ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI

Studia w Łodzi

zarządzanie projektami i procesami

 

Odkryj studia zarządzanie projektami i procesami w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie projektami i procesami studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie projektami i procesami umożliwi Ci wykształcenie potrzebnych kompetencji, które okażą się niezbędne w przypadku zarządzania nowoczesnymi projektami organizacyjnymi, skupiającymi się na wytwarzaniu i sprzedawaniu na rynku nowych produktów.

Nowoczesna gospodarka wypełniona jest innowacją produktywną. W trakcie całego procesu kształcenia studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do wprowadzania nowego produktu. Musisz dowiedzieć się, w jaki sposób powołuje się nową strukturę organizacyjną czy formę. Zapoznasz się z metodami projektowania produktu, technologią wytwarzania, zaopatrzeniem w surowce, a także marketingiem i sprzedażą.

Propozycja kształcenia w tym zakresie umożliwia absolwentom pracę w działach HR, administracji rządowej i samorządowej, gdzie zajmują stanowiska kierowników bądź specjalistów, w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki w charakterze menedżerów i specjalistów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I PROCESAMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie projektami i procesami to ścieżka kształcenia, która pozwoli rozwinąć umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. zarządzania nowoczesnymi projektami organizacyjnymi, skupiającymi się na wytwarzaniu i sprzedawaniu na rynku nowych produktów.

Dodatkowo program studiów pozwala studentom zdobyć wiedzę z zakresu m.in. rojektowania produktu, technologią wytwarzania, zaopatrzeniem w surowce, a także marketingiem i sprzedażą.

W programie ścieżki zarządzanie projektami i procesami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • budżetowanie i optymalizacja kosztów
 • zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą
 • opakowania w systemach logistycznych
 • rynek usług logistycznych
 • systemy magazynowania
 • planowanie
 • eurologistyka
 • podstawy marketingu
 • podstawy zarządzania
 • finanse przedsiębiorstw

Zarządzanie projektami i procesami to ścieżka kształcenia, która oferowana jest przez uczelnie w Łodzi i pozwala studentom na zdobycie umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowym atutem tej ścieżki kształcenia jest przewidywany w programie studiów język obcy na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

 

Praca po studiach

Absolwenci ścieżki zarządzanie projektami i procesami, którzy ukończyli studia w Łodzi, są przygotowani do pracy w działach HR, administracji rządowej i samorządowej, gdzie zajmują stanowiska kierowników bądź specjalistów, w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki w charakterze menedżerów i specjalistów.

Absolwenci są również gotowi do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia w:

 • human resources
 • działach rekrutacji
 • kadrach
 • administracji publicznej
 • instytucjach non-profit
 • organizacjach gospodarczych
 • bankach

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie projektami i procesami to studia, które można podjąć w ramach kierunku studiów zarządzanie w Łodzi. 

 

Zarządzanie studia w Łodzi

Zarządzanie to kierunek studiów, który znajduje się w ofercie łódzkich uczelni. Studenci w trakcie zajęć poznają zagadnienia z zakresu wielu różnych dziedzin m.in. marketingu, zarządzania czy ekonomii.

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie studenci zdobywają wiele umiejętności m.in. zakresu prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, języka obcego, organizacji czy zarządzania projektami.

Łódzkie uczelnie oferujące kierunek zarządzanie mają w ofercie również wiele specjalności, dzięki którym studenci mogą zdobywać dodatkową specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im na ukierunkowanie się na przyszłą pracę zawodową.

Studenci zarządzania zobowiązani są również do odbycia praktyk zawodowych, które pozwalają na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Dodatkowo studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranego przez siebie języka obcego na poziomie B2.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Łodzi

Zobacz także:

kierunki studiów

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Łodzi

Komentarze (0)