Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

na Kierunku Zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 205 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, PG, UMG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek zarządzanie w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie potrzebnych umiejętności i wiedzy w odniesieniu do zarządzania zespołem i skutecznej komunikacji menedżerskiej. Nauczysz się rozwiązywać konkretne problemy biznesowe, tworzyć i realizować biznesplan, a także zakładać i prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwenci zatrudniani są w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki, administracji rządowej i samorządowej, w firmach, które zajmują się doradztwem personalnym, działach HR, w jednostkach, które zajmują się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli, mogą prowadzić także własną działalność gospodarcza.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Business and languages stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku business and languages

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Pokaż więcej
Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Pokaż więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo morskie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo morskie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Aby otrzymać upragniony indeks, należy wziąć udział w konkursie świadectw. Przedmiotami, z których należy mieć jak najlepsze wyniki są m.in. : język polski, matematyka, język obcy, geografia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka, 
 • geografia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

Droga do sukcesu jest bardzo często kręta i wyboista, a na sam efekt finalny składa się łączna praca wszystkich członków zespołu. Jednak nie wszyscy wiedzą, że wyspecjalizowanie fachowców zajmujących się daną dziedziną nauki czy gospodarki nie wystarczy – do efektywnego przejścia przez natłok zadań i przytłaczający deadline potrzeba wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, potrzebnej obecnie niemal w każdej działalności gospodarczej.

Zarządzać można wszystkim, nawet czasem, ale żeby przynosiło ono efekty, należy znać strategie, zasady, metody. W XXI wieku, w którym jak nigdy przedtem funkcjonuje zasada „czas to pieniądz”, zarządzaniem musi zajmować się specjalista, potrafiący przewidywać konsekwencje swoich działań. Specjalistów w tej dziedzinie kształci się na studiach pierwszego i drugiego stopnia. A w którym mieście? W Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Należy pamiętać, że Zarządzanie stało się w ostatnim czasie bardzo popularnym kierunkiem studiów, co implikuje pojawienie się szerokiego grona konkurencji, którą trzeba pokonać, aby móc wkroczyć w szeregi studentów i rozpocząć zdobywanie upragnionej wiedzy kierunkowej. Dlatego każdy z przyszłych kandydatów powinien zapoznać się z procedurami kwalifikacyjnymi i przysiąść do nauki jak najszybciej.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Zarządzanie w Gdańsku zakłada przygotowanie do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Ilość oraz rodzaje specjalności świadczą o tym, że dzisiejszy świat potrzebuje ekspertów w konkretnych dyscyplinach, dlatego w Gdańsku kandydaci mogą wybierać spośród:

 • Inwestycji i nieruchomości,
 • Marketingu,
 • Zarządzania jakością i środowiskiem. 

Kierunek Zarządzanie w Gdańsku to nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą pojawiać się w związku z gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Ponadto, zakłada naukę komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Pozycja prawdziwego lidera na dowolnie wybranym stanowisku to ogromna odpowiedzialność, której niełatwo sprostać. Nawet sumienne zgłębianie specjalistycznej wiedzy kierunkowej nie zagwarantuje sukcesu, jeśli przyszły absolwent nie posiada szeregu cenionych predyspozycji osobistych. Wobec tego jaka jest sylwetka idealnego kandydata na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jeśli jesteś charyzmatyczny, a zajmowanie przez ciebie pozycji lidera to źródło ogromnej przyjemności i gwarancja osiągnięcia przez grupę sukcesu, ponadto umiesz argumentować swoje stanowisko i nie boisz się krytyki, potrafisz w doskonały sposób organizować sobie czas pracy i przestrzeń wokół siebie, a na dodatek chciałbyś zarządzać ludźmi i ich zasobami, to śmiało aplikuj na Zarządzanie – ten kierunek potrzebuje podobnych do ciebie ludzi!

