Medycyna - Wrocław

Medycyna - Wrocław

Medycyna - Wrocław

Największy wybór studiów

medycznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Medycyna studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Medycyna to od dziesiątek lat jeden z najbardziej obleganych, ale też i prestiżowych kierunków studiów. Dzieje się tak dlatego, iż studia medyczne we Wrocławiu uznawane są za jedną z lepszych ścieżek kariery, na jakie można sobie pozwolić. Właśnie medycyna i prawo gromadzi na listach chętnych najwięcej osób, od kilkunastu do kilkudziesięciu osób na miejsce, a i późniejsze studia mają za zadanie nie tylko wykształcenie przyszłych specjalistów, ale również odsiew wszystkich tych, którzy mieli odpowiednio wysokie oceny na maturze, lecz nie są wystarczająco wytrwali i uparci, by ukończyć tak trudne studia. Dlatego absolwenci, którzy ukończą studia medyczne i studia prawnicze mogą uznać się za tych, którzy wygrali życie. Przed nimi otworem stoi wysoka pozycja, szacunek społeczeństwa oraz duże pieniądze. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki zawód medyczny wybierze się jako drogę swojej kariery. Poniżej podpowiemy jeszcze, jakie zawody można wykonywać po medycynie

WARTO TO WIEDZIEĆ

We Wrocławiu znajdują się dwie uczelnie, które prowadzą studia medyczne. Pierwszą z nich jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Proponuje on swoim studentom możliwość nauki na czterech głównych wydziałach i jednym wydziale podyplomowym. Są to:

 • Wydział Lekarski z sześcioletnimi, jednolitymi studiami magisterskimi - studia stacjonarne i niestacjonarne.
 • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny z pięcioletnimi, jednolitymi studiami magisterskimi zakończonymi tytułem lekarza dentysty - studia stacjonarne i niestacjonarne.
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i z dwoma otwartymi kierunkami: pięcioipółletnimi, jednoletnimi studiami magisterskimi na kierunku Farmacji oraz pięcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi z Analityki medycznej.
 • Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami: Pielęgniarstwem (studia podzielone na I i II stopnia), Położnictwem (studia podzielone na I i II stopnia), Zdrowiem Publicznym (również trzyletnie plus dwuletnie), Ratownictwem (system studiów I i II stopnia) oraz Dietetyką (studia I i II stopnia).
 • Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego organizuje studia podyplomowe z Prawa Medycznego i Bioetyki oraz polsko-francuskie, dwuletnie niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, o specjalności: Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej

Drugą uczelnią, na której zorganizowane są studia medyczne, jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Tutaj najciekawszą ofertę dla studentów medycyny posiada Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, który otworzył jedyny w całej Polsce kierunek Biologii człowieka, czyli antropologii fizycznej. W programie, poza zajęciami medycznymi można uczestniczyć np. z kursach rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych czy archeologii podwodnej. Zajęcia odbywają się również na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, gdzie znajduje się m.in. kierunek Medycyna roślin, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki botaniki i ekologii, ale też czynników chorobotwórczych u roślin i działań profilaktycznych. Wydział Nauk o Żywności proponuje swoim studentom możliwość kształcenia się na kierunkach: Biotechnologii, Technologii żywności i żywienia człowieka, Żywienia człowieka oraz Zarządzania jakością i analizie żywności. Ostatnim wydziałem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu związanym z medycyną jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej, gdzie można studiować weterynarię, w tym weterynarię w języku angielskim.

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu >

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu>

 

Rekrutacja na studia medyczne

Nie jest łatwo znaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na studia medyczne we Wrocławiu. W zależności od uczelni i wydziału o jedno miejsce na uczelni stara się od kilkunastu do kilkudziesięciu kandydatów. Dlatego już na początku liceum, lub innej szkoły ponadgimnazjalnej, należy przywiązywać wagę do takich przedmiotów, jak: biologia, chemia, fizyka, a czasami również matematyka. To właśnie te cztery przedmioty brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji i ustalania progów punktowych, pozwalających na dostanie się na wymarzone studia medyczne. Warto nie tylko dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych, ale też brać udział w olimpiadach przedmiotowych: laureaci tych konkursów oraz ci, którzy zdadzą egzamin dojrzałości z wynikami bliskimi stu procent nie muszą martwić się o miejsce na liście przyszłych studentów.

