Studia medyczne

Największy wybór studiów

medycznych w Polsce

Odkryj ponad 30 kierunków medycznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia medyczne

Studia medyczne to obszar kształcenia, który cieszy się niesłabnącą estymą, a zawody medyczne należą do grona profesji zaufania publicznego. Nietrudno wywnioskować, iż wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, wysokimi wymaganiami i długim kształceniem. Czy wymienione aspekty studzą zapał kandydatów na studia? Nie. Jeszcze mocniej mobilizują.

 

Jak wyglądają studia medyczne

Studia medyczne są dziedziną, która nie posiada jednorodnej struktury. Część kierunków kształcenia realizowana jest w systemie jednolitym magisterskim, a część prowadzona w podziale na pierwszy i drugi stopień. W tej pierwszej grupie znajdują się: Kierunek Lekarski, Farmacja, Analityka medyczna, Kierunek Lekarsko- Dentystyczny, a przedstawicielami drugiej grupy zazwyczaj są: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Dietetyka, Elektroradiologia. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w ofertach dydaktycznych uczelni medycznych pojawia się także kierunek Kosmetologia, który nie wszystkim musi kojarzyć się z medycyną. Poprzez niejednolitą organizację nauki, formę i proces studiowania można określić tylko na konkretnych przykładach. Kierunek Lekarski realizowany jest w systemie jednolitym magisterskim, a nauka na nim trwa sześć lat, czyli dwanaście semestrów.

Proces kształcenia przebiega wedle wyraźnego podziału na dwa etapy: od pierwszego do trzeciego roku studenci zapoznają się z tzw. przedmiotami przedklinicznymi, w skład których wchodzą, między innymi: anatomia prawidłowa, chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, fizjologia, farmakologia, aby następnie, od czwartego do szóstego roku zgłębić tzw. przedmioty kliniczne, zwane też przedmiotami kierunkowymi. Są to, między innymi: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, neurologia, psychiatria, ginekologia i położnictwo, dermatologia. Program nauczania medycyny obejmuje także przygotowanie informatyczne i biostatystyczne, przedmioty społeczne i humanistyczne takie jak etyka medyczna, historia filozofii, socjologia, historia medycyny, jak również wychowanie fizyczne i naukę kongresowych języków obcych. Każdy zakres kształcenia ma na celu przekazanie konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, i tak do umiejętności klinicznych zalicza się: zebranie wywiadu chorobowego i przeprowadzenie odpowiednich badań, interpretację wyników oraz wstępne rozpoznanie kliniczne, rozpoznanie stanu zagrożenia życia i przeprowadzenie sprawnej interwencji lekarskiej, czy też ocenę problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych.

Warto zauważyć, że kierunki medyczne nie stanowią oferty dydaktycznej wyłącznie wyższych szkół medycznych. Są one dostępne także na innych uczelniach. Co równie istotne, programy nauczania nie powinny się różnić, gdyż określa je wspólne dla wszystkich rozporządzanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ile trwają studia medyczne