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie charakteryzują się ogromną różnorodnością w zakresie szczegółowego toku studiów, wykładanych przedmiotów i wielu innych kwestii. Ciekawi cię, jak dokładnie wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Warto, abyś pamiętał, że wybór trybu studiów nie pociągnie za sobą żadnych istotnych konsekwencji w kwestii wyglądu programu nauczania – ten będzie taki sam niezależnie od wielu czynników. Tryb studiów będzie determinował jedynie możliwość podjęcia zobowiązań wymagających poświęcenia dużej ilości czasu – w takim przypadku idealną opcją okażą się studia niestacjonarne, które będą odbywały się weekendowo, pozostawiając studentom możliwość podjęcia dowolnych zobowiązań na pozostałe dni tygodnia.

 

4. Program studiów

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie edukacji na Zarządzaniu w Trójmieście nie ograniczy się do jednej jedynej dziedziny nauki. Interdyscyplinarność tych studiów jest ich niewątpliwym atutem, jednak może przysporzyć nieco trudności ze względu na szerokie spektrum koniecznej do przyswojenia wiedzy. Zarządzanie należy do grona kierunków ekonomicznych, a ekonomia, jak pewnie wiesz, jest niesamowicie szeroką dziedziną społeczną, posługującą się aparatem nauk ścisłych.

Stąd prosty wniosek, że edukacja na Zarządzaniu będzie polegała na równoległym zdobywaniu szerokich kompetencji z dziedziny matematyki, statystyki oraz nauk humanistycznych, geograficznych, a nawet społecznych.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na jednolite magisterskie i takie, które składają się z dwóch komplementarnych etapów. Zarządzanie należy do tego drugiego, znacznie szerszego grona. Co to oznacza w praktyce? Że na ukończenie pierwszego etapu studiów będziesz musiał poświęcić trzy lata, a po tym czasie pochwalisz się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia drugiego stopnia, czyli magisterskie, będą trwały półtora roku lub dwa lata. 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nasuwa się niemal samoistnie – pragmatyczną, dobrze płatną, rozwijającą i niesamowicie potrzebną na współczesnym, ciągle rozwijającym się rynku gospodarczym. Wybór przyszłego zawodu będzie w dużym stopniu predysponowany przez specjalność, na jaką zdecydujesz się w trakcie swojej edukacji.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych, gdzie staną przed trudnym i wymagającym zadaniem organizowania prawidłowego przepływu surowców oraz dynamiki pracy każdego z zatrudnionych.

Praca w instytucjach administracji państwowej i samorządowej pozwoli wykorzystać nabyte i udoskonalone podczas studiów kompetencje przy okazji rozwiązywania problemów organizacyjnych, związanych poniekąd z polityką państwa lub mniejszego obszaru geograficznego.

Jeśli cenisz sobie pracę z ludźmi i nie boisz się interakcji z kapryśnymi klientami, to zatrudnienie w:

 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach szkoleniowych

 

powinno okazać się idealnym rozwiązaniem. Ponadto każdy z absolwentów, czujący się na siłach do udźwignięcia ciężaru odpowiedzialności za własną działalność gospodarczą, będzie mógł otworzyć firmę – studia ekonomiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie dają odpowiednie ku temu kwalifikacje.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Zarządzanie?

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Niektóre zawody są oczywiście uzależnione od ukończonej uprzednio specjalności, jednak większość absolwentów decyduje się spróbować swoich sił m.in. w bankach, agencjach reklamowych lub marketingowych, firmach konsultingowych lub deweloperskich, a nawet w firmach kosmetycznych. Do najczęściej wybieranych stanowisk możemy zaliczyć np. specjalistę do spraw HR, doradcę personalnego, maklera oraz analityka finansowego. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Analityk finansowy

Może on podjąć zatrudnienie m.in. w firmach konsultingowych, bankach oraz we wszystkich firmach, które zajmują się finansami. Analityk finansowy na co dzień zajmuje się analizowaniem sytuacji finansowych swoich klientów, a także analizowaniem ryzyka finansowego podejmowanych inwestycji. Co za tym idzie, doradza swoim klientom odpowiednie działania i inwestycje. Mediana zarobków analityka finansowego wynosi około 6910 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw HR

Specjaliści do spraw HR pracują zazwyczaj w działach związanych z HR oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i w kadrach. Specjalista do spraw HR zajmuje się prowadzenie dokumentacji pracowników, sporządzaniem umów, ewidencją czasu pracy, a także prowadzeniem rekrutacji. Mediana zarobków specjalisty do spraw HR wynosi około 5500 zł brutto miesięcznie.

