Analityk finansowy

Studia w Warszawie

analityk finansowy

Odkryj studia analityk finansowy w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Analityk finansowy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś towarzyszy nam nieustanny obrót pieniędzmi. Żyjemy w społeczeństwie zmaterializowanym, co także przekłada się na zapotrzebowanie na specjalistów, którzy przyglądać się będą naszym ruchom finansowym. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw temu zapotrzebowaniu i stwarzają propozycję kształcenia jaką jest analityk finansowy.

Studenci, którzy ją wybiorą, odnajdą między innymi w siatce dydaktycznej przedmioty takie jak: zaawansowana rachunkowość finansowa, analiza strategiczna, rachunkowość podatkowa czy zaawansowana analiza ekonomiczno-finansowa. Większość z tych przedmiotów ma charakter praktyczny, pamiętaj, że studentom towarzyszyć będzie pogłębiona wiedza matematyczna.

Analitycy finansowi nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu kształcenia. Na abiturientów czekać będzie praca w szeroko rozumianym sektorze bankowym. Firmy konsultingowe, biura rachunkowe, instytucje Unii Europejskiej czy nawet kancelarie prawne i instytucje doradztwa finansowego – wszędzie tam odnajdzie się analityk finansowy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Analityk finansowy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia przygotowujące studentów do pracy w zawodzie analityka finansowego, pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: zarządzania finansami przedsiębiorstwa; prowadzenia badań w dziedzinie finansów i rachunkowości; stosowania różnych metod analitycznych do planowania biznesu; mierzenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej. Uczestnicy zajęć poznają np.: modele, teorie i zasady rachunkowości i finansów; narzędzia opisu i techniki pozyskiwania danych lub modelowania zjawisk i procesów finansowych.

Studenci ścieżki analityk finansowy uczą się tego, w jaki sposób np.: oceniać efektywność gospodarowania w podmiotach finansowych i niefinansowych; stosować zasady rachunkowości zarządczej; zarządzać efektywnością; przeprowadzać kontrolę wewnętrzną; wykonywać analizę strategiczną i pogłębioną analizę ekonomiczno-finansową; wskazywać słabe strony i zagrożenia dla firm; określać szanse rozwojowe przedsiębiorstw.

 

W programie studiów na ścieżce kształcenia analityk finansowy znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Zaawansowana analiza ekonomiczno-finansowa
 • Analiza strategiczna

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad rachunkowości finansowej i podatkowej; metod analitycznych, charakterystycznych na dziedzin finansów i rachunkowości; efektywnych strategii zarządzania finansami działalności gospodarczej lub finansowej.

Osoby, które ukończyły ścieżkę analityk finansowy, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: biurze rachunkowym; kancelarii prawnej; przedsiębiorstwie lub instytucji finansowej. Kompetencje absolwentów tej ścieżki cenione są na takich stanowiskach, jak np.: specjalista ds. rozwoju i analiz rynku; specjalista ds. rozliczeń i rozrachunków; specjalisty ds. zarządzania ryzykiem; analityk biznesowy; doradca podatkowy; specjalista ds. wyceny nieruchomości; specjalista ds. marketingu i promocji.

Absolwent ścieżki kształcenia analityk finansowy może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Analityk finansowy to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie dziedzin takich, jak m.in.: administracja, prawo, ekonomia, bankowość, zarządzanie, psychologia czy informatyka. W trakcie zajęć uczestnicy poznają np.: znaczenie pieniądza we współczesnym świecie; organizację i zakres działania instytucji finansowych na arenie krajowej i międzynarodowej; techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych; nowoczesne narzędzia wykorzystywane w szeroko pojętej analizie finansowej.

Absolwenci finansów i rachunkowości to osoby, które są kompleksowo przygotowane do pełnienia funkcji np. zarządczych, doradczych, analitycznych, eksperckich czy związanych z kontrolą wewnętrzną, komunikacją w biznesie lub marketingiem. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Ponadto absolwenci finansów i rachunkowości wyróżniają się kompetencjami, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub finansowej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)