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, studia medyczne to dość szeroki obszar, na dodatek o niejednorodnej strukturze. Omówiony Kierunek Lekarski realizowany jest w systemie jednolitym magisterskim, podobnie jak Farmacja, czy Analityka Medyczna, ale część pozostałych kierunków posiada znany wszystkim podział na pierwszy i drugi stopień. Za przykład mogą posłużyć Pielęgniarstwo, czy Fizjoterapia. Należy podkreślić, że ukończenie uczelni medycznej na wydziale lekarskim nie daje absolwentowi pełnego prawa wykonywania zawodu, czyli kształcenie na tym, wydawać by się mogło ostatnim, etapie jeszcze się nie kończy. Aby wspomniane prawo uzyskać, należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać lekarski egzamin państwowy. Jak to wygląda? W czasie stażu realizowany jest określony program obejmujący, między innymi, naukę chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii. Nauka poszczególnych dziedzin, czyli tzw. staże cząstkowe, kończy się kolokwiami. Lekarze ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego, muszą złożyć w biurze Komisji Staży Podyplomowych, działających przy okręgowych izbach lekarskich, następujące dokumenty: podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem dwóch preferowanych placówek, zaświadczenie o uzyskanej średniej z ocen w trakcie odbywania studiów, kserokopię dowodu osobistego. Inaczej wygląda obraz kształcenia na kierunku charakteryzującym się podziałem na stopnie, na przykład na Pielęgniarstwie. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest już przygotowany do pracy z pacjentem, a osoba, która ukończyła naukę na drugim stopniu posiada dodatkowo wiedzę na temat dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, dlatego przygotowana jest także do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na studia medyczne jest biologia. Warto pokusić się także o dużą wiedzę z zakresu chemii, albo fizyki – wszystko w zależności od tego, jaki kierunek kształcenia chcielibyśmy obrać. Najistotniejszym, fundamentalnym wymogiem na studia medyczne, oprócz zdawanych na maturze przedmiotów, jest zainteresowanie tematyką zdrowia, człowiekiem, czy też kulturą fizyczną. Mówiąc nieco żartobliwie, nie da się zostać studentem medycyny na bazie sympatii do seriali „Dr House”, czy „Chirurdzy”. Wymagania na studia medyczne są wysokie i muszą takie być, gdyż w końcu od wiedzy przyszłego lekarza może zależeć ludzkie zdrowie i życie. Na szczęście, zagłębienie się w tematykę medyczną nie jest trudne, a ilość publikacji znacznie przekracza nakłady powiązane z innymi dziedzinami. Poza tym, ciekawość i własne poszukiwania nie tylko umocnią nasze wiadomości, ale także przygotują nasz umysł do dużego wysiłku, któremu będziemy musieli sprostać już na studiach.

 

Jaka praca po studiach medycznych

Z racji tego, że studia medyczne nie określają jednego kierunku kształcenia, to nie określają tylko jednego zawodu, którym można się trudnić po ukończeniu nauki. Pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl w związku z wykonywaniem obowiązków przez absolwenta medycyny jest szpital, albo przychodnia. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy obrali specjalizację lekarską, pielęgniarstwo, czy położnictwo. Jednak nawet oni mogą wybrać inną ścieżkę kariery. Miejsc, w których odnaleźć się mogą absolwenci studiów medycznych jest całkiem sporo. Na przykład: osoby, które ukończyły kierunek Dietetyka mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej, czy sanatoriach. Absolwenci Fizjoterapii mogą pracować w ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym, przychodniach sportowo- lekarskich i klubach sportowych, czy gabinetach odnowy biologicznej. Ale świat medycyny się zmienia i na horyzoncie pojawiają się nowe, alternatywne zawodowy, które mogą wykonywać osoby z dyplomem. Jednym z nich jest tłumacz medyczny. Na czym polega jego praca? Znajomość języka nierzadko nie wystarcza do wiarygodnego i prawidłowego wykonania tłumaczenia specjalistycznego. Lekarz znający język obcy na zaawansowanym poziomie będzie bardziej kompetentny w przekładzie tekstu medycznego niż filolog. Co jeszcze? CRA, czyli Clinical Research Associate- osoba, która sprawuje pieczę nad monitorowaniem badań klinicznych, a w szczególności nad lekami i urządzeniami medycznymi, aby wszystko było przeprowadzane zgodnie z prawem i wszelakimi wytycznymi. Pozostałymi zawodami, jakie mogą wykonywać osoby po medycynie to przedstawiciel medyczny, czy wykładowca.

 

Czy warto iść na studia medyczne

Jeśli wybierzecie się na studia medyczne, przejdziecie przez wszystkie etapy kształcenia, a potem będziecie stać na straży ludzkiego zdrowia, to będzie to równoznaczne z tym, że warto iść na te studia i taką opinie, oprócz was, wydadzą także inni – wasi pacjenci. Medycyna jest dyscypliną, która ze wszech miar powinna uchodzić za altruistyczną. Mówiąc inaczej, nie uczysz się tylko dla siebie. Uczysz się po to, by nieść pomoc innym. Z tym aspektem wiąże się inny powód, który może poprowadzić nas w stronę studiów. Medycyna zawsze będzie potrzebna, zatem dobry lekarz nie powinien narzekać na stan bezrobocia. Ludzie chorowali, chorują i chorować będą – w każdym miejscu na Ziemi, co daje także możliwość wykonywania zawodu w dowolnym miejscu na świecie. Studiowanie nauk medycznych niesie za sobą także sympatyczne aspekty. Członkowie rodziny, bądź przyjaciele, w pełnym zaufaniu zgłoszą się do ciebie, aby zapytać o jakąś dolegliwość, bądź o poradę w jaki sposób najlepiej pozbyć się uciążliwego kaszlu. To miłe i budujące. Staniesz się kimś, do kogo zawsze warto się zwrócić. Poczujesz na czym polega zawód zaufania społecznego.