Makler

Maklerzy papierów wartościowych pracują w bankach oraz domach maklerskich. Odpowiadają oni za obrót papierami wartościowymi swoich klientów, a także przyjmują zlecenia i wykonują je na giełdzie. Maklerzy mogą również doradzać swoim klientom w zakresie inwestycji. Mediana zarobków maklera wynosi około 7600 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca personalny

Doradca personalny może podjąć zatrudnienie m.in. firmach szkoleniowych, działach zajmujących się rekrutacją, zasobami ludzkimi, a także w kadrach. Zajmuje się on prowadzeniem rekrutacji, a co za tym idzie, rozmów z kandydatami na dane stanowisko. Zajmuje się również wdrażaniem nowych pracowników i może także prowadzić szkolenia, Mediana zarobków doradcy personalnego wynosi około 4220 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

 

Zarządzanie studia w Trójmieście - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Politechnika Gdańska

Kierunek studiów Zarządzanie oferowany przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie półtoraroczne lub dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym

 

Jeśli czujesz, że odnajdziesz się w roli lidera oraz interesuje cię marketing, ekonomia, a także wszelkie nauki o zarządzaniu, to tek kierunek studiów może cię zainteresować. Politechnika Gdańska na studiach II stopnia proponuje swoim studentom kilka specjalności do wyboru, są to:

 • przedsiębiorczość i marketing,
 • international management,
 • small buisiness economics and management,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwo,
 • zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi.

 

Studiując Zarządzanie w Trójmieście, rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, a także zdobędziesz szeroką wiedzę m.in. z nauk o zarządzaniu, prawa oraz ekonomii czy marketingu – cała ta wiedza świetnie przygotuje cię do zarządzania zespołem. W trakcie studiów będziesz brać udział w zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych, które będą miały na celu dostarczenie ci niezbędnej wiedzy, a także rozwinąć w tobie kompetencje miękkie. Dodatkowym atutem kierunku studiów Zarządzanie jest nauka języka chińskiego, który staje się coraz bardziej pożądany na rynku pracy.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku Zarządzanie, często uzależnione są od specjalności i mogą się między sobą różnić, są to m.in. zarządzanie procesami, marketing, logistyka, język obcy, makroekonomia oraz mikroekonomia.

Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w firmach handlowych, konsultingowych, biurach maklerskich, bankach, firmach deweloperskich, a także w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Dowiedz się więcej

 

Politechnika Gdańska

Zarządzanie możesz również studiować w ramach kiernku Gospodarka przestrzenna, który jest oferowany przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Gospodarka przestrzenna jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)

 

Dla kogo Gospodarka przestrzenna? Jeśli jesteś osobą, która interesuje się przestrzenią oraz jej zarządzaniem, a także posiadasz analityczny umysł, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. Politechnika Gdańska na studiach II stopnia ma w swojej ofercie specjalności, które pozwolą ci na rozwinięcie wiedzy w wybranej przez ciebie dziedzinie. Są to:

 • zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną,
 • urbanistyka.

 

Jeśli interesują cię zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, a jednocześnie chciałbyś również rozwijać się w zakresie zarządzania, to kierunek studiów Gospodarka przestrzenna o specjalności zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie dla ciebie świetnym wyborem.

W czasie studiów zdobędziesz zdobywać wiedzę z zakresu rewitalizacji, planowania przestrzennego oraz zarządzania i ekologii, co pozwoli ci w przyszłości na kształtowanie przestrzeni np. miast. Dowiesz się również jakie programy komputerowe pomogą ci w tworzeniu projektów, a także nauczysz się ich używać. Program studiów przewiduje także dla studentów obowiązkowe praktyki, które można odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu mogą pracować m.in. jako urbaniści w urzędzie miasta, gminach, biurach architektonicznych czy projektowych, a także w korporacjach.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Gdański

Zarządzanie będące ofertą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, realizowane jest w systemie dwustopniowym.  Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 205 osób)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4350 zł)

 

Kierunek studiów Zarządzanie jest skierowany dla osób, które chcą rozwijać się w dziedzinach takich jak: marketing, ekonomia czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Na Uniwersytecie Gdańskim na studiach II stopnia, studenci mogą zdecydować się na oferowaną specjalność, jest to:

 • management.

