Transport, spedycja, magazynowanie

Transport, spedycja, magazynowanie

Transport, spedycja, magazynowanie

Studia w Warszawie

transport, spedycja, magazynowanie

Odkryj studia transport, spedycja, magazynowanie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Transport, spedycja, magazynowanie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Transport, spedycja, magazynowanie to idealna propozycja kształcenia dla osób, które znacznie chciałby wzbogacić swoje kompetencje logistyczne. Praktyczny wymiar nauki sprawi, że studenci wejdą w posiadanie specjalistycznej wiedzy i co najważniejsze – umiejętności.

Przyszli absolwenci uczelni wyższych będą wiedzieli między innymi jak wygląda rynek logistyczny, jakie metody informatyczne wykorzystywać w zarządzaniu procesami logistycznymi, czy jakie mechanizmy towarzyszą funkcjonowaniu magazynów i centrów logistycznych. Transport, spedycja, magazynowanie mają rozbudowaną podstawę programową, co staje się gwarantem dobrego wykształcenia.

Wśród przykładowych przedmiotów studenci odnajdą chociażby: funkcjonowanie gałęzi transportu, narzędzia informatyczne w transporcie, infrastruktura w transporcie, czy elektroniczne giełdy usług logistycznych. Warto podkreślić, że dziś w branży logistycznej nieustannie potrzebni są nowi specjaliści, którzy posiadać będą doskonałe wykształcenie. Możesz być jedną z tych osób!

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Transport, spedycja, magazynowanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci transportu, spedycji, magazynowania poznają m.in.: przepisy prawne regulujące prowadzenie przewozów towarów w kraju i za granicą; nowoczesne technologie transportowe; specyfikę obsługi spedycyjnej; mechanizmy funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych w łańcuchach dostaw; sposób funkcjonowania rynku usług logistycznych; cyfrowe rozwiązania logistyczne we współczesnych przedsiębiorstwach.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani do pracy w zakresie m.in.: organizowania transportu i gospodarki magazynowej; stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesami logistycznymi; zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw w skali lokalnej oraz międzynarodowej. Ponadto studia na transporcie, spedycji, magazynowaniu pozwalają studentom zdobyć cenne umiejętności np. organizacyjne, komunikacyjne i analityczne.

W programie studiów na transporcie, spedycji, magazynowaniu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Technologia i organizacja transportu
 • Infrastruktura magazynowania
 • Elektroniczne giełdy usług logistycznych
 • Funkcjonowanie gałęzi transportu
 • Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w sektorze TSL
 • Narzędzia informatyczne w transporcie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawnych regulacji prowadzenia krajowych i międzynarodowych przewozów towarów; mechanizmów funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych w łańcuchach dostaw; nowoczesnych narzędzi stosowanych w zarządzaniu procesami logistycznymi.

Osoby, które ukończyły transport, spedycję, magazynowanie mogą zawodowo pełnić rolę np.: specjalisty ds. spedycji; specjalisty ds. transportu; dyspozytor; spedytor; specjalista ds. operacji magazynowych; pracownik działu transportu, spedycji i magazynowania; pracownik przedsiębiorstwa transportowego, spedycyjnego i świadczącego usługi magazynowe. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie m.in. usług logistycznych czy transportowych.

Absolwent transportu, spedycji, magazynowania może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Transport, spedycja, magazynowanie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Warszawie

Logistyka to kierunek czerpiący z takich dziedzin naukowych jak np.: zarządzanie, ekonomia czy finanse. Studenci logistyki poznają systemy i procesy logistyczne, a także ich zastosowania w gospodarcze i w organizacjach gospodarczych. Studenci tego kierunku poznają m.in.: procesy planowania i kontrolowania przepływów towarów, informacji lub ludzi; podstawy zarządzania logistycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji; metody pomiaru efektywności procesów logistycznych.

Studenci logistyki mogą aplikować na stanowisko np.: specjalisty, analityka, projektanta, menadżera lub kierownika w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych lub usługowych, a także w centrach zarządzania. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach magazynowych i produkcyjnych; centralach kontroli ruchu czy instytucjach publicznych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów logistyki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)