GOSPODARCZO-FINANSOWA

GOSPODARCZO-FINANSOWA

GOSPODARCZO-FINANSOWA

Studia w Łodzi

gospodarczo-finansowa

 

Odkryj studia gospodarczo-finansowa w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować

Gospodarczo-finansowa studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Gospodarczo-finansowa propozycja kształcenia to oferta dla osób, które chcą połączyć kształcenie prawnicze z ekonomicznym. Specjalność jest przeznaczona dla absolwentów prawa, którzy potrafią analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i finansowe.

W trakcie realizowanego kształcenia będziesz mógł/mogła zgłębić szczegółowo prawo gospodarowania nieruchomościami, prawo ubezpieczeniowe, prawo celne, prawo i postępowanie podatkowe. Program zajęć nie stroni także od analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa. Rozszerzenie wiedzy administracyjnej z zakresu finansów i podatków, a odnoszącej się do sądownictwa administracyjnego umożliwia podjęcie pracy w bardzo wielu miejscach.

Absolwenci mogą być zatrudniani w instytucjach finansowych sektora publicznego oraz sektora bankowego, ubezpieczeniowego i inwestycyjnego. Specjalistycznej wiedzy w zakresie gospodarki i finansów wyczekują działy prawne przedsiębiorstw, które szukają wśród kandydatów na różnego rodzaju stanowiska osób posiadających umiejętności interpersonalne, negocjacyjne czy mediacyjne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia GOSPODARCZO-FINANSOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Gospodarczo-finansowa ścieżka kształcenia, która pozwoli rozwinąć umiejętności z zakresu prawa, ale także i ekonomii. Studenci nauczą się analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i finansowe.

Program studiów pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa, ale także i prawa gospodarowania nieruchomościami, prawa ubezpieczeniowego, prawa celnego oraz postępowania podatkowego.

W programie ścieżki gospodarczo-finansowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo rzymskie
 • logika dla prawnika
 • prawo konstytucyjne
 • postępowanie karne
 • doktryny polityczne
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • prawo karne

Gospodarcza i europejska to ścieżka kształcenia, która oferowana jest przez uczelnie w Łodzi i pozwala studentom na zdobycie umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowym atutem tej ścieżki kształcenia jest przewidywany w programie studiów język obcy na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

 

Praca po studiach

Absolwenci ścieżki gospodarczo-finansowa, którzy ukończyli studia w Łodzi, są przygotowani do pracy w organizacjach międzynarodowych, pozarządowych czy organach Unii Europejskiej. Absolwenci są również gotowi do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwenci prawa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak m.in.:

 • Kancelarie
 • Organy Unii Europejskiej
 • Przedsiębiorstwa
 • Administracja publiczna
 • Administracja prywatna
 • Samorządy
 • Organizacje międzynarodowe
 • Sądy

 

Na jakim kierunku

Gospodarczo-finansowa to studia, które można podjąć w ramach kierunku studiów prawo w Łodzi. 

 

Prawo studia w Łodzi

Prawo to kierunek studiów, który znajduje się w ofercie łódzkich uczelni. Studenci w trakcie zajęć poznają zagadnienia z zakresu różnych dziedzin prawa, administracji, doktryn politycznych, a także łaciny. 

W trakcie studiów na kierunku prawo studenci zdobywają wiele umiejętności m.in. zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, konstytucji oraz postępowania karnego.

Łódzkie uczelnie oferujące kierunek prawo mają w ofercie również wiele specjalności, dzięki którym studenci mogą zdobywać dodatkową specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im na ukierunkowanie się na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo studenci uzyskają niezbędne przygotowanie do aplikacji.

Studenci prawa zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych, które pozwalają na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Dodatkowo studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranego przez siebie języka obcego na poziomie B2.

Dowiedz się więcej: prawo studia w Łodzi

Zobacz także:

kierunki studiów

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Łodzi

Komentarze (0)