Studiując Zarządzanie, będziesz rozwijać swoją wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, a także z finansów i inwestycji. Szereg przedmiotów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę przygotuje cię do pracy m.in. jako specjalista do spraw zarządzania projektami, product manager, handlowiec czy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie studiów jako student będziesz również zobowiązany do uczęszczania na zajęcia z języka obcego, gdzie poznasz słownictwo specjalistyczne dotyczące zarządzania, a także będziesz musiał odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe w wybranej przez siebie firmie.

Studenci na kierunku Zarządzanie będą mogli zmierzyć się z takimi przedmiotami jak m.in. zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse, język obcy, podstawy controllingu, marketing czy ubezpieczenia, czy ekonometria.

Po ukończeniu studiów absolwenci Zarządzania będą mogli szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in.: pośrednicy, specjaliści do spraw promocji, doradca personalny, specjalista do spraw rekrutacji, czy rzeczoznawca. Absolwenci mogą również zostać przedsiębiorcami poprzez założenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wiedzę z Zarządzania możesz również zdobyć w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, ktore jest propozycją Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ciekawą opcją dla osób, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa w państwie, a także w instytucjach czy prywatnych firmach. Wybierając ten kierunek studiów na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, możesz zdecydować się na jedną z oferowanych specjalności, są to:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • maritime security & migrations.

 

Studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności zarządzanie kryzysowe, dowiesz się jak funkcjonuje państwo oraz jego poszczególne struktury, a także czym właściwie są sytuacje kryzysowe i jak sobie z nimi radzić, aby nie wzbudzić np. paniki. Jako student w czasie zajęć poznasz także prawa człowieka i prawo, na którym opiera się ustrój naszego państwa oraz jak można je wykorzystać w zapewnianiu bezpieczeństwa obywatelom.

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego o specjalności zarządzanie kryzysowe będą mogli zmierzyć się z takimi przedmiotami m.in. jak: bezpieczeństwo państwa, konflikty współczesnego świata, ekonomia, podstawy zarządzania, język obcy oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo w programie przewidziano obowiązkowe praktyki zawodowe.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w Policji, Straży Pożarnej, Służbie Celnej oraz w administracji w działach związanych z zarządzaniem oraz bezpieczeństwem.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie oferowane przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowane jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym.

 

Kierunek studiów Zarządzanie jest skierowany do osób, które swobodnie odnajdują się w roli lidera, a podejmowanie decyzji nie sprawia im żadnych kłopotów. Mile widziane będą również predyspozycje do nauk ścisłych oraz społecznych, ponieważ stanowią one filary tego kierunku. Wybierając się na Zarządzanie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, możesz zdecydować się na jedną z oferowanych specjalności, są to:

 • turystyka i hotelarstwo,
 • informatyka gospodarcza,
 • systemy transportowe i logistyczne,
 • ekonomia menedżerska,
 • biznes elektroniczny,
 • maritime economics and logistics.

 

Studiując Zarządzanie, studenci będą kształcić się w zakresie ekonomii, finansów przedsiębiorstw, logistyki czy programowania. Wiedza, którą będą zdobywać, jest ściśle uzależniona od wybranej specjalności, ponieważ każda z nich przygotowuje do wykonywania innego zawodu w różnych obszarach. Jednak każdy ze studentów będzie brać udział w zajęciach, które mają ich przygotować do pracy na kierowniczych stanowiskach, które zajmują się m.in. zarządzaniem zespołów. Dodatkowo studenci będą rozwijać kompetencje miękkie czy np. umiejętności negocjacyjne.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Zarządzania, będą opierać się m.in. na ekonomii, marketingu, finansach, IT oraz języku obcym, co ma [przygotować ich nie tylko do podjęcia praktyk zawodowych, ale także przyszłej pracy.