 

Co dadzą ci studia medyczne

Studia medyczne mogą dać wiedzę o sobie samym i nie jest to pusty frazes. Historia wskazuje wielu wybitnych lekarzy, którzy stawiali siebie w roli królików doświadczalnych. Oczywiście, w dzisiejszych czasach nie musimy tak postępować, ale prawdą jest, że obserwacja własnego organizmu może być wyłącznie pożyteczna. Znajomość funkcjonowania ciała i narządów w nim usytuowanych daje pewną przewagę, która polega, między innymi, na tym, że nie dasz się przekonać do każdej reklamy leków, którą zobaczysz w telewizji. Studia medyczne, oprócz wiedzy z jej zakresu, dają mnóstwo umiejętności i kompetencji, gdyż dobry specjalista, obok trafnego diagnozowania, musi potrafić komunikować się z pacjentem. Ponadto, realizowany program nauczania rozwija umiejętność pracy w zespole, sprawnego rozwiązywania problemów, a także organizowania pracy własnej.

 

Czego nie dadzą ci studia medyczne

Nie ma studiów pozbawionych wad – to wiedzą wszyscy. Każdy kierunek kształcenia posiada plusy i minusy, choć przez niektórych bywają one wyolbrzymiane. Nie będzie niczym oryginalnym stwierdzenie, że studiowanie nauk medycznych generuje mnóstwo energii skupionej na przyswajaniu wiadomości. Ale myślenie, że na studiach medycznych nie zazna się wytchnienia może być mocno na wyrost. Edukacja może więcej dać niż odebrać, zwłaszcza kiedy dotyczy kierunków, które składają się z wiedzy teoretycznej i wielu konkretnych umiejętności i kompetencji. Ważne jest, aby dbać o samokształcenie, dlatego że medycyna jest taką dziedziną, która wciąż się rozwija i potrafi zaskoczyć, stąd aktualna wiedza jest czymś niezbędnym, a nawet oczywistym – trudno, żeby w XXI wieku pacjentowi z bólem brzucha zalecić kąpiel w rwącej rzece o świcie, tudzież jeszcze coś innego, co może się wydać dość abstrakcyjne. Studia medyczne, niemal jak każde inne, mogą nie dać pełnego wyobrażenia o wybranym przyszłym zawodzie. Dlatego tym bardziej, należy trzymać rękę na pulsie i starać się być na bieżąco, nie tylko z ciekawostkami z czysto medycznego zakresu, ale i wiadomościami na temat kondycji całej służby zdrowia i panujących przepisów.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia medyczne

Studia medyczne są wyjątkowym obszarem kształcenia i przed ich rozpoczęciem należy być pewnym nie tylko zasobu swoich wiadomości i wstępnego przygotowania, ale i charakteru. Dlaczego? Praca w zawodach medycznych to kontakt z poważnymi chorobami, a więc także z ludzkim cierpieniem. Nie każdy człowiek jest w stanie poradzić sobie z odpowiedzialnością i presją, które podyktowane są udzieleniem trafnej diagnozy i słusznego rozwiązania problemu, oraz nie każdy człowiek potrafi znieść widok osoby, którą dręczy przytłaczający ból. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, przygotowanie teoretyczne może być tylko zasłoną dymną, która i tak nie podziała zbyt długo. Warto zapytać siebie, czy rzeczywiście jest się na to gotowym. Chęć wystartowania w procesie rekrutacji na studia medyczne, zazwyczaj, pojawia się dość wcześnie – nie bywa efektem chwili, ani nie jest propozycją podyktowaną brakiem innych pomysłów. Dlatego od pojawienia się w głowie zainteresowania kształceniem, należy wziąć się ostro do nauki- zwłaszcza, że przedmiot zaliczony na poziomie podstawowym nie zrobi na nikim żadnego wrażenia.

