DIETETYKA SPORTOWA

DIETETYKA SPORTOWA

DIETETYKA SPORTOWA

Studia w Poznaniu

dietetyka sportowa

Odkryj studia dietetyka sportowa w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dietetyka sportowa studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Obecne czasy przyniosły ogromną modę na utrzymywanie sportowej sylwetki oraz zdrowy styl życia. Aby trening był możliwe efektywny, a rezultaty zauważalne jak najszybciej, niezwykle istotne jest prawidłowe odżywianie i suplementacja. Dietetyka sportowa jest propozycją kształcenia, skupiającą się wokół tematu żywienia w czasie podejmowania wysokiej aktywności fizycznej.

Podczas edukacji poznasz podstawy ludzkiej fizjologii i anatomii, aby zrozumieć potrzeby na mikro i makro elementy oraz poszczególne składniki żywnościowe w zależności od indywidualnych cech. Nauczysz się komponowania zdrowych i smacznych jadłospisów, pogłębisz kompetencje interpersonalne celem nawiązywania poprawnych relacji z klientami, często borykającymi się z problemami natury psychologicznej.

Dietetycy sportowi znajdują zatrudnienie w prywatnych i publicznych gabinetach dietetycznych, podejmują pracę w gabinetach odnowy biologicznej oraz ośrodkach dla sportowców, mogą rozważyć kształtowanie kariery związanej z szerzeniem profilaktyki zdrowotnej lub postawić na rozwój we własnej działalności.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia DIETETYKA SPORTOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci dietetyki sportowej zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do pracy z osobami aktywnymi fizycznie, w tym z osobami uprawiającymi sport amatorsko lub zawodowo. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasadom żywienia człowieka zdrowego i chorego; zaburzeniom odżywiania; żywności funkcjonalnej; żywieniu w aktywności fizycznej. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: metody analizy i oceny jakości żywności; podstawy higieny i toksykologii żywności; technologię żywności i potraw.

Studia na dietetyce sportowej pozwalają studentom rozwinąć także cenne kompetencje związane np. z obsługa konsumenta czy prowadzeniem działań doradczych w zakresie żywienia oraz profilaktyki zdrowia. Dzięki specjalnie dobranej liście przedmiotów studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: zasady regulujące zjawisko wspomagania w sporcie; wpływ różnorodnych czynników na kondycję fizyczną człowieka; podstawy odnowy biologicznej; ogólną teorię sportu.

W programie studiów na dietetyce sportowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie
  • Teoria sportu
  • Odnowa biologiczna
  • Technologia przygotowywania posiłków dla sportowców

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawidłowych i nieprawidłowych metod odżywiania, które występują u sportowców; wpływu czynników żywieniowych na zdolności psychofizyczne człowieka; zastosowanie dietetyki w różnorodnych dziedzinach sportu.

Absolwenci dietetyki sportowej mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku – są oni przygotowani do pełnienia funkcji np. doradczych, analitycznych, eksperckich lub nawet zarządczych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które cenione są m.in. w: gabinetach dietetycznych, ośrodkach sportowych, siłowniach, centrach związanych ze wspomaganiem aktywności fizycznej czy w ośrodkach naukowo-badawczych. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub dzielić się swoją wiedzą np. w mediach,

Absolwent dietetyki sportowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • poradnie dietetyczne
  • zakłady żywienia zbiorowego
  • placówki sportowe
  • szkolnictwo, media
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Dietetyka sportowa to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku dietetyka.

 

Dietetyka studia w Poznaniu

Dietetyka to kierunek studiów, który skierowany jest do osób zainteresowanych np.: zachowaniami zdrowotnymi ludzi; metodami wspomagania zmiany przyzwyczajeń żywieniowych klientów i pacjentów; diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania lub chorób żywieniowo-zależnych; przygotowywaniem programów edukacyjnych w zakresie zdrowia. Uczelnie w Poznaniu pozwalają studentom dietetyki zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: technologii żywności, psychologii żywienia, profilaktyki społecznej czy wychowania fizycznego.

Absolwenci dietetyki mogą szukać zatrudnienia m.in. w: poradniach dietetycznych, szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych czy instytucjach naukowo-badawczych. Osoby, które ukończyły dietetykę, mogą liczyć na podjęcie pracy np. na stanowisku doradczym, kierowniczym, analitycznym, eksperckim czy związanym z profilaktyką społeczną. Ponadto kompetencje dietetyków cenione są również m.in. w mediach. Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności w obszarze dietetyki.

Dowiedz się więcej: dietetyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)