MENEDŻER FINANSOWY

MENEDŻER FINANSOWY

MENEDŻER FINANSOWY

Studia w Poznaniu

menedżer finansowy

Odkryj studia menedżer finansowy w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Menedżer finansowy studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Menedżer finansowy to nowoczesna propozycja kształcenia, która jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnych pracodawców, poszukujących specjalistów w tej dziedzinie. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz niepowtarzalną okazję nauczyć się wykazywać możliwości i ograniczenia wykorzystywania kredytów bankowych w działalności jednostek gospodarujących.

Program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczą się opisywać oraz interpretować sytuację i wyniki finansowe działalności gospodarczej, zagłębiają się w zagadnienia odnoszące się do instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego, uczą się korzystać z systemów informatycznych przy prowadzeniu analizy technicznej.

Absolwenci zatrudniani są między innymi w charakterze konsultantów w dziale doradztwa biznesowego, analityków finansowych, kontrolerów finansowych, menedżerów ds. audytu, menedżerów finansowych, market data analyst. Pracują w biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń, w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych i w wielu innych miejscach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia MENEDŻER FINANSOWY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki kształcenia menedżer finansowy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie np.: controllingu, zarządzania podmiotami gospodarującymi, wskazywania możliwości i ograniczeń wykorzystywania kredytów bankowych, wykorzystywania nowoczesnych systemów informatycznych. Na program tych studiów składają się przedmioty poświęcone m.in.: instrumentom rynku pieniężnego i kapitałowego; narzędziom analizy technicznej czy sposobom podejmowania trafnych decyzji operacyjnych.

Studia na ścieżce menedżer finansowy pozwalają studentom rozwinąć także znajomość np.: prawa, administracji, ekonomii, zarządzania czy bankowości. Uczestnicy zajęć praktycznych uczą się m.in.: opisywania oraz interpretowania sytuacji i wyników finansowych działalności gospodarczej czy korzystania z alternatywnych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Studenci tej ścieżki kształcenia mają także okazję szkolić swoje zdolności np. komunikacyjne, zarządcze czy językowe.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: różnych typów źródeł finansowania działalności gospodarczej; sposobów odczytywania i interpretowania zjawisk oraz sytuacji finansowych na rynku; zasad przeprowadzania kontroli finansowej wewnątrz organizacji.

Menedżerowie finansowi wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które cenione są także na stanowiskach np.: konsultanta w dziale doradztwa biznesowego, analityka finansowego, kontrolera finansowego, menedżera ds. audytu, menedżera finansowego czy market data analyst. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą podjąć własną działalność gospodarczą. Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku.

Absolwent ścieżki kształcenia menedżer finansowy może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Menedżer finansowy to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Finanse i rachunkowość to dziedzina ekonomiczna, dzięki której absolwenci potrafią m.in. odnajdywać i wykorzystywać różnorodne materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Studenci tego kierunku uczą się tego, w jaki sposób odczytywać i analizować poszczególne procesy gospodarcze, zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej, a także wykorzystują w księgowości nowoczesne narzędzia komputerowe.

Osoby, które ukończyły studia na finansach i rachunkowości, wyróżniają się kompetencjami związanymi m.in. z organizacją i zarządzaniem – absolwenci przygotowani są do pełnienia nie tylko funkcji urzędniczych, ale także dyrektorskich lub menedżerskich. Finansiści mogą liczyć na zatrudnienie np. w przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach finansowych czy w biurach doradczych. Ponadto mogą oni prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)