PSYCHOLOGIA DUCHOWOŚCI I FORMACJI

PSYCHOLOGIA DUCHOWOŚCI I FORMACJI

PSYCHOLOGIA DUCHOWOŚCI I FORMACJI

Studia w Krakowie

psychologia duchowości i formacji

Odkryj studia psychologia duchowości i formacji w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia duchowości i formacji studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Wiele osób największe oparcie psychiczne odnajduje dziś w wierze. To dzięki niej możemy jeszcze bardziej zadbać o reprezentowane przez nas ideały i żyć w zgodzie z wartościami, które wyznajemy. Nie zawsze jednak to wystarcza na drodze utrzymania naszej równowagi psychicznej. Wtedy też chcielibyśmy zwrócić się do specjalisty, który zrozumie nasze przekonania. Dlatego też uczelnie w Krakowie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

W ich ofercie znalazła się propozycja kształcenia taka jak psychologia duchowości i formacji. Wyposaży ona studentów nie tylko w podstawową wiedzę psychologiczną, lecz także nauczy, jak odwoływać się świadomie do wyznawanych przez siebie wartości. Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia otrzymają pakiet niezwykle ważnych kompetencji.

Po zakończeniu nauki będą oni mogli aktywnie uczestniczyć zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii pacjentów, którzy zmagają się z problemami. Psychologowie po ukończeniu kształcenia mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach terapeutycznych, placówkach psychologiczno-pedagogicznych, hospicjach, czy oddziałach opieki paliatywnej.

Program studiów i przedmioty

W programie ścieżki kształcenia psychologia duchowości i formacji znajdują się przedmioty poświęcone np. wartościom religijnym oraz duchowym aspektom psychiki człowieka, a także wpływowi wiary na codzienne funkcjonowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W trakcie zajęć uczestnicy szkolą się w zakresie m.in. analizy zdrowia i psychopatologii w obszarze religijności jednostki lub grup społecznych.

Studia na psychologii duchowości i formacji umożliwiają studentom rozwinięcie kompetencji niezbędnych do towarzyszenia w cierpieniu osobom chorym, umierającym lub zmagającym się z problemami emocjonalnymi spowodowanymi trudnymi sytuacjami życiowymi. Absolwenci tej ścieżki kształcenia rozumieją istotę wiary w życiu nie tylko pojedynczych osób, ale również ich otoczenia, w tym rodziny.

W programie studiów na psychologii duchowości i formacji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży
 • Podstawy psychologii klinicznej człowieka dorosłego
 • Stres i jego skutki w życiu człowieka
 • Psychologia pastoralna
 • Umiejętności i interwencje – towarzyszenie w procesie formacji
 • Rozwój po traumie
 • Patologia grupy społecznej (sekty)
 • Problemy religijne i duchowe w kontekście zaburzeń psychicznych
 • Człowiek wobec cierpienia
 • Tanatopsychologia
 • Problemy religijne i duchowe: zaburzenia osobowości
 • Doświadczenie religijne – perspektywa filozoficzna, teologiczne, psychologiczna

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad prowadzenia psychoterapii skierowanej do pojedynczych osób lub grup społecznych; specyfiki i typologii sytuacji granicznych; wpływu wiary na rozwój człowieka oraz relacji między religijnością a psychopatologią.

Absolwenci psychologii duchowości i formacji są kompleksowo przygotowani do niesienia pomocy osobom, które mierzą się z pewnymi trudnościami w życiu emocjonalnym i uczuciowym. Uczelnie w Krakowie kierują tę ścieżkę kształcenia również osobom duchownym, którym zależy na zdobyciu kompetencji niezbędnych do pracy np. formacyjnej i duszpasterskiej.

Absolwent psychologii duchowości i formacji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • instytucje duchowne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia duchowości i formacji to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Psychologia to kierunek studiów skierowany w szczególności do osób zainteresowanych np.: rozwojem emocjonalnym i biologicznym człowieka; wpływem środowisk wychowawczego na przystosowanie społeczne ludzi; technikami marketingowymi; patologiami społecznymi i psychopatologią; zastosowaniem psychologii w kryminalistyce, sądownictwie, medycynie lub mediach.

Osoby, które ukończyły psychologię, przygotowane są do wykonywania zawodu psychologa np. w środowisku klinicznym, biznesowym, kulturalnym czy marketingowym. Zdolności psychologów cenione są na różnorodnych stanowiskach – absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcje np. kierownicze, doradcze, coachingowe, terapeutyczne czy eksperckie. Ponadto absolwenci psychologii przygotowani są do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)