Prawna obsługa biznesu

Prawna obsługa biznesu

Prawna obsługa biznesu

Studia w Warszawie

prawna obsługa biznesu

Odkryj studia prawna obsługa biznesu w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Prawna obsługa biznesu studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Prawna obsługa biznesu to studia, które skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych m.in. funkcjonowaniem oraz strukturą administracji państwowej lub samorządowej czy organizacją pracy przedsiębiorstw i instytucji europejskich oraz międzynarodowych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są do pełnienia funkcji np. doradczych, urzędniczych, analitycznych i menedżerskich lub związanych z kontrolą, finansami i rachunkowością czy komunikacją społeczną.

W programie znaleźć można przedmioty takie jak: opodatkowanie przedsiębiorstw, ubezpieczenia gospodarcze, finanse przedsiębiorstwa, etyka zawodu urzędnika.

Studenci w trakcie zajęć poznają różnorodne problemy gospodarcze, z którymi mierzą się współcześni przedsiębiorcy. Dzięki praktycznemu przygotowaniu absolwenci są gotowi nie tylko do prowadzenia działań doradczych i organizacyjnych, ale również do założenia własnej działalności gospodarczej – zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Prawna obsługa biznesu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci prawnej obsługi biznesu zdobywają specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie różnych gałęzi prawa. Interdyscyplinarny charakter tej ścieżki kształcenia pozwala studentom zdobyć cenne umiejętności w zakresie np. podejmowania decyzji operacyjnych oraz planowania strategii gospodarczych. W programie prawnej obsługi biznesu znajdują się przedmioty poświęcone m.in. ekonomii, finansom i rachunkowości, socjologii, psychologii, zarządzaniu czy prawu.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia rozumieją np.: specyfikę prawa administracyjnego; sposoby organizacji i zarządzania w administracji publicznej; metody pozyskiwania dofinansowań unijnych; techniki mediacji i negocjacji; rolę lidera w zarządzaniu kadrami w adminsitracji publicznej; zagrożenia wynikające z rozwoju cyberprzestępczości; znaczenie papierów wartościowych oraz ich funkcji w obrocie handlowym.

W programie studiów na prawnej obsłudze biznesu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Etyka zawodu urzędnika
 • Prawne aspekty podejmowania, prowadzenia i przekształcania działalności gospodarczej
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych
 • Prawo własności przemysłowej
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Finanse przedsiębiorstwa

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: relacji zachodzących pomiędzy różnymi urzędami administracji rządowej, samorządowej i europejskiej; zasad organizacji i sposobu działania organów administracji publicznej; polskiego i europejskiego systemu instytucjonalnego; sposobów realizowania projektów unijnych oraz pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych.

Absolwent prawnej obsługi biznesu może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • strukturach administracji publicznej
 • przedsiębiorstwach lokalnych
 • korporacjach międzynarodowych
 • firmach doradczych i konsultingowych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Prawna obsługa biznesu to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci kierunku administracja zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu takich dziedzin jak m.in.: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo czy socjologia. W programie studiów przewidywane są przedmioty poświęcone np. określonym aspektom polskiego i międzynarodowe prawa czy sposoby organizowania i zarządzania w administracji publicznej lub prywatnej.

Studenci administracji poznają m.in.: techniki negocjacji i mediacji; zasady ustroju politycznego państwa; publiczne i urzędnicze aspekty prawa czy sposobów zarządzania zasobami ludzkimi, informacjami lub finansami. Absolwenci administracji przygotowani są do pracy np. w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Uczelnie w Warszawie oferują studentom możliwość podjęcia nauki na jednej z wielu ścieżek kształcenia, poświęconych określonym aspektom np. prawnym, ekonomicznym, technologicznym lub społecznym współczesnej administracji.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)