 

Studia medyczne – zaoczne

Studia dzienne i zaoczne nie od dzisiaj biorą udział w plebiscycie na to, które są lepsze. Zazwyczaj przerzucanie się z dwóch stron argumentami nie ma głębszego sensu, gdyż istotniejsza powinna być sama jakość kształcenia, a nie ich forma. Pomysł na studiowanie nauk medycznych w trybie zaocznym może udać się zrealizować tylko połowicznie, dlatego że nie wszystkie kierunki kształcenia z tego obszaru realizowane są w tej formie. Kierunek Lekarski, czy też Farmacja, zazwyczaj, prowadzone są również w trybie niestacjonarnym, natomiast inne kierunki, takie jak Pielęgniarstwo można studiować zaocznie dopiero na drugim stopniu, a Analityka medyczna dostępna jest wyłącznie w formie dziennej. Naturalnie, wszystko zależy od konkretnej uczelni, dlatego warto zapoznać się wcześniej z zasadami prowadzenia kształcenia. W przypadku Kierunku Lekarskiego i Farmacji ktoś mógłby zadać pytanie: „czy tak szeroką wiedzę da się posiąść studiując w trybie zaocznym?”. Na bazie takich wątpliwości, niejeden kandydat mógłby postawić pytanie: „czy da się w ogóle studiować nauki medyczne w systemie zaocznym?”. Jeśli niniejsze kierunki kształcenia realizowane są w takim systemie, to znak, iż nauka na najwyższym poziomie jest absolutnie możliwa, a zdobycie jak największej ilości wiedzy, jak najbardziej, wykonalne.

 

Studia medyczne – opinie

Istnieje grono kierunków kształcenia, które – słusznie czy nie – robi na osobach postronnych duże wrażenie. Studia medyczne bezsprzecznie do nich należą. Kształcą tych, których najwyższą ideą będzie pomoc innym ludziom, a więc dużo się uczą na wymagających studiach, aby potem wypełniać szlachetną misję. Na tej podstawie studia medyczne otoczone są szacunkiem, a nierzadko także szczerym zachwytem. Dyskusji nie powinien podlegać również fakt, iż nie są to studia łatwe, które można przejść „na skróty” – a nawet jeśli się da, to po co, jeśli pewnego dnia i tak może wyjść na światło dzienne nasze niedostateczne przygotowanie, które na dodatek może wyrządzić komuś krzywdę. Trzeba mieć świadomość jaki jest obszar naszej edukacji i dokąd powinna ona prowadzić. Ale czy studia medyczne to rzeczywiście tylko szlachetne idee? Czy medycyna to obszar, któremu należy poświęcić się w stu procentach? Agnieszka, studentka Kierunku Lekarskiego na III roku mówi:

„Często zdarza się tak, że studia medyczne wybiera się przez rodzinne tradycje. Takie osoby nie mają żadnego wyboru i bez zastanowienia wybierają medycynę. Nie jestem przeciwna podtrzymywaniu tradycji, ale w tym powinno być jednak coś więcej. Pasja i chęć wykonywania ważnego zawodu.” Filip, student II roku Fizjoterapii dodaje: „Uczę się, aby pomagać. Nie muszę być nazywany specjalistą i nie wymagam, aby ktoś kłaniał mi się w pas już od drzwi. Pomaganie daje mnóstwo satysfakcji. Jeśli ktoś startuje na studia tylko po to, aby ludzie mówili do niego „panie doktorze”, to nie jest to, moim zdaniem, silna podstawa wyboru studiów.”

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI MEDYCZNE?

