ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Studia we Wrocławiu

zarządzanie w służbach mundurowych

Odkryj studia zarządzanie w służbach mundurowych we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zarządzanie w służbach mundurowych studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie w służbach mundurowych to nowoczesna propozycja kształcenia, która wzbudza duże zainteresowanie wśród osób, które chcą poznać zasady funkcjonowania i zakres uprawnień służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo państwa, a także pragną opanować umiejętności kierownicze i zarządcze.

Studenci zgłębiają przepisy prawa, które są konieczne do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa. Nabywają wszechstronne wykształcenie i praktyczne umiejętności. Uczą się zasad działalności operacyjnej służb specjalnych.

Absolwenci pracują między innymi w instytucjach sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zatrudniani są na przykład jako specjaliści ds. bezpieczeństwa sektorów publicznego i prywatnego.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)