Medycyna - Wrocław

Medycyna - Wrocław

Medycyna - Wrocław

Największy wybór studiów

medycznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Medycyna studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Medycyna to od dziesiątek lat jeden z najbardziej obleganych, ale też i prestiżowych kierunków studiów. Dzieje się tak dlatego, iż studia medyczne we Wrocławiu uznawane są za jedną z lepszych ścieżek kariery, na jakie można sobie pozwolić. Właśnie medycyna i prawo gromadzi na listach chętnych najwięcej osób, od kilkunastu do kilkudziesięciu osób na miejsce, a i późniejsze studia mają za zadanie nie tylko wykształcenie przyszłych specjalistów, ale również odsiew wszystkich tych, którzy mieli odpowiednio wysokie oceny na maturze, lecz nie są wystarczająco wytrwali i uparci, by ukończyć tak trudne studia. Dlatego absolwenci, którzy ukończą studia medyczne i studia prawnicze mogą uznać się za tych, którzy wygrali życie. Przed nimi otworem stoi wysoka pozycja, szacunek społeczeństwa oraz duże pieniądze. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki zawód medyczny wybierze się jako drogę swojej kariery. Poniżej podpowiemy jeszcze, jakie zawody można wykonywać po medycynie

WARTO TO WIEDZIEĆ

We Wrocławiu znajdują się dwie uczelnie, które prowadzą studia medyczne. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Proponuje on swoim studentom możliwość nauki na czterech głównych wydziałach i jednym wydziale podyplomowym. Są to:

  • Wydział Lekarski z sześcioletnimi, jednolitymi studiami magisterskimi - studia stacjonarne i niestacjonarne.
  • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny z pięcioletnimi, jednolitymi studiami magisterskimi zakończonymi tytułem lekarza dentysty - studia stacjonarne i niestacjonarne.
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i z dwoma otwartymi kierunkami: pięcioipółletnimi, jednoletnimi studiami magisterskimi na kierunku Farmacji oraz pięcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi z Analityki medycznej.
  • Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami: Pielęgniarstwem (studia podzielone na I i II stopnia), Położnictwem (studia podzielone na I i II stopnia), Zdrowiem Publicznym (również trzyletnie plus dwuletnie), Ratownictwem (system studiów I i II stopnia) oraz Dietetyką (studia I i II stopnia).
  • Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego organizuje studia podyplomowe z Prawa Medycznego i Bioetyki oraz polsko-francuskie, dwuletnie niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, o specjalności: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej

Drugą uczelnią, na której zorganizowane są studia medyczne, jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Tutaj najciekawszą ofertę dla studentów medycyny posiada Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, który otworzył jedyny w całej Polsce kierunek Biologii człowieka, czyli antropologii fizycznej. W programie, poza zajęciami medycznymi można uczestniczyć np. z kursach rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych czy archeologii podwodnej. Zajęcia odbywają się również na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, gdzie znajduje się m.in. kierunek Medycyna roślin, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki botaniki i ekologii, ale też czynników chorobotwórczych u roślin i działań profilaktycznych. Wydział Nauk o Żywności proponuje swoim studentom możliwość kształcenia się na kierunkach: Biotechnologii, Technologii żywności i żywienia człowieka, Żywienia człowieka oraz Zarządzania jakością i analizie żywności. Ostatnim wydziałem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu związanym z medycyną jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej, gdzie można studiować weterynarię, w tym weterynarię w języku angielskim.

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu >

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu>

 

Rekrutacja na studia medyczne

Nie jest łatwo znaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na studia medyczne we Wrocławiu. W zależności od uczelni i wydziału o jedno miejsce na uczelni stara się od kilkunastu do kilkudziesięciu kandydatów. Dlatego już na początku liceum, lub innej szkoły ponadgimnazjalnej, należy przywiązywać wagę do takich przedmiotów, jak: biologia, chemia, fizyka, a czasami również matematyka. To właśnie te cztery przedmioty brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji i ustalania progów punktowych, pozwalających na dostanie się na wymarzone studia medyczne. Warto nie tylko dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych, ale też brać udział w olimpiadach przedmiotowych: laureaci tych konkursów oraz ci, którzy zdadzą egzamin dojrzałości z wynikami bliskimi stu procent nie muszą martwić się o miejsce na liście przyszłych studentów.

 

Praca po medycynie

We Wrocławiu można uczęszczać na studia medyczne, które mają bardzo szeroki przekrój tematyczny. Dzięki temu, studenci mają możliwość uczenia się na kierunkach typowo medycznych, jak również stomatologicznych, weterynaryjnych czy biotechnologicznych. Ta różnorodność pozwala na wybór dokładnie tej kariery, która nas interesuje. Po studiach medycznych można pracować choćby w takich zawodach jak: lekarz specjalista (chirurg, radiolog, położnik, optyk itp.), pielęgniarz, stomatolog, protetyk słuchu, lekarz rodzinny, asystent osoby niepełnosprawnej, dietetyk, fizjoterapeuta, farmaceuta, rehabilitant, laborant, analityk laboratoryjny, ratownik medyczny, konsultant medyczny, pracownik socjalny, przedstawiciel medyczny lub farmaceutyczny, rejestrator medyczny czy reprezentant ds. odszkodowań.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)