ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Studia w Trójmieście

zarządzanie przedsiębiorstwem

Odkryj studia zarządzanie przedsiębiorstwem w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie przedsiębiorstwem studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie przedsiębiorstwem to propozycja kształcenia, której program powinien zainteresować przede wszystkim osoby wykazujące predyspozycje zarządcze, organizatorskie oraz wyrażające chęć do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego powinieneś pamiętać o obszernym programie kształcenia.

Podczas edukacji spotkasz na swojej drodze przedmioty z bloku ogólnego oraz specjalistycznego, jak na przykład: podstawy prognozowania i podejmowania decyzji, zarządzanie procesami innowacyjnymi, prawo i ekonomika ochrony środowiska, system informacyjny w przedsiębiorstwie. Dzięki przyswojonym kompetencjom będziesz przygotowany zarówno do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i zatrudnienia się w już istniejącej.

Absolwenci zarządzania przedsiębiorstwem często decydują się na założenie własnej firmy o dowolnym spektrum oferowanych usług, zatrudniają się w istniejących przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i projektowych, wiążą przyszłość z wybranymi jednostkami administracyjnymi lub jednostkami doradczymi.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pokaż więcej

Komentarze (0)