PSYCHOLOGIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

PSYCHOLOGIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

PSYCHOLOGIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Studia w Poznaniu

psychologia służb mundurowych

Odkryj studia psychologia służb mundurowych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia służb mundurowych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Osoby pracujące w służbach mundurowych niemal codziennie spotykają się z wyjątkowo stresującymi sytuacjami. Dlatego wiele z nich potrzebuje wsparcia psychologicznego. Psychologia służb mundurowych oferuje uzyskanie wiedzy, odnoszącej się do specjalistycznego poradnictwa dla pracowników policji, straży pożarnej, czy wojskowości, udzielania profesjonalnej pomocy i wsparcia emocjonalnego.

Nabycie umiejętności właściwego prowadzenia rozmowy i zadawania konkretnych pytań diagnostycznych jest kluczowe z perspektywy odpowiedzialnego wywiązywania się z przyszłych ról zawodowych. Podczas edukacji dowiesz się, dlaczego techniki radzenia sobie ze stresem są tak ważne oraz zyskasz okazję do wzbogacenia własnych kompetencji interpersonalnych.

Psychologowie wykształceni w kierunku udzielania pomocy służbom mundurowym mogą podjąć pracę we własnych gabinetach, poradniach zdrowia psychicznego, specjalistycznych szpitalach i klinikach, więziennictwie, a także innych placówkach, do których mogą udać się pracownicy mundurowi potrzebujący wsparcia.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia służb mundurowych to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest w szczególności m.in.: badaniom zachowania, myślenia oraz odczuwania emocji przez osoby pełniące służbę mundurową. Studenci w trakcie nauki poznają specyfikę pracy np. policjantów, strażaków, służb specjalnych czy żołnierzy. Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć m.in. wpływ doświadczeń zawodowych na psychikę oraz zdrowie osób pracujących w służbach mundurowych, a także zdobyć umiejętności w zakresie np. diagnozowania i leczenia zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych.

Studia na psychologii służb mundurowych skierowane są do tych osób, które interesują się takimi zjawiskami jak np.: stres pourazowy, depresja, lęk czy uzależnienie. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią m.in.: rozwiązywać konflikty zawodowe oraz problemy związane z adaptacją do pracy; rozwiązywać konflikty o różnym podłożu; projektować, wdrażać i ewaluować programy szkoleniowe lub rekrutacyjne w celu poprawienia skuteczności i efektywności pracy służb mundurowych.

W programie studiów na psychologii służb mundurowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Dewiacje i zachowania agresywne
 • Mechanizmy psychomanipulacji w sektach
 • Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym
 • Psychoprofilaktyka i prewencja problemów społecznych
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku dzieci i młodzieży
 • Psychopatologia

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu w życiu osób pełniących służbę mundurową; technik komunikacji interpersonalnej w zakresie diagnozy oraz wpływu społecznego; specyfiki elementów składowych instytucji totalnych; rodzaje zagrożeń wynikających ze służby.

Psychologia służb mundurowych przygotowuje absolwentów przede wszystkim do pracy np. w służbach mundurowych na stanowisku psychologa lub w szkołach o profilach mundurowych. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są jednak również m.in. w poradniach zdrowia psychicznego, instytucjach publicznych i państwowych czy w prywatnych gabinetach. Ponadto absolwenci psychologii są kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej np. w obszarze poradnictwa psychologicznego.

Absolwent psychologii służb mundurowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • służby mundurowe
 • szkoły o profilu mundurowym
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia służb mundurowych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia to kierunek, które poświęcony jest m.in.: rozwojowi emocjonalnemu oraz behawioralnemu człowieka na różnych etapach jego życia. Studenci psychologii w Poznaniu mogą rozwijać się w ramach licznych ścieżek kształcenia. Dzięki temu absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w wielu branżach zawodowych, które związane są np. z profilaktyką społeczną, medycyną, marketingiem, biznesem, kulturą, wychowaniem czy rozwojem osobistym i zawodowym pracowników.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)