EKOLOGIA CZŁOWIEKA

EKOLOGIA CZŁOWIEKA

EKOLOGIA CZŁOWIEKA

Studia w Łodzi

ekologia człowieka

 

Odkryj studia ekologia człowieka w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekologia człowieka studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Ekologia człowieka umożliwi Ci sprecyzowanie miejsca i roli człowieka w przyrodzie. To właśnie w trakcie kształcenia na tym kierunku będziesz miał/a okazję zapoznać się z wpływami przemian społeczno-gospodarczych i politycznych na stan biologiczny Polaków.

Studenci uczęszczają na szereg najważniejszych przedmiotów, które wykazują wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój dzieci i młodzieży, czynniki biokulturowe, które determinują niejako stan zdrowia i rozwój populacji, a także społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków. W programie kształcenia znajdują się przedmioty odnoszące się do ekotoksykologii czy wpływu środowiska na zdrowie.

Absolwenci zatrudniani są w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, laboratoriach badań środowiska, w środkach masowego komunikowania, w zakładowych służbach ochrony środowiska, w społecznych organizacjach ekologicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia EKOLOGIA CZŁOWIEKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)