 

 

KIERUNKI MEDYCZNE

Miasto
A
analityka medyczna
audiofonologia
B
biofizyka
biofizyka molekularna
biologia medyczna
biomedical engineering
biomedycyna
biotechnologia
biotechnologia medyczna
C
coaching medyczny
D
dietetyka
E
elektroradiologia
F
farmacja
fizjoterapia
fizyka medyczna
H
higiena dentystyczna
higiena stomatologiczna
I
informatyka w medycynie
inżynieria biomedyczna
inżynieria medyczna
K
kierunek lekarski
kierunek lekarsko-dentystyczny
koordynowana opieka senioralna
kosmetologia
L
logopedia
logopedia ogólna i kliniczna
M
medycyna roślin
N
neurobiologia
neuroinformatyka
nursing
O
optometria
P
pielęgniarstwo
pielęgniarstwo - studia online
położnictwo
prawo medyczne
protetyka słuchu
psychologia
psychologia zdrowia
R
ratownictwo medyczne
S
systemy diagnostyczne w medycynie
T
techniki dentystyczne
terapia zajęciowa
W
weterynaria
Z
zdrowie publiczne
zdrowie publiczne - studia online
zdrowie środowiskowe
zielarstwo
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA MEDYCZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
A
analityka medyczna - studia podyplomowe
asystent medyczny - studia podyplomowe
B
C
D
E
enologia - studia podyplomowe
F
G
H
I
K
kosmetologia z elementami podologii
kynoterapia - studia podyplomowe
L
logopedia - studia podyplomowe
logopedia kliniczna - studia podyplomowe
M
medycyna estetyczna - studia podyplomowe
medycyna sądowa - studia podyplomowe
monitorowanie badań klinicznych
N
O
odnowa biologiczna - studia podyplomowe
P
pielęgniarstwo - studia podyplomowe
podyplomowe studium arteterapii
podyplomowe studium optometrii
prawo medyczne - studia podyplomowe
R
S
seksuologia sądowa - studia podyplomowe
spa & wellness - studia podyplomowe
statystyka medyczna - studia podyplomowe
studia podyplomowe „estetyka twarzy”
Ś
T
terapeuta spa - studia podyplomowe
terapia neurorozwojowa
Z
Ż
żywienie kliniczne - studia podyplomowe
Rozwiń

ODKRYJ STUDIA MEDYCZNE

Miasto

Administrowanie ochroną zdrowia studia - kierunek studiów

System ochrony zdrowia wymaga obecnie wyspecjalizowanej kadry świadczącej usługi na najwyższym…

Administrowanie ochroną zdrowia studia - kierunek studiów

System ochrony zdrowia wymaga obecnie wyspecjalizowanej kadry świadczącej usługi na najwyższym poziomie, nie tylko pod względem podstawowej wiedzy medycznej, ale także administracji. Dzięki tym studiom będziesz mieć okazję do zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych technik zarządzania podmiotami leczniczymi. Jeżeli zatem myślisz o pracy w medycynie to Adnimistrowanie ochroną zdrowia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Administrowanie ochroną zdrowia? Studia łączą aspekty prawne oraz administracyjne z ochrona zdrowia oraz prawa medycznego. Dowiesz się jak wdrażać nowe systemy w zakresie ochrony zdrowia, gromadzenia danych czy zarządzania kadrami.

Czytaj więcej: Administrowanie ochroną zdrowia studia - kierunek studiów

Analityka medyczna studia - kierunek studiów

Czujesz, że biologia i chemia to Twoje mocne strony, ale nigdy nie byłeś zainteresowany…

Analityka medyczna studia - kierunek studiów

Czujesz, że biologia i chemia to Twoje mocne strony, ale nigdy nie byłeś zainteresowany medycyną lub farmacją? Jesteś skrupulatny, a także sumienny? Nie przeraża Cię praca w laboratorium, a Twój analityczny umysł jest gotowy do analizy i oceny wielu danych? Jeśli tak to z pewnością powinieneś wziąć pod uwagę ten kierunek! Analityka medyczna to studia jednolite trwające pięć lat. W ciągu tego okresu zajęcia będą podzielone na dwa bloki. Pierwszy z nich to przedmioty podstawowe, takie jak: chemia, biochemia, biologia czy biofizyka. Drugi z nich to zajęcia kierunkowe, które przekażą Ci wiedzę specjalistyczną. Przykładowe przedmioty to: patofizjologia, immunologia czy diagnostyka izotopowa.

