PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Studia w Poznaniu

profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej

Odkryj studia profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Aktywność fizyczna jest niewątpliwie niezwykle istotną kwestią w perspektywie zachowania dobrej formy psychofizycznej. Aby pozostać w dobrej formie i móc cieszyć się ulubionym sportem bez kontuzji i dolegliwości natury gastrycznej, warto trzymać odpowiednią dietę. Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej to propozycja kształcenia, powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywienia w sporcie.

Jako osoba podejmująca edukację na profilaktyce żywieniowej w aktywności fizycznej, poznasz podstawy wielu nauk medycznych dla zrozumienia procesów fizjologicznych ludzkiego organizmu. Poznasz zmiany metaboliczne zachodzące podczas aktywności fizycznej oraz dowiesz się, co należy spożywać, aby zachować dobrą formę przez możliwie długi czas.

Po ukończeniu kształcenia znajdziesz pracę w prywatnych i publicznych gabinetach dietetycznych, niektórych klinikach medycznych, własnej działalności gospodarczej, wybranych ośrodkach dla sportowców oraz ośrodkach spa i wellness.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PROFILAKTYKA ŻYWIENIOWA W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci profilaktyki żywieniowej w aktywności fizycznej w trakcie nauki poznają m.in.: podstawy diagnostyki laboratoryjnej; psychologię zdrowia i żywienia; techniki i narzędzia stosowane w edukacji i poradnictwie żywieniowym; specyfikę żywienia osób aktywnych fizycznie; podstawy fizjoterapii i rehabilitacji w sporcie; zasady towaroznawstwa dotyczącego żywności dla sportowców; metody dietoprofilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; charakterystykę treningu zdrowotnego.

Studia na profilaktyce żywieniowej w aktywności fizycznej pozwalają studentom rozwinąć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do: skutecznego motywowania klientów do wprowadzania zmian w dotychczasowym trybie życia; niwelowania negatywnych skutków stresu; wprowadzania prawidłowego planu żywienia w niekorzystnych warunkach; niesienia pomocy osobom otyłym lub zmagającym się z niedoborem masy ciała Ponadto uczestnicy zajęć poznają podstawy niektórych dziedzin sportowych, a także zasady prowadzenia gabinetu dietetycznego.

W programie studiów na profilaktyce żywieniowej w aktywności fizycznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Organizacja i prowadzenie gabinetu porad dietetycznych
 • Zdrowie a środowisko materialne człowieka
 • Mikrobiota jelitowa organizmu człowieka
 • Gimnastyka i fitness w dietetyce
 • Aquafitness
 • Adaptowana aktywności fizyczna w środowisku wodnym
 • Relacja terapeutyczna i motywacja do zmiany prozdrowotnej w dietetyce
 • Żywienie w warunkach ekstremalnych
 • Biomechanika narządu ruchu u osób z otyłością i niedoborem masy ciała

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania metod poradnictwa dietetycznego w zakresie różnych dziedzin sportowych; zasad budowania relacji między dietetykiem a klientem lub pacjentem aktywnym fizycznie lub zmagającym się z zaburzeniami odżywiania; nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej profilaktyce żywieniowej w kontekście aktywności fizycznej.

Absolwenci profilaktyki żywieniowej w aktywności fizycznej są gotowi np. do pełnienia funkcji doradczych, analitycznych, eksperckich lub terapeutycznych, związanych m.in. z branżą dietetyczną lub sportową. Uczelnie w Poznaniu przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub poradniczej – ponadto na osoby, które ukończyły profilaktykę żywieniową w aktywności fizycznej, mogą liczyć także na zatrudnienie np. w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach sportowych, poradniach dietetycznych czy w mediach.

Absolwent profilaktyki żywieniowej w aktywności fizycznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • poradnie dietetyczne
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • placówki sportowe
 • szkolnictwo, media
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku dietetyka.

 

Dietetyka studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu pozwalają studentom poznać m.in.: nowoczesne narzędzia stosowane w diagnostyce z zakresu dietetyki; współczesne trendy w dietetyce; zasady efektywnej współpracy dietetyka w interdyscyplinarnym zespole; rodzaje zaburzeń odżywiania oraz charakterystykę chorób dieto-zależnych. Studia te poświęcone są podstawom np.: anatomii, fizjologii, medycyny, chemii ogólnej i spożywczej, technologii żywienia, biochemii, fizjoterapii, pedagogiki czy zarządzania.

Osoby, które ukończyły dietetykę, mogą podjąć pracę np. w: gabinetach dietetycznych, działach żywienia w szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej; placówkach oświatowych; poradniach specjalistycznych; zakładach żywienia zbiorowego; zakładach naukowo-badawczych; placówkach sportowych. Absolwenci tego kierunku studiów mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą np. w zakresie poradnictwa dietetycznego czy profilaktyki społecznej.

Dowiedz się więcej: dietetyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)