Prawo pracy i polityka zatrudnienia

Prawo pracy i polityka zatrudnienia

Prawo pracy i polityka zatrudnienia

Studia w Warszawie

prawo pracy i polityka zatrudnienia

Odkryj studia prawo pracy i polityka zatrudnienia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Prawo pracy i polityka zatrudnienia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Doskonała znajomość prawa pracy i polityki zatrudnienia jest dziś niezbędnym aspektem podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warto też inwestować w zatrudnianie specjalistów właśnie z tego obszaru. Dlatego też propozycja kształcenia, jaką jest prawo pracy i polityka zatrudnienia, cieszy się dziś dużą popularnością wśród studentów.

Powinny wybierać ją przede wszystkim te osoby, którym zależy na rozwinięciu wiedzy w zakresie prawa pracy, spraw kadrowych oraz polityki zatrudnienia nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Wśród przedmiotów, znajdujących się w siatce programowej, można przykładowo dostrzec: związki zawodowe i układy zbiorowe w pracy, międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych, czy podstawowe założenia polityki zatrudnienia w Polsce i Państwach Unii Europejskiej.

Absolwenci mogą liczyć na różnorodne możliwości zatrudnienia. Czekają na nich wszelkie urzędy w sektorze publicznym, organizacje pozarządowe, instytucje Unii Europejskiej, firmach doradczych i konsultingowych oraz oczywiście przedsiębiorstwa o rozbudowanych profilach działalności, gdzie specjaliści do spraw prawa pracy znajdą bardzo szybko pracę.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Prawo pracy i polityka zatrudnienia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa pracy i polityki zatrudnienia rozwijają specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. prawa pracy, spraw kadrowych oraz polityki zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Uczelnie w Warszawie zapewniają studentom możliwość zdobywania cennych umiejętności praktycznych pod okiem specjalistów z zakresu prawa.

Uczestnicy zajęć kształcą również swoje umiejętności komunikacyjne i związane z prawidłowym pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom studenci poznają m.in. najskuteczniejsze sposoby organizacji pracy administracji publicznej oraz metody i narzędzia wykorzystywane w ochronie informacji.

W programie studiów na prawie pracy i polityce zatrudnienia znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Polskie i unijne prawo pracy
 • Problematyka źródeł prawa pracy
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Ochrona danych osobowych
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ochrona prawa pracy

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawa pracy obowiązujących w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej; sposobów organizacji pracy kadr; poszczególnych etapów procesu zatrudniania w różnych branżach zawodowych.

Absolwenci prawa pracy i polityki zatrudnienia mogą liczyć na zatrudnienie w dowolnej placówce odpowiedzialnej za obsługę procesu zatrudnienia. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, kompleksowo przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na polskim lub międzynarodowym rynku.

Absolwent prawa pracy i polityki zatrudnienia może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • organach administracji publicznej i gospodarczej
 • firmach doradczych i konsultingowych
 • organizacjach międzynarodowych
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • przedsiębiorstwach
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Prawo pracy i polityka zatrudnienia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja to kierunek prawniczy, pozwalający studentom zrozumieć strukturę oraz funkcje organów administracji publicznej i prywatnej – zarówno w aspekcie krajowym, jak międzynarodowym. Absolwenci tych studiów m.in.: analizują i interpretują określone akty prawne, prowadzą działania doradcze i organizacyjnych, a także znają zasady zarządzania zasobami ludzkimi, finansami i informacją.

Studia te poświęcone są w szczególności zagadnieniom np. prawniczym, ekonomicznym, gospodarczym czy związanym z zarządzaniem i komunikacją społeczną. W zależności od wybranej specjalizacji absolwenci administracji rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy np. w urzędzie, organie administracji publicznej lub prywatnej, przedsiębiorstwie czy środowisku prawniczym. Ponadto absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)