PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Studia w Poznaniu

psychologia zagrożeń społecznych

Odkryj studia psychologia zagrożeń społecznych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia zagrożeń społecznych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas narażony jest na pewne zagrożenia społeczne, które powinny być pod kontrolą badaczy i specjalistów. Psychologia zagrożeń społecznych jest szeroką propozycją kształcenia, która obejmuje takie dziedziny, jak między innymi psychologię, socjologię, pedagogikę oraz resocjalizację, jednocześnie znajdując wspólny mianownik dla każdej z tych dyscyplin.

Jeżeli zdecydujesz się na rozpoczęcie kształcenia na psychologii zagrożeń społecznych, zapoznasz się z definicją pojęć, określających najważniejsze zjawiska socjologiczne. Wzbogacisz kompetencje interpersonalne celem umiejętnego radzenia sobie z problemami przyszłych klientów. Ponadto wykształcisz w sobie empatię i zdolność do prowadzenia rozmowy w sposób cenny z diagnostycznego punktu widzenia.

Jakie możliwości zawodowe czekają na absolwentów psychologii zagrożeń społecznych? Przede wszystkim takie, które wiążą się z placówkami diagnostycznymi, jednostkami zajmującymi się badaniem pewnych zjawisk socjologicznych, a także prewencją zdrowia psychicznego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia zagrożeń społecznych to ścieżka kształcenia, która skierowana jest w szczególności do osób zainteresowanych np.: szeroko pojętym bezpieczeństwem, analizą zachowań ludzkich oraz postępowaniem w sytuacjach zagrożenia. W programie tej ścieżki kształcenia znaleźć można przedmioty poświęcone np.: mechanizmom psychologicznym występującym w sektach; zależności zachowań agresywnych oraz ich źródłom, rodzajom i skutkom; profilaktyce i prewencji zagrożeń społecznych; zasadom i normom etycznym w zakresie pomocowym w środowiskach zagrożonych problemami patologicznymi.

Studia na psychologii zagrożeń społecznych pozwalają studentom zrozumieć m.in.: specyfikę interakcji personalnych w zakresie przeciwdziałania zachowaniom dewiacyjnym i suicydalnym; mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy emocjonalnej; techniki manipulacji psychologicznych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i zagrożeń środowiskowych; analizowania mechanizmów psychomanipulacji w sektach; analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań; planowania strategii bezpieczeństwa społecznego; przeprowadzania interwencji psychologicznej.

W programie studiów na psychologii zagrożeń społecznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Dewiacje i zachowania agresywne
 • Mechanizmy psychomanipulacji w sektach
 • Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym
 • Psychoprofilaktyka i prewencja problemów społecznych
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w środowisku dzieci i młodzieży
 • Psychopatologia

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów zagrożeń społecznych oraz sposobów zapobiegania im; metodom przewidywania oraz niwelowania negatywnych konsekwencji sytuacji konfliktowych lub stanowiących zagrożenie społeczne; psychospołecznych aspektów powstawania zjawisk dewiacyjnych.

Absolwenci psychologii zagrożeń społecznych mogą podjąć pracę np. w: służbach mundurowych, placówkach edukacyjnych czy w urzędach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo społeczne. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia m.in. w: systemach oświaty, ośrodkach resocjalizacyjnych, policji, ośrodkach kuratorskich, organizacjach rządowych i pozarządowych czy w prywatnym gabinecie psychologicznym.

Absolwent psychologii zagrożeń społecznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • zakłady karne i poprawcze
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • domy opieki społecznej
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia zagrożeń społecznych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia to kierunek interdyscyplinarny. Uczelnie w Poznaniu oferują studentom psychologii wiele ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnym aspektom tej dziedziny. Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia np. w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, szpitalach, klinikach, gabinetach i ośrodkach terapeutycznych, ośrodkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych, przedsiębiorstwach, korporacjach, biurach doradztwa zawodowego czy w agencjach marketingowych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)