BANKOWOŚĆ ORAZ STRATEGIE INWESTYCYJNE

BANKOWOŚĆ ORAZ STRATEGIE INWESTYCYJNE

BANKOWOŚĆ ORAZ STRATEGIE INWESTYCYJNE

Studia w Warszawie

bankowość i strategie inwestycyjne

Odkryj studia bankowość i strategie inwestycyjne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Bankowość oraz strategie inwestycyjne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci bankowości oraz strategii inwestycyjnych szkolą się w zakresie m.in.: dokonywania analizy portfelowej czy budowania efektywnych strategii inwestycyjnych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: współczesnym systemom podatkowym czy inżynierii finansowej. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych, podstawy bankowości inwestycyjnej oraz zaawansowane instrumenty finansowe.

Studia na bankowości oraz strategiach inwestycyjnych pozwalają studentom zgłębić również tajniki np.: standardów rachunkowości we współczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych; ekonometrii w finansach i rachunkowości; nadzoru korporacyjnego; narzędzi informatycznych w finansach i rachunkowości; analizy fundamentalnej i zarządzania wartością firmy; sprawozdawczości finansowej.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są cenieni zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku pracy. Osoby, które ukończyły bankowość oraz strategie inwestycyjne, mogą liczyć na zatrudnienie np. w komórkach organizacyjnych instytucji lub przedsiębiorstw, które związane są z rachunkowością finansową i menedżerską. Ponadto mogą one szukać pracy np. w urzędzie administracji publicznej, firmie konsultingowej, instytucji finansowej lub towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia BANKOWOŚĆ ORAZ STRATEGIE INWESTYCYJNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci bankowości oraz strategii inwestycyjnych zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie np.: projektowania systemów informacyjnych wykorzystywanych w finansach i rachunkowości; diagnozowania zjawisk i procesów występujących w szeroko pojętej bankowości; sporządzania zaawansowanych raportów finansowych; stosowania instrumentów rynku finansowego; zarządzania inwestycjami firmy; współpracowania z podmiotami rynku finansowego; przeprowadzania kontroli i audytu w zakresie bankowości i inwestycji finansowych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: budżetowaniu finansowemu; ryzykom towarzyszącym inwestycjom; źródłom finansowania; rachunkowości. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: zasady funkcjonowania globalnych i lokalnych instytucji finansowych; przepisów prawa finansowego; księgowe systemy komputerowe; standardy kontroli finansowej; sposoby minimalizowania strat przy inwestycjach finansowych.

W programie studiów na bankowości oraz strategiach inwestycyjnych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Systemy podatkowe
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
 • Analiza portfelowa
 • Inżynieria finansowa
 • Strategie inwestycyjne
 • Bankowość inwestycyjna

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów oceny projektów inwestycyjnych; narzędzi i technik służących zarządzaniu finansowemu; strategii budowania portfela osobistego; podstaw bankowości inwestycyjnej.

Absolwenci bankowości oraz strategii inwestycyjnych wyróżniają się kompetencjami, które cenione są np. w biurach świadczących usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego czy urzędach administracji publicznej. Ponadto wiedza i umiejętności osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są wykorzystywane również m.in. w przedsiębiorstwach, firmach użyteczności publicznej, bankach centralnych i komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy biurach maklerskich.

Absolwent bankowości oraz strategii inwestycyjnych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • biura maklerskie i rachunkowe
 • firmy doradztwa finansowego
 • firmy ubezpieczeniowe
 • podmioty sektora administracji publicznej
 • banki, instytucje finansowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Bankowość oraz strategie inwestycyjne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Finanse i rachunkowość to dziedzina ekonomiczna, która skierowana jest w szczególności do osób zainteresowanych m.in.: rynkami kapitałowymi, nowoczesnymi metodami analizy sytuacji finansowej dowolnego podmiotu gospodarczego; funkcjonowaniem instytucji finansowych; organizacją systemu podatkowego; wpływem rynku finansowego na działalność przedsiębiorstwa w Polsce lub za granicą. Kierunek ten związany jest z zagadnieniami charakterystycznymi np. dla prawa, administracji, bankowości, zarządzania, komunikacji społecznej czy marketingu.

Osoby, które ukończyły finanse i rachunkowość, są przygotowane kompleksowo do pełnienia roli np. menedżera lub dyrektora finansowego; specjalisty ds. finansów; księgowego; audytora lub kontrolera finansowego; doradcy podatkowego. Kompetencje absolwentów tego kierunku cenione są zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Ponadto finansiści wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami, które niezbędne są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)