EKONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Studia w Warszawie

ekonomia zrównoważonego rozwoju

Odkryj studia ekonomia zrównoważonego rozwoju w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ekonomia zrównoważonego rozwoju studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś zrównoważony rozwój odgrywa niezwykle ważne znaczenie podczas funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Z tym terminem spotykamy się bardzo często, lecz co on właściwie oznacza? W najprostszym rozumieniu zrównoważony rozwój to inaczej pewien sposób zarządzania, dzięki któremu zaspokajanie aktualnych potrzeb nie wpłynie negatywnie na status przyszłych pokoleń.

Oznacza to zatem, że propozycja kształcenia jaką jest ekonomia zrównoważonego rozwoju jest jedną z ważniejszych propozycji kształcenia na aktualnym rynku akademickim. Została ona stworzona przede wszystkim z myślą o studentach, którzy chcieliby posiąść kompetencje właśnie z tego zakresu. Otrzymają oni gruntowne wykształcenie ekonomiczne, któremu towarzyszyć będzie interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak prawo, czy zarządzanie.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju to jedna z tych propozycji kształcenia, która pozwoli na szybki i aktywny rozwój zawodowy w przyszłości. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę przede wszystkim w sektorze korporacyjnym. Czekać na nich będą przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności, gdzie będą mogli wdrażać innowacyjne rozwiązania ekonomiczne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia EKONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie ekonomii zrównoważonego rozwoju znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: problemom wyzwaniom współczesnej gospodarki światowej, konsekwencjom zielonej transformacji gospodarczej czy strategii charakterystycznej dla Europejskiego Zielonego Ładu. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: prowadzenia działań zgodnych ze zrównoważonym i proklimatycznym rozwojem przedsiębiorstw.

Uczestnicy zajęć poznają m.in.: koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy); odpowiedzialny społeczne i środowiskowo model biznesowy i gospodarczy; najnowsze trendy w energetyce i elektromobliności; możliwościom i sposobom finansowania zewnętrznego zielonej transformacji w biznesie.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: działań prowadzonych w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu; zastosowania proklimatycznych innowacji; sposobów realizowania projektów wspierających odbudowę gospodarki.

Absolwenci ekonomii zrównoważonego rozwoju mogą liczyć na liczne możliwości zatrudnienia – dzięki przyszłościowemu charakterowi tej ścieżki kształcenia, osoby, które ukończyły ekonomię zrównoważonego rozwoju, wyróżniają się wiedzą niezbędną do rozwiązywania teraźniejszych i nadchodzących problemów natury ekologicznej i społeczno-gospodarczej.

Absolwent ekonomii zrównoważonego rozwoju może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • korporacje finansowe
  • firmy doradcze
  • urzędy i instytucje państwowe
  • instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • organizacje pozarządowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Ekonomia zrównoważonego rozwoju to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Ekonomia to dziedzina, która pozwala studentom poznać i zrozumieć m.in. mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucjami finansowymi. W trakcie zajęć studenci badają np. procesy zachodzące w gospodarce i w życiu społecznym, a także szkolą się do prowadzenia zaawansowanych analiz ekonomicznych. Uczelnie w Warszawie oferują liczne specjalności na tym kierunku – program ekonomii poświęcony jest zagadnieniom z zakresu m.in.: prawa i administracji, finansów i rachunkowości zarządzania, informatyki, ekologii czy marketingu.

Absolwenci ekonomii są przygotowani do pracy na stanowiskach np. kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie m.in. w: instytucjach i organizacjach gospodarczych czy jednostkach administracji publicznej. Uniwersalne i cenione kompetencje ekonomistów pozwalają im rozwijać karierę zawodową zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Ekonomiści wyróżniają się także wiedzą i umiejętnościami, które niezbędne są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)