ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
  • Prawo pracy w polsce i ue
  • Procedury sądowo-administracyjne
  • Administracja samorządowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Broker innowacji
  • E-administracja
 • BACHELOR DEGREE IN GRAPHICS Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Multimedia and visual communication
 • BACHELOR DEGREE IN MANAGEMENT Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • The innovative management for business development
  • Hospitality management
  • Healthcare systems management
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obronność państwa i służby mundurowe
  • Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
  • Zarządzanie kryzysowe
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Media firmowe i komunikacja wizerunkowa
  • Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych
  • Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych
 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i finanse
  • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
  • Bankowość
 • ENGINEER DEGREE IN COMPUTER SCIENCE Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programming
  • Computer graphic and multimedia techniques
  • Ict networks
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
  • Specjalizacja translatorsko-biznesowa
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
  • Specjalizacja translatorsko-biznesowa
 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja i social media
  • Architektura informacji i redakcja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Architektura informacji i e-marketing
  • Kreowanie wizerunku i social media
 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Grafika 3d i game art
  • Komunikacja wizualna i multimedia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie graficzne i fotografia
  • Grafika artystyczna
  • Sztuka kreatywna
 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologie programowania
 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kreatywny producent i menedżer kultury
 • MASTER DEGREE IN POLITICAL SCIENCE Stopień: II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Politics and management in international environment
  • International relations
 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika szkolna i zdrowia
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Coaching
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Coaching
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
  • Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem
  • Gerontologia społeczna z językiem obcym
  • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-polityka
  • Studia wschodnie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • E-polityka
  • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
  • Psychologia polityki
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystent rodziny
  • Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Prawo medyczne
  • Prawo w biznesie
  • Prawo dowodowe
  • Karna
  • Cywilna
  • Gospodarczo-finansowa
 • PSYCHOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Psychologia kreatywnego rozwoju
  • Psychologia zdrowia i jakości życia
  • Psychologia w biznesie
 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka w transporcie
  • Transport lądowy
 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)
  • Marketing i organizacja usług turystycznych
 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji
  • Zarządzanie projektami i procesami
  • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji

Opinie (0)