LOGISTYKA LOTNICTWA

LOGISTYKA LOTNICTWA

LOGISTYKA LOTNICTWA

Studia w Lublinie

logistyka lotnictwa

 

Odkryj studia logistyka lotnictwa w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Logistyka lotnictwa studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym oraz eksploatacja statków powietrznych to bardzo ważne kwestie, które będziesz miał/a okazję zgłębiać w trakcie kształcenia w ramach logistyki lotniczej. Studenci zdobywają przede wszystkim wiedzę, która odnosi się nie tylko do zagadnień logistycznych, ale także obsługi towarowej i pasażerskiej w portach lotniczych i przedsiębiorstwach związanych z lotnictwem.

Interdyscyplinarny program kształcenia wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami, które umożliwiają zapoznanie się z obsługą portów i terminali lotniczych, gospodarką magazynową, ekonomiką portów i przewozów lotniczych, zasadami i metodologią projektowania, budowy, wdrażania i użytkowania współczesnych systemów obsługi pasażera oraz obsługi logistycznej lotnictwa w różnych dziedzinach jego zastosowania.

Abiturienci zatrudniani są w przedsiębiorstwach branży lotniczej, w przedsiębiorstwach współdziałających z lotnictwem i świadczących usługi na jego korzyść, w organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej, MSWiA oraz w instytucjach związanych z zabezpieczeniem działań lotnictwa.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia LOGISTYKA LOTNICTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)