Po ukończeniu studiów absolwenci Zarządzania mogą znaleźć zatrudnienie np. w administracji samorządowej oraz rządowej, w firmach związanych z IT, firmach logistycznych, czy w działach księgowych lub zajmujących się zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie możesz studiować w ramach specjalności na kierunku Nauki o jakości, który znajduje się w ofercie Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nauki o jakości realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia inżynierskie, a następnie półtoraroczne lub dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym.

 

Nauki o jakości są kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które myślą o zdobyciu tytułu inżyniera i chciałyby rozwijać się w kierunku nauk o żywieniu i jakości. Dzięki specjalnościom, które znajdują się w ofercie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, studenci mogą wybrać interesującą ich dziedzinę, w której chcą zdobyć szczegółową wiedzę, są to:

 • zarządzanie jakością towarów,
 • menedżer produktu,
 • usługi żywieniowe i dietetyka,
 • ochrona wód i gospodarka odpadami.

 

Jeśli zdecydujesz się na kierunek studiów Nauki o jakości o specjalności zarządzanie jakością towarów, to poza ogólną wiedzą z zakresu żywienia, jakości oraz norm, które są uregulowane przez Unię Europejską, zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania i optymalizacji produkcji. Specjalność zarządzanie jakością przybliży ci wiedzę z zakresu systemów zarządzania – ich tworzenia, ulepszania, a także koordynowania nimi oraz dowiesz się jak zarządzać przedsiębiorstwem.

Przedmioty, na jakich opiera się kierunek Nauki o jakości o specjalności zarządzanie jakością towarów to m.in. zarządzanie, towaroznawstwo, chemia, mikrobiologia praz ekonomia. Tak skonstruowany program studiów umożliwia studentom uzyskanie certyfikatów od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomu inżyniera mogą szukać zatrudnienia na takich stanowiskach jak m.in. specjalista do spraw kontroli jakości, specjalista w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością oraz towaroznawcy.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Kierunek studiów Zarządzanie, który jest oferowany przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, realizowany jest w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata oraz półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5600 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5200 zł)
 • online

 

Jeśli zastanawiasz się nad kierunkiem studiów Zarządzanie, a w przyszłości chciałbyś pracować na stanowiskach kierowniczych np. jako manager, i zajmować się zarządzaniem zespołem lub finansami to ten kierunek może być właśnie dla ciebie. W ofercie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni możemy znaleźć kilka specjalności, takich jak:

 • marketing i social media,
 • psychologia biznesu z coachingiem,
 • projektowanie produktów i usług,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • gospodarowanie nieruchomościami,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie w turystyce i hotelarstwie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Wybierając Zarządzanie, będziesz przygotowywać się do pełnienia funkcji kierownika czy managera m.in. w administracji lub firmach prywatnych. W trakcie studiów jako jeden ze słuchaczy będziesz zdobywać wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu, co przygotuje cię nie tylko do pracy w firmach czy korporacjach, ale także do otworzenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studiując Zarządzanie, studenci będą mogli zmierzyć się m.in. z takimi przedmiotami jak: marketing, psychologia inwestowania, statystyka, język obcy czy symulacje biznesowe. Musisz pamiętać, że część przedmiotów może być uzależniona od wybranej specjalności.

Absolwenci po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu mogą szukać pracy m.in. w firmach consultingowych, administracji, agencjach reklamowych czy w biurach maklerskich.

Dowiedz się więcej

 

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek studiów Zarządzanie proponowany przez Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku jest realizowany w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5000 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4400 zł)

 

Jeśli jesteś zainteresowany nowoczesnym zarządzaniem, finansami oraz technologiami wykorzystywanymi w zarządzaniu, a także marketingu to kierunek studiów Zarządzanie w Ateneum może cię zainteresować. Uczelnia oferuje swoim studentom kilka specjalności, są to:

 • marketing,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie w sporcie,
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo,
 • informatyka w zarządzaniu.

