Logistyka handlu i dystrybucji

Logistyka handlu i dystrybucji

Logistyka handlu i dystrybucji

Studia w Warszawie

logistyka handlu i dystrybucji

Odkryj studia logistyka handlu i dystrybucji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Logistyka handlu i dystrybucji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Logistyka handlu i dystrybucji to jedna z możliwości dodatkowego wzbogacenia swoich umiejętności podczas kształcenia logistycznego. Dziś bowiem ten sektor gospodarki rozwija się niezwykle prężnie i wciąż są w nim potrzebni nowi specjaliści, którzy będą wiedzieli, jak najlepiej zarządzać łańcuchami dostaw. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie i potrzeba wielu umiejętności, by temu z łatwością sprostać. Dlatego też studenci, którzy wybiorą tę propozycję kształcenia, muszą mieć świadomość, że czeka ich wiele nauki.

W siatce programowej odnajdą oni przykładowo przedmioty takie jak: międzynarodowe sieci i łańcuchy dostaw, logistyka on-line, usługi logistyczne w działalności handlowej, czy nawet rozliczenia w handlu i spedycji międzynarodowej. Warto pamiętać, że wiedza i umiejętności logistyków muszą obejmować także kwestie związane z zarządzaniem, finansami, czy nawet prawem. To jednak te rozbudowane kompetencje sprawią, że abiturienci będą mogli w przyszłości liczyć na naprawdę atrakcyjne miejsca zatrudnienia, jak np.: firmy spedycyjne, centra logistyczne, firmy kurierskie.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka handlu i dystrybucji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na logistyce handlu i dystrybucji poświęcone są w szczególności zagadnieniom związanym m.in. z: dynamiką rozwoju sieci dystrybucyjnych na terenie naszego kraju; zastosowaniem rozwiązań informatycznych w procesach dystrybucyjnych i handlowych; zależnościom, podobieństwom i różnicom występującym między tradycyjnymi kanałami sprzedaży a handlem internetowym. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają np.: nowoczesne technologie magazynowe, rolę opakowań w systemach logistycznych oraz strategie logistyczne powszechne w handlu.

W programie logistyki handlu i dystrybucji znajdują się również przedmioty, które pozwalają uczestnikom zajęć zrozumieć m.in.: zasady funkcjonowania centrów logistycznych, działanie procesów komunikacyjnych oraz ich wpływ na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani kompleksowo m.in. do planowania i kontrolowania przepływów towarów w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych lub produkcyjnych.

W programie studiów na logistyce handlu i dystrybucji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Komunikacja biznesowa w logistyce
 • Informatyzacja procesów dystrybucji
 • Opakowania w logistyce
 • Usługi logistyczne dla e-biznesu
 • Strategie logistyczne
 • Technologie usług magazynowych
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
 • Logistyka on-line

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik komunikacyjnych stosowanych w obszarze biznesu i logistyki; specyfiki tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji towaru lub usług; zasad funkcjonowania centrów logistycznych w Polsce i za granicą.

Absolwenci logistyki handlu i dystrybucji mogą kontynuować swoją karierę zawodową na takich stanowiskach jak np.: menedżer organizacji ruchu transportowego; specjalista ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów; doradca biznesowy w zakresie logistyki; specjalista ds, obsługi klienta; specjalista ds. handlu elektronicznego; kierownik centrum magazynowania i dystrybucji. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Absolwent logistyki handlu i dystrybucji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka handlu i dystrybucji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Warszawie

Studenci logistyki poznają m.in.: najważniejsze rozwiązania informatyczne, które wykorzystywane są w procesach dystrybucyjnych i handlowych; technologie magazynowe oraz zagadnienia związane z rolą opakowań w systemach logistycznych. Absolwenci tego kierunku rozumieją strategie i struktury logistyczne, które odnaleźć można we współczesnym handlu i produkcji. Uczelnie w Warszawie oferują studentom logistyki wiele ścieżek kształcenia, poświęconych różnorodnym aspektom branży logistycznej i transportowej.

Absolwenci logistyki mogą liczyć na zatrudnienie np. w magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, firmach transportowych, zakładach komunikacji miejskiej czy centrach logistycznych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, analityczne, organizacyjne czy doradcze. Ponadto absolwenci są przygotowani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług logistycznych czy transportowych.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)