Rynki zagraniczne

Studia w Warszawie

rynki zagraniczne

Odkryj studia rynki zagraniczne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Rynki zagraniczne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci ścieżki kształcenia rynki zagraniczne zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są m.in. do: projektowania, realizowania i oceny strategii oraz planów operacyjnych, które ściśle związane są z międzynarodową działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Studia na rynkach zagranicznych poświęcone są problematyce dotyczącej np.: przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych; ryzyka ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa; metodom wprowadzania firm na rynki zagraniczne.

W programie znaleźć można przedmioty takie jak: rynki surowcowe, globalny rynek finansowy, wywiad ekonomiczny i konkurencyjność gospodarek.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w mediach, agencjach rządowych, firmach doradztwa strategicznego, izbach gospodarczych. Mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rynki zagraniczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studia na rynkach zagranicznych pozwalają studentom poznać m.in.: metody prowadzenia wywiadu gospodarczego; narzędzia stosowane w ocenianiu konkurencyjności firm i rynków; specyfikę rynków międzynarodowych w przekroju sektorowym. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani np. do: oceniania ryzyka związanego z handlem zagranicznym; koordynowania działań na rynkach finansowych; obsługi finansowej globalnych łańcuchów dostaw.

W programie rynków zagranicznych znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: czynnikom kształtującym współczesne rynki gospodarcze w kraju oraz poza nim; sposobom funkcjonowania firm, instytucji i organizacji na rynkach zagranicznych; technikom projektowania i wdrażania optymalnych rozwiązań logistycznych na rynku międzynarodowym; metodom pozyskiwania funduszy na ekspansję zagraniczną firmy.

W programie studiów na rynkach zagranicznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Strategie umiędzynarodowiania przedsiębiorstw
 • Globalne łańcuchy dostaw i rozliczenia międzynarodowe
 • Rynki surowcowe
 • Globalny rynek finansowy
 • Wywiad ekonomiczny i konkurencyjność gospodarek

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: mechanizmów funkcjonowania światowych rynków; strategii wprowadzania firmy na rynek zagraniczny; metod identyfikacji i szacowania szans lub ryzyka związanych z handlem międzynarodowym.

Absolwenci rynków zagranicznych mogą liczyć na zatrudnienie na takich stanowiskach, jak np.: analityk lub specjalista ds. rynków międzynarodowych; specjalista ds. obsługi międzynarodowej; ekonomista; lobbysta; konsultant rynków; komentator ekonomiczny; przedsiębiorca. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent rynków zagranicznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • międzynarodowe korporacje
 • jednostki administracji publicznej
 • agencje rządowe i samorządowe
 • wydziały gospodarcze ambasad
 • izby gospodarcze
 • firmy doradztwa strategicznego
 • media
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rynki zagraniczne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Studenci ekonomii zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie – w programie tego kierunku znajdują się przedmioty, które pozwalają uczestnikom zajęć zrozumieć podstawy takich dziedzin jak np.: prawo, administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka czy bankowość. Absolwenci ekonomii cenienie są w różnorodnych środowiskach zawodowych, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Osoby, które ukończyły ekonomię, wyróżniają się kompetencjami, które niezbędne są m.in. do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej; prowadzenia analiz rynku gospodarczego w kraju i na świecie; przewidywania ryzyka związanego z działalnością firmy; prowadzenia ewidencji finansowej przedisębiorstwa.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)