Tak opracowane specjalności umożliwiają studentom rozwój w wielu dziedzinach i każdy z nich może znaleźć interesującą go dziedzinę, w której chce zgłębiać wiedzę.

W czasie zajęć, realizowanych na kierunku Zarządzanie, rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, a także umiejętności negocjacyjne, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy zawodowej, ale także i prywatnie. Wiedza, którą zdobędziesz, będzie dotyczyć m.in. zarządzania, funkcjonowania i struktur instytucji, marketingu oraz finansów. Szczegółowa wiedza będzie ściśle uzależniona od wybranej przez ciebie specjalności.

Studenci Zarządzania poza przedmiotami ze specjalności będą uczęszczać na przedmioty ogólne, które będą dotyczyć np. ekonomii, zarządzania, gospodarki, finansów i rachunkowości, logistyki czy języka obcego ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2.

Absolwenci Zarządzania mogą podjąć pracę m.in. w bankach, biurach maklerskich, agencjach reklamowych oraz marketingowych, a także w firmach konsultingowych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Zarządzanie oferowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku jest realizowane w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4500 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4500 zł)

 

Na kierunku studiów Zarządzanie z pewnością odnajdą się osoby, które świetnie czują się, wykonując zadania matematyczne, a także interesujące się finansami. Ważną cechą kandydata na ten kierunek będzie odnalezienie się w roli lidera, ponieważ Zarządzanie przygotowuje do objęcia stanowisk kierowniczych. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej możemy znaleźć kilka specjalności, takich jak m.in.:

 • menedżer sprzedaży,
 • marketing i social media,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • tourism and hotel management,
 • international business,
 • gospodarowanie nieruchomościami.

 

Wybierając kierunek studiów Zarządzanie, dzięki wykwalifikowanej kadrze będziesz zdobywać wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, a także zasobami ludzkimi i zespołami projektowymi. W czasie zajęć dowiesz się również jak wykonywać analizy i raporty. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i prawa co pozwoli ci się przygotować np. do przyszłej pracy księgowej.

Program studiów na kierunku Zarządzenie obejmuje takie przedmioty jak m.in. podstawy psychologii, ekonomia, podstawy zarządzania, marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem, czy finanse przedsiębiorstw. Przewidywana jest również nauka języka obcego na poziomie B2 razem ze słownictwem specjalistycznym, a także praktyki zawodowe.

Po ukończeniu studiów jako absolwent Zarządzania będziesz mógł szukać zatrudnienia m.in. jako specjalista do spraw zarządzania, specjalista do spraw marketingu, manager, specjalista do spraw PR, a także jako księgowy czy doradca finansowy. Przyszły zawód najczęściej jest uzależniony od wybranej specjalności w czasie studiów.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Zarządzanie proponowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni realizowane jest w systemie dwustopniowym. Kandydaci mogą podjąć trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4000 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4000 zł)

 

Jeśli interesujesz się naukami o zarządzaniu, społecznymi, a także marketingiem to ten kierunek studiów może być dla ciebie interesującą propozycją. Dodatkowo w trakcie studiów możesz wybrać jedną ze specjalności proponowaną przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni, są to:

 • junior project manager,
 • international business,
 • marketing i social media,
 • zarządzanie w sporcie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • gospodarowanie nieruchomościami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Wybierając jedną ze specjalności, będziesz rozwijać się i przygotowywać się w kierunku wykonywanego w przyszłości zawodu, jednak w trakcie studiów będziesz brać również udział w zajęciach ogólnych. Zajęcia ogólne będą dotyczyć m.in. podstaw zarządzania, ekonomii, finansów, a także negocjacji i psychologii. Taka wiedza będzie niezwykle przydatna nie tylko w życiu zawodowym, ale także i w prywatnym. Poznasz jakie procesy zachodzą w gospodarce i ekonomii, a także jak na siebie wpływają i jak można nimi zarządzać. W trakcie studiów nauczysz się również jak zarządzać zespołem i jak go właściwie zbudować poprzez dobór odpowiednich kandydatów.

Przedmioty, które czekają na studentów Zarządzania to m.in. podstawