PRAWO MEDYCZNE

PRAWO MEDYCZNE

PRAWO MEDYCZNE

Studia w Łodzi

prawo medyczne

 

Odkryj studia prawo medyczne w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo medyczne studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Prawo medyczne to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która kierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę odnoszącą się do prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz praw i obowiązków pracowników medycznych i pacjentów. Ważne jest prawidłowe funkcjonowanie organów władz publicznych czy też czuwanie nad odpowiedzialnością cywilną, karną i zawodową pracowników medycznych.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci działać w zakresie administrowania i zarządzania podmiotami, które działają w systemie opieki zdrowotnej. Z pewnością odnajdziesz się w pracy w instytucjach, które skupiają się na procesie organizowania, administrowania, nadzorowania i finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych lub w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

Studenci zgłębiają wiedzę odnoszącą się do praw pacjenta, problematyki roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta, odpowiedzialności karnej osób wykonujących zawody medyczne, ochrony zdrowia psychicznego, podstaw prawnych i ekonomicznych prowadzenia jednostek służby zdrowia.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia PRAWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Pokaż więcej

Komentarze (0)