Logistyka w zarządzaniu

Logistyka w zarządzaniu

Logistyka w zarządzaniu

Studia w Warszawie

logistyka w zarządzaniu

Odkryj studia logistyka w zarządzaniu w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Logistyka w zarządzaniu studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci logistyki w zarządzaniu w trakcie nauki poznają m.in.: zasady bezpieczeństwa i metody zarządzania kryzysowego powszechne w logistyce; techniki komunikacyjne stosowane w komunikacji z klientem; specyfikę handlu internetowego i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej w sieci; podstawy marketingu analitycznego; zasady zarządzania rynkiem logistycznym; modele e-biznesu czy zasady organizowania łańcuchów dostaw, wraz z uwzględnieniem obecnych w tym procesie negocjacji i mediacji.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom także zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np.: wykorzystywania nowoczesnych koncepcji logistycznych; organizacji procesów transportowych; zachowań partnerskich w sieciach logistycznych; zarządzania projektami logistycznymi zakupami, zasobami i procesami w logistyce.

Absolwenci logistyki w zarządzaniu mogą liczyć na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Kompetencje tych osób cenione są m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych lub transportowych, a także w jednostkach administracyjnych czy podmiotach non-profit.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Logistyka w zarządzaniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci logistyki w zarządzaniu poznają m.in.: rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej i międzynarodowej; specyfikę funkcjonowania podmiotów gospodarczych i organizacji rządowych lub pozarządowych; procesy planowania i kontrolowania przepływów towarów; procesy wizualizacji zarządzania logistycznego; zastosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań ICT w logistyce.

W programie studiów na logistyce w zarządzaniu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce
 • Customer Relationship Management
 • Kompetencje kadry menedżerskiej
 • Logistyka w E-Commerce i e-Businessie
 • Logistyka w zastosowaniach
 • Marketing analityczny
 • Nowoczesne koncepcje logistyczne
 • Technologie usług magazynowych
 • Zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • Partnerstwo w sieciach logistycznych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobu funkcjonowania podmiotów gospodarczych na polskim i międzynarodowym rynku usług logistycznych; sposobów organizacji procesów logistycznych w różnych działalnościach gospodarczych; specyfiki procesów planowania, realizowania i kontrolowania przepływu towarów lub osób w firmie.

Absolwenci logistyki w zarządzaniu mogą pełnić taką rolę, jak np. menedżer logistyki – osoby te wyróżniają się kompetencjami, które cenione są na stanowiskach prestiżowych w każdym podmiocie gospodarczym. Ponadto uczelnie w Warszawie wyposażają studentów tej ścieżki kształcenia w wiedzę i umiejętności, które ułatwią im w przyszłości otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent logistyki w zarządzaniu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • instytucje kulturalne
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka w zarządzaniu to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania rozwijają swoje zdolności np. komunikacyjne, organizacyjne, analityczne i zarządcze. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, absolwenci tego kierunku potrafią m.in.: projektować efektywne programy motywowania i oceniania pracowników; budować skuteczne kampanie reklamowe; zarządzać zasobami ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi czy materialnymi.

Osoby, które ukończyły studia na kierunku zarządzanie, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Absolwenci tego kierunku studiów odnajdą się na stanowiskach np. kierowniczych, doradczych, eksperckich lub związanych z komunikacją w biznesie, kontrolą wewnętrzną, marketingiem i reklamą czy finansami i rachunkowością. Ponadto osoby te są kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)