TANATOPEDAGOGIKA

TANATOPEDAGOGIKA

TANATOPEDAGOGIKA

Studia w Krakowie

tanatopedagogika

Odkryj studia tanatopedagogika w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Tanatopedagogika studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Śmierć dla nikogo nie jest łatwym tematem. Mamy świadomość jej istnienia, ale czy potrafimy o niej rozmawiać – zwłaszcza w przypadku nieuleczalnej choroby? To niezwykle trudne, bowiem śmierć staje się niejednokrotnie tematem tabu. Dlatego też potrzeba specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak najlepiej o śmierci rozmawiać.

Jeśli czujesz predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu, to wybierz propozycję kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Jest nią oczywiście tanatopedagogika. Podczas wszystkich semestrów kształcenia rozwijać będziesz te kompetencje, które przygotują cię do pracy z osobami terminalnie chorymi, ich rodzinami oraz najbliższym otoczeniem.

Tantopedagogika to jedna z tych propozycji kształcenia, która powinna być wybierana wyłącznie przez poczucie powołania, a nie chęć zawodowego rozwoju, ponieważ wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym. Jej abiturienci mogą być i tak spokojni o wykształcenie – czekać na nich będą szpitale, hospicja, czy placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

Program studiów i przedmioty

Tanatopedagogika to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest m.in.: sposobom wspierania osób chorych lub ich rodzin i otoczenia, a także metod podejmowania współpracy z takimi osobami lub ich środowiskiem. Studenci w trakcie nauki poznają np.: organizację systemu pomocy i integracji społecznej w Polsce; warunki udzielania pomocy; rolę wolontariatu w systemie wsparcia; specyfikę środowiska cierpienia i wychowania; podstawy pedagogiki życia i śmierci.

Studia na tanatopedagogice skierowane są w szczególności do tych osób, które chcą uzyskać kompetencje niezbędne np. do prawidłowego towarzyszenia podopiecznym oraz ich bliskim w umieraniu i żałobie; prowadzenia efektywnej komunikacji interpersonalnej w opiece nad chorym i jego rodziną; analizowania zjawisk izolacji społecznej i deficytów socjalnych; oceniania duchowego wymiaru cierpienia i śmierci. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się również np. tego, w jaki sposób prowadzić edukację nieuleczalnie chorego dziecka, a także jak pokonywać trudności w przyjęciu wsparcia duchowo-religijnego.

W programie studiów na tanatopedagogice znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wsparcie duchowe i religijne chorych rodzin
 • Psychopedagogiczne aspekty towarzyszenia chorym i rodzinom
 • Człowiek wobec nieuleczalnej choroby i śmierci
 • Tanatoedukacja społeczna i fundraising
 • Wsparcie instytucjonalne i środowiskowe chorych i rodzin
 • Podstawy opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Wprowadzenie do tanatopedagogiki
 • Superwizja

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki duchowego, emocjonalnego, społecznego, kulturowego i instytucjonalnego wymiaru cierpienia, śmierci i życia człowieka; technik komunikacyjnych stosowanych w interakcji z osobami nieuleczalnie chorymi lub umierającymi czy ich otoczeniem; skutecznych metod niesienia pomocy i ulgi osobom cierpiącym.

Tanatopedagogika umożliwia studentom zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które niezbędne są do pracy z osobami chorymi i umierającymi oraz z ich rodzinami i otoczeniem. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą szukać zatrudnienia m.in. w hospicjach dla dzieci i osób dorosłych, organizacjach pozarządowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy w innych placówkach o charakterze opiekuńczo-terapeutycznym. Ponadto osoby te mogą prowadzić własną działalność pedagogiczną w zakresie pełnienia usług opieki domowej.

Absolwent tanatopedagogiki może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki wychowawcze
 • poradnie rodzinne
 • hospicja, szpitale
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • placówki oświatowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Tanatopedagogika to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Krakowie

Pedagogika to kierunek skierowany do osób, którym zależy na rozwinięciu cennych kompetencji miękkich, związanych np. z komunikacją społeczną, psychologią, socjologią czy zarządzaniem. Studenci pedagogiki zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: projektowania programów indywidualnych i grupowych w zakresie wychowania lub edukacji; pełnienia prawidłowej opieki nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi lub starszymi; analizowania problemów występujących we współczesnej oświacie.

Absolwenci pedagogiki, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, wyróżniają się przygotowaniem do pracy zarówno z osobami zdrowymi, jak i chorymi lub umierającymi. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: przedszkolach, szkołach, świetlicach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach, centrach interwencji kryzysowej czy instytucjach kulturalnych. Ponadto osoby te sprawdzić się mogą na stanowiskach np. doradczych lub związanych z organizacją szkoleń i warsztatów dydaktycznych.

Dowiedz się więcej: pedgogika studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)