Czytaj więcej: Analityka medyczna studia - kierunek studiów

Audiofonologia studia - kierunek studiów

Obecny postęp w dziedzinie medycyny jest ogromny. Również nauki dotyczące uszkodzeń…

Audiofonologia studia - kierunek studiów

Obecny postęp w dziedzinie medycyny jest ogromny. Również nauki dotyczące uszkodzeń słuchu nie pozostają w tyle, dlatego też nieustannie rośnie zapotrzebowanie na praktycznie wykształconych specjalistów w tej dziedzinie. Co więcej, jest to stosunkowo nowy kierunek, który wychodzi naprzeciw obecnym zapotrzebowaniom rynku. Jeżeli zatem interesujesz się anatomią człowieka i szukasz ciekawej specjalizacji to te studia będą świetnym początkiem Twojej kariery. Głośna muzyka w słuchawkach, w klubie czy nawet ruch uliczny w godzinach szczytu – wszystkie to odgłosy przekraczają bezpieczny poziom natężenia dźwięku. W dzisiejszych czasach hałas i zbyt wiele decybeli to chleb powszedni, zatem każdy z nas jest narażony na uszkodzenia narządu słuchu. W związku z tym zapotrzebowanie na lekarzy w tym zakresie jest olbrzymie.

Czytaj więcej: Audiofonologia studia - kierunek studiów

Audiofonologia z protetyką słuchu studia - kierunek studiów

Uszkodzenia słuchu w dobie rozwoju cywilizacyjnego są niestety na porządku dziennym. Głośna…

Audiofonologia z protetyką słuchu studia - kierunek studiów

Uszkodzenia słuchu w dobie rozwoju cywilizacyjnego są niestety na porządku dziennym. Głośna muzyka w klubie czy w słuchawkach, a także ruch uliczny w godzinach szczytu sprawia, że nasz narząd słuchu narażony jest na ciągłe obciążenia. Z tego powodu zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta. Co więcej rozwój medycyny pozwala na stosowanie coraz to nowych technologii również w zakresie badań słuchu i równowagi. Połączenie tych dwóch aspektów jest świetną zachętą dla osób zastanawiających się nad wyborem tego kierunku. Jakich umięjętności nabędziesz w ramach studiowania na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu? Przede wszystkim będą one związane z analizą narządu słuchu i równowagi oraz z ogólną anatomią człowieka. 

Czytaj więcej: Audiofonologia z protetyką słuchu studia - kierunek studiów

Biomedycyna studia - kierunek studiów

Biomedycyna jest pojęciem szerokim i interdyscyplinarnym. Co to znaczy? Chociażby to,…

Biomedycyna studia - kierunek studiów

Biomedycyna jest pojęciem szerokim i interdyscyplinarnym. Co to znaczy? Chociażby to, że łączy w sobie parę dziedzin z zakresu nauk przyrodniczych. Wykorzystuje ona osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych. Jakie ma zastosowanie? Biomedycyna jest niezwykle ważna przy prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. To również nie wszystkie jej zastosowaia, bowiem oprócz fizjologicznego i patologicznego kontekstu zdrowotności człowieka, podejmuje pytania natury etycznej i prawnej, które dotyczą zapładniania in vitro czy choćby klonowania człowieka. Znajduje ona również swoje zastosowania w diagnostyce laboratoryjnej i ochronie zdrowia z ramienia nauk o życiu. Łączy w sobie zatem zależności między fizjologią, patologią, etyką człowieka oraz psychologią.

Czytaj więcej: Biomedycyna studia - kierunek studiów

Biotechnologia medyczna studia - kierunek studiów

Biotechnologia jest jedną z najnowocześniejszych dziedzin dzisiejszej medycyny. Sama medycyna…

Biotechnologia medyczna studia - kierunek studiów

Biotechnologia jest jedną z najnowocześniejszych dziedzin dzisiejszej medycyny. Sama medycyna jak i przemysł farmaceutyczny jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych. Jeżeli zatem interesują Cię zagadnienia z dziedziny genetyki, biologi molekularnej i bioinformatyki, wspaniale odnajdziesz się na studiach na kierunku Biotechnologia medyczna.

