Uniwersytet wrocławski

Uniwersytet wrocławski

uniwersytet wrocławski

Uniwersytet wrocławski

Wrocław to jedyne polskie miasto, które zostało dostrzeżone przez firmę Mercer, tworzącą ranking „Najlepszych miast do życia”, znalazło się wśród 230 takich miast, postrzegane jako rozwijające się centrum biznesowe. Również The Guardian docenił potencjał Wrocławia i umieścił naszą dolnośląską stolicę w pierwszej dziesiątce miejsc wartych odwiedzenia. Wrocław prężnie się rozwija, nie boi się eksperymentów, ani wdrażania nowych technologii. Co roku miasto swoimi kamienicami, Rynkiem oraz magiczną atmosferą przyciąga setki studentów, gotowych związać się z miastem na dłużej.
Wrocław jako jedno z największych miast akademickich w Polsce oferuje kandydatom naukę na czterech publicznych uczelniach wyższych o charakterze uniwersytetu. Pierwszą z nich, a zarazem najbardziej rozpoznawalną wśród wrocławskich uczelni wyższych jest Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytet ten jest nowoczesną szkołą wyższą, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, co daje jej miano największej uczelni publicznej na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów uniwersytetu możemy znaleźć laureatów nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwanej Polskim Noblem i nagrody Prezesa Rady Ministrów.
Kolejnym Uniwersytetem funkcjonującym na terenie Wrocławia jest Uniwersytet Ekonomiczny. Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na dwunastu kierunkach prowadzonych w ramach czterech wydziałów: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Absolwentami tej uczelni wyższej są: Jerzy Szmajdziński, Mateusz Morawiecki oraz Adam Lipiński. Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, czy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów. 
Następnym uniwersytetem na terenie Wrocławia, który co roku przyciąga młodych ludzi swą ofertą edukacyjną jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Uczelnia ta posiada długoletnią tradycję w edukacji kadry medycznej. Uniwersytet oferuje edukację na dziesięciu kierunkach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w ramach czterech wydziałów, a także studia podyplomowe w ramach osobnego wydziału, jakim jest Wydział Lekarski. Dodatkowym atutem edukacji na Uniwersytecie Medycznym jest możliwość uzyskania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny i w zakresie biologii medycznej, w zakresie stomatologii, w zakresie nauk farmaceutycznych oraz stopnia doktora w zakresie medycyny. 
Ostatnim Uniwersytetem publicznym istniejącym na terenie Wrocławia jest Uniwersytet Przyrodniczy, który oferuje edukację na dwudziestu trzech kierunkach pierwszego (licencjackie lub inżynierskie) i drugiego stopnia magisterskie uzupełniające) oraz jednolitych magisterskich, prowadzonych w ramach pięciu wydziałów (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Żywności oraz Wydział Przyrodniczo-Technologiczny. Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem rolno-spożywczym. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego. 
Studia we Wrocławiu to szansa na zdobycie wiedzy nie tylko na terenie Polski. Każda z wyżej wymienionych uczelni prowadzi szereg współprac międzynarodowych, które umożliwiają studentom, nawet roczny wyjazd na stypendia zagraniczne. Podczas takich wyjazdów studenci nie tylko zdobywają cenną wiedzę i szlifują umiejętności lingwistyczne, ale przede wszystkim mają szansę na poznanie inspirujących ludzi. Studenci pozostający we Wrocławiu również posiadają szereg możliwości rozwoju osobistego. Wszystko za sprawą szeregu konferencji, szkoleń oraz sympozjum organizowanych dla, a przede wszystkim przez studentów. 
 

Rekrutacja na uniwersytet wrocłwawski

Rekrutacja na studia wyższe na każdy z Uniwersytetów wygląda nieco inaczej. Główną różnicą odnosi się do przedmiotów maturalnych, które punktowane są podczas procesu rekrutacyjnego. Jeśli jesteś kandydatem na Uniwersytet Ekonomiczny najwięcej punktów uzyskasz dzięki zdawaniu na maturze matematyki, fizyki i/lub informatyki. Przedmioty te zdawana na poziomie rozszerzonym zapewnią Ci nawet trzy razy więcej punktów niż w przypadku poziomu podstawowego. Podczas rekrutacji na Uniwersytet Przyrodniczy pod uwagę brane są wyniki z biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Warunkiem zakwalifikowania kandydata na Uniwersytet Medyczny jest wysoki wynik maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym, jest to przedmiot punktowany na każdym z kierunków prowadzonych w ramach Uniwersytetu. Najbardziej interdyscyplinarnym z wrocławskich Publicznych uczelni wyższych jest Uniwersytet Wrocławski, gdyż podczas rekrutacji na studia pod uwagę brane są wszystkie przedmioty maturalne. Ich waga zależy od kierunku na jaki składa się aplikację. Mianownikiem łączącym wszystkie uniwersytety jest język polski i język obcy. Oznacza to, że nie zależnie na jaki uniwersytet się wybierasz te dwa przedmioty zawsze zapewnią Ci dodatkowe punkty. 

 

Praca po studiach na uniwersytecie wrocławskim

Wrocławskie Uniwersytety kształcą specjalistów poszukiwanych w każdej gałęzi i branży gospodarczej w Polsce i na świecie. W zależności od profilu uniwersytetu zmieniać się będą branże i pracodawcy oferujący zatrudnienie dla studentów i absolwentów. Zawody medyczne mają to do siebie, że po ukończeniu studiów w tym kierunku ma się wysoką szansę na pracę w swojej branży, dlatego też studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego znajdą zatrudnienie w sektorze opieki i ochrony zdrowia, a także w koncernach kosmetycznych i farmaceutycznych. Głównymi pracodawcami będą Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. czy Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy Labor. Oba przedsiębiorstwa zajmują się produkcją leków oraz suplementów diet. Absolwenci i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego doświadczeni mogą zdobywać w pierwszym sektorze gospodarki, czyli w rolnictwie, leśnictwie oraz rybołówstwie. Ścieżka kariery możliwa do obrania przez osobę wykształconą na Uniwersytecie Przyrodniczym to: pracownik w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, pracownika administracji państwowe, pracownik w parkach narodowych oraz krajobrazowych, pracownik w zakładach usług leśnych, a także pracownik w firmach zajmujących się leśnictwem. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw handlowych, firm doradczych czy przedsiębiorstw usługowych dla sektora rolniczego. Co więcej, będziesz mógł szukać pracy w firmach zajmujących się maszynami oraz pojazdami roboczymi. Uniwersytet Ekonomiczny przygotowuje do pracy w bankowości, w obsłudze klienta, w biurach rachunkowych i podatkowych, w księgowości, w audycie, w administracji publicznej i samorządowej, w firmach ubezpieczeniowych i w biurach maklerskich. Wykonywać możesz również takie zawody, jak analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, Absolwenci kierunków ekonomicznych posiadają również niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego zatrudnienie mogą znaleźć w firmach takich jak: ING Bank Śląski, AIG Bank Polska oraz Bank Millennium. 
 
Anna Sobolewska


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)