Uczelnie techniczne w Krakowie

Uczelnie techniczne w Krakowie

Uczelnie techniczne w Krakowie

Uczelnie techniczne w Karkowie

Krakowskie uczelnie techniczne to miejsca kształcące najlepszych specjalistów, cenionych w Polsce jak i za granicą. Decydując się na Kraków do wyboru masz dwie uczelnie. Pierwsza z nich Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica to uczelnia która od wielu lat nie schodzi z czołówki w rankingach najlepszych uczelni technicznych w Polsce. AGH dla kandydatów przygotowane ma 16 Wydziałów na których znajduję się wiele unikalnych kierunków.

Jednym z nich jest Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Podczas nauki poznasz zasady wykonywania dokumentacji geologicznych w zakresie projektowania eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, projektowania, prowadzenia i nadzorowania wierceń naftowych, projektowania, prowadzenia i nadzorowania procesu eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Uczelnie techniczne to szansa dla osób, które podczas nauki wykazały się ogromnym zaangażowaniem i zainteresowaniem pogłębiania wiedzy z dziedzina takich jak: fizyka, chemia, wiedza techniczna, informatyka czy astronomia. Krakowskie uczenie techniczne to nie tylko AGH.

Drugą jednostką jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Uczelnia ta kształci studentów na 7 Wydziałach. Wydział jest jednym z najstarszych wydziałów w Polsce, w ramach Politechniki Krakowskiej istnieje od jej początków. W ramach programów Socrates-Erasmus działających na terenie uczelni, do różnych krajów europejskich wyjeżdża ponad 100 studentów, a kilkunastu do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kierunek Architektura i Urbanistyka, prowadzony w ramach krakowskiej uczelni technicznej, jako jeden z nielicznych w Polsce uzyskał akredytację Royal Institute of British Architects. Kierunki oferowane przez krakowskie uczelnie techniczne mają na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Kształcenie studentów, o wysokich kwalifikacjach oraz dużej mobilności jest priorytetem podkreślanym przez absolwentów.

Kraków to miasto gdzie kierunki techniczne oferowane są niemal na wszystkich uczelniach. Poza AGH znaleźć je możemy na Uniwersytecie Rolniczym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Obie uczelnie w swojej ofercie mają Wydziały odpowiedzialne za kształcenie specjalistów w dziedzinie informatyki, fizyki, astronomii i technologii. Na wydziałach technicznych funkcjonują również kierunki interdyscyplinarne, które łączą wiedzę z zakresu biologii, geografii czy chemii z nowoczesnymi technologiami i technikami badań. Uczelnie umożliwiają rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w licznych sympozjach, szkoleniach, kursach i konferencjach.

 

Uczelnie techniczne w Krakowie rekrutacja

Rekrutacja na uczelnie techniczne to dla niektórych trudny orzech do zgryzienia. Podczas pierwszego etapu przyjęć na studia pod uwagę brane będą wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo podczas rekrutacji na studia ważną rolę odgrywają udokumentowane osiągnięcia z olimpiad i konkursów przedmiotowych. Oprócz wspomnianych wcześniej, trzech powtarzalnych przedmiotów maturalnych uwzględnianych w rekrutacji, na każdym z kierunków obowiązują również dodatkowe przedmioty wybierane z puli: język obcy, łacina, fizyka, informatyka czy astronomia.

 

Uczelnie techniczne w Krakowie praca po studiach

Ukończenie krakowskich uczelni technicznych skutkuje uzyskaniem tytuły magistra inżyniera. Tytuł ten jest bardzo ceniony przez instytucje państwowe działające w sektorze infrastruktury i rozwoju. Szansą dla najzdolniejszych są programy stażowe realizowane na uczelniach. Dzięki nim studenci mają szansę odbyć prestiżowe staże na najlepszych uczelniach świata. Studenci AGH w ramach cyklicznych programów organizowanych przy współpracy z MNiSW wyjeżdżają do Kalifornii, aby na tamtejszym Uniwersytecie Stanford uczyć się od najlepszych. Swoich szans na staże i praktyki, w większości przypadków płatne, mogą upatrywać wszyscy studenci. Firmy takie jak TM TECHNOLOGIE czy Akamai Technologies, poszukują specjalistów z zakresu grafiki komputerowej czy administracji sieci komputerowej.

Krakowska branża IT to szansa dla webmasterów, programistów PHP, administratorów baz danych oraz systemów IT. Absolwenci uczelni technicznych swoich szans upatrywać mogą również jako projektanci systemów i baz danych. Kraków to miasto w którym prężnie rozwija się branża inżynieryjno- produkcyjna. Inżynierowie uczelni technicznych poszukiwanie są przez firmy takie jak Spiruu, firma zajmująca się produkcją spiruliny, czyli jadalnych alg. W firmach takich jak Spiruu zatrudnienie znajdą osoby które ukończyły kierunki ścisłe, techniczne oraz technologiczne. Doświadczenie zawodowe jest bardzo cenione. Na równi z nim ceniona jest znajomość języków obcych. Podczas rekrutacji, absolwenci uczelni technicznych, powinny być przygotowani na szereg pytań dotyczących ich działalności zawodowej podczas studiów. Pracodawcy ogromną wagę przykładają do doświadczenia jakie wnieść do firmy może osoba, która ukończyła uczelnię techniczną.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

Politechnika Krakowska kierunki studiów

Politechnika Krakowska rekrutacja

Akademia Górniczo Hutnicza wydziały

Akademia Górniczo Hutnicza kierunki studiów

Akademia Górniczo Hutnicza rekrutacja

 

Komentarze (0)