Czytaj więcej: Biotechnologia medyczna studia - kierunek studiów

Chemia medyczna studia - kierunek studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów? Na zajęciach zarówno teoretycznych, jak…

Chemia medyczna studia - kierunek studiów

Czego nauczysz się w ramach studiów? Na zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zostaną poruszone zagadnienia z zakresu matematyki, chemii, biologii, mikrobiologii oraz modelowania molekularnego. Zdobędziesz również przydatne wiadomości dotyczące farmakologii, toksykologii i chemii leków. Interdyscyplinarny charakter tych studiów sprawi, że staniesz się specjalistą w swojej dziedzinie, a wyzwania czekające na Ciebie w przyszłej pracy nie będą stanowić żadnego problemu!

Czytaj więcej: Chemia medyczna studia - kierunek studiów

Coaching medyczny studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku w ramach studiów magisterskich i jesteś zainteresowany…

Coaching medyczny studia - kierunek studiów

Szukasz innowacyjnego kierunku w ramach studiów magisterskich i jesteś zainteresowany zdrowiem oraz psychologią? Jeśli tak to coaching medyczny może okazać się świetną okazją do rozpoczęcie ciekawej kariery zawodowej, w której nie obcy będzie Ci kontakt z człowiekiem. Być może będzie to znakomita ścieżka rozwoju naukowego, która połączy Twoje zainteresowania w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i psychologii z medycyną. Jeżeli zatem myślisz, że odnajdziesz się w tym zawodzie to na pewno będzie to odpowiedni kierunek dla Ciebie! Kto może aplikować na kierunek Coaching medyczny? Przede wszystkim mile widziani będą absolwenci studiów licencjackich takich jak: psychologia, zdrowie publiczne, dietetyka czy fizjoterapia.

Czytaj więcej: Coaching medyczny studia - kierunek studiów

Dietetyka studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do zdrowego odżywania oraz trybu…

Dietetyka studia - kierunek studiów

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do zdrowego odżywania oraz trybu życia. Nieustannie słyszymy o konieczności stosowania zbilansowanej diety i odpowiedniej ilości składników pokarmowych. Jako absolwent dietetyki staniesz się niekwestionowanym ekspertem w tej dziedzinie! Kim właściwie jest dietetyk i czym się zajmuje? Jest to pytanie o tyle ważne, iż często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Zgodnie z definicją przyjętą przez Federację Dietetyków, dietetyk jest osobą  „z kwalifikacjami żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. (…) Stosuje naukę o żywieniu tak w żywieniu jak i w edukowaniu ludności w zdrowiu i chorobie”.

Czytaj więcej: Dietetyka studia - kierunek studiów

Elektroradiologia studia - kierunek studiów

Chcesz dowiedzieć się jak działa aparatura radiodiagnostyczna i jak się ją obsługuje?…

Elektroradiologia studia - kierunek studiów

Chcesz dowiedzieć się jak działa aparatura radiodiagnostyczna i jak się ją obsługuje? Twoją mocną stroną są nauki ścisłe oraz medyczne i szukasz innowacyjnego kierunku, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom nowoczesnego rynku? Jeśli tak to kierunek Elektroradiologia może okazać się dla Ciebie doskonałym wyborem! Jaką wiedzę i umiejętności nabędziesz w ramach studiów na kierunku Elektroradiologia? Po ukończeniu studiów będziesz świetnie przygotowany do świadczenia usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

Czytaj więcej: Elektroradiologia studia - kierunek studiów

Komentarze (4)

Indeks w Kieszeni odpowiedz

Jeśli zależy Ci na indeksie na medycynę, na długo przed maturą, spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej lub Chemicznej! Zapraszamy do wspólnych przygotowań! Z nami na pewno się uda! https://indekswkieszeni.pl/

Jowita odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

chętnie przeczytałabym coś o pielęgniarstwie albo fizjoterapii, bo nad tymi kierunkami się zastanawiam. póki co rozważam studia w Warszawie, na uniwerku albo na Wyższej Szkole Mazowieckiej. mam jeszcze czas, bo dopiero zaczynam klasę maturalną, ale nie wiem, co wybrać

admin W odpowiedzi do: Jowita odpowiedz

mówisz, masz: http://www.otouczelnie.pl/artykul/820/Fizjoterapia http://www.otouczelnie.pl/artykul/1333/Pielegniarstwo http://www.otouczelnie.pl/artykul/1334/Pielegniarstwo-pomostowe

Anita W odpowiedzi do: admin odpowiedz

Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat! nie pięć!