 

Praca po medycynie

We Wrocławiu można uczęszczać na studia medyczne, które mają bardzo szeroki przekrój tematyczny. Dzięki temu, studenci mają możliwość uczenia się na kierunkach typowo medycznych, jak również stomatologicznych, weterynaryjnych czy biotechnologicznych. Ta różnorodność pozwala na wybór dokładnie tej kariery, która nas interesuje. Po studiach medycznych można pracować choćby w takich zawodach jak: lekarz specjalista (chirurg, radiolog, położnik, optyk itp.), pielęgniarz, stomatolog, protetyk słuchu, lekarz rodzinny, asystent osoby niepełnosprawnej, dietetyk, fizjoterapeuta, farmaceuta, rehabilitant, laborant, analityk laboratoryjny, ratownik medyczny, konsultant medyczny, pracownik socjalny, przedstawiciel medyczny lub farmaceutyczny, rejestrator medyczny czy reprezentant ds. odszkodowań.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Harmonogram rekrutacji +

Jeżeli chcesz rozpocząć studia w Wrocławiu na kierunku medycyna, musisz bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Indywidualnie ustala go każda uczelnia, więc szczegółowe informacje na jego temat znajdziesz na stronach wybranych ośrodków akademickich. Harmonogram obowiązuje na każdej uczelni wyższej i odnajdziesz w nim terminy związane z kwalifikacją, zakończeniem rekrutacji i składaniem dokumentów.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Pamiętaj o tym, że liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kandydatów. Studia medyczne w Wrocławiu zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Na studia medyczne dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Jeżeli nie znalazłeś się na listach osób przyjętych w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Wrocławiu otwierają dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunku, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Te dodatkowe kwalifikacje odbywają się na ogół w sierpniu oraz we wrześniu, więc dostaniesz także nową szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów medycznych.

Dokumenty rekrutacyjne +

Jeżeli znajdziesz na listach osób przyjętych na studia na kierunku medycyna, to będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Jeżeli chcesz rozpocząć studia w Wrocławiu na kierunku medycyna, to będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu także zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Potwierdzi ono twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego i zarazem trudnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia medyczne w Wrocławiu, to musisz liczyć się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. Zaniedbanie tego etapu rekrutacji sprawi, że twoja kandydatura w ogóle nie zostanie rozważona podczas kwalifikacji na studia. Uczelnie opłaty rekrutacyjne ustalają indywidualnie, w zależności od kierunku może się ona jednak wahać od 85 do nawet 150 zł. Opłaty rekrutacyjne obejmują kierunek lub ich pulę. Wytyczne znajdziesz zawsze na stronach internetowych uczelni. Możesz ich dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia medyczne w Wrocławiu, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka. Pamiętaj, aby część wybranych przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to wewnętrzny system każdej uczelni w Wrocławiu. Wyniki z egzaminów maturalnych stanowią bazę, która zostaje odpowiednio przeliczona według indywidualnych wytycznych. Znaczenie ma to, czy dany przedmiot znajduje się wśród wymogów rekrutacyjnych oraz to, na jakim poziomie był zdawany. Przykładowo w przypadku studiów medycznych punktowane będą przedmioty takie jak chemia, czy biologia, a nie chociażby historia.

Olimpiady oraz konkursy +

Jeżeli czujesz, że ratowanie ludzkiego życia jest twoim powołaniem i marzysz o rozpoczęciu studiów medycznych w Wrocławiu, to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laueraci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów medycznych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;

 • Olimpiada Chemiczna;

 • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię jednak z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Komentarze (0)