Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych

Studia w Warszawie

sieci urządzeń mobilnych

Odkryj studia sieci urządzeń mobilnych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Sieci urządzeń mobilnych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Jeśli interesuje cię tworzenie oprogramowania na platformy mobilne, to propozycja kształcenia, jaką są sieci urządzeń mobilnych, może przynieść ci dużo intelektualnej satysfakcji. Znalazła się ona w ofercie warszawskich ośrodków akademickich i stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z tej dziedziny. Studenci zdobędą bowiem pogłębione kompetencje zawodowe, które szybko zostaną docenione na aktualnym rynku zatrudnienia.

W siatce programowej odnajdą oni wiele różnorodnych wykładów i ćwiczeń praktycznych. Ich naczelnym celem będzie wyposażenie studentów w umiejętności z zakresu: systemów operacyjnych oraz architektur sprzętowych urządzeń mobilnych, usług sieci IP, zapewniających  mobilność oraz komunikację urządzeń mobilnych z Internetem. To tylko nieznaczny wycinek kwalifikacji. Każdy, kto wybierze tę propozycję, może mieć pewność, że czekają go intensywne semestry nauki.

Współcześnie branża informatyczna jest niezwykle chłonna na doskonale wykształconych specjalistów. W praktyce oznacza to, że studia takie jak sieci urządzeń mobilnych stają się gwarantem dobrego zatrudnienia w przyszłości. Abiturienci stają się bowiem specjalistami w zakresie tworzenia oprogramowania na platformy mobilne i mogą szukać zatrudnienia m.in. w: nowoczesnych przedsiębiorstwach, urzędach, korporacjach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Sieci urządzeń mobilnych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na sieciach urządzeń mobilnych skierowane są do osób, które interesują się w szczególności m.in.: zastosowaniu oraz sposobom tworzenia oprogramowania na platformy mobilne. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają np.: specyfikę systemów operacyjnych i architektur sprzętowych urządzeń mobilnych; usługi sieci IP zapewniającej mobilność oraz komunikację urządzeń mobilnych z Internetem; metory zapewniania ochrony informacji w sieciach urządzeń mobilnych czy zasady programowania rozproszonego.

W programie sieci urządzeń mobilnych znajdują się również przedmioty poświęcone np.: architekturze i organizacji sieci radiowych, komórkowych i satelitarnych; protokołom zapewniającym jakość usług w sieciach komputerowych; ekosystemom, których podstawą jest Android, Qt i Windows Phone; procesom tworzenia aplikacji i dystrybucji; interakcji użytkownika z aplikacjami; podstawom projektowania wyglądu aplikacji mobilnej; analizie i obróbce informacji; komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i WiFi czy językom programowania (Java, C++, ObjectiveC,.Net).

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: standardów sieci komórkowych; sposobom projektowania aplikacji mobilnych i sieciowych; zaawansowanych protokołów routingu i sieci VPN; specyfiki i zastosowania oprogramowania na platformy mobilne.

Osoby, które ukończyły sieci urządzeń mobilnych, wyróżniają się kompetencjami niezbędnymi m.in. do tworzenia i testowania oprogramowania na platformy mobilne Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą wykorzystać zdobyte umiejętności oraz wiedzę np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wykorzystujących współczesne narzędzia technologiczne w zakresie np. projektowania aplikacji oraz gier mobilnych, interaktywnych rozwiązań konsumenckich czy zaawansowanych map GPS i systemów inteligentnych.

Absolwent sieci urządzeń mobilnych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy internetowe
  • instytucje edukacyjne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza
  • media i branża rozrywkowa

 

Na jakim kierunku

Sieci urządzeń mobilnych aplikacji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

W programie studiów na kierunku informatyka znajdują się przedmioty poświęcone np.: złożonym bazom danych, architekturze komputerów, zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, technikom i językom programowania, zasadom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zarządzaniu zespołem programistycznym. Informatycy mogą działać zawodowo np. przy obsłudze rozbudowanych baz danych, projektowaniu stron internetowych, tworzeniu aplikacji mobilnych czy zarządzaniu projektami IT.

Informatyka to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Przyszłościowy charakter tego kierunku pozwala absolwentom związać swoją karierę zawodową np. z tworzeniem technologii komputerowych oraz narzędzi informatycznych. Dzięki temu absolwenci informatyki mogą aplikować na stanowisko np. programisty, projektanta stron internetowych, grafika komputerowego lub testera oprogramowania. Ponadto osoby, które ukończyły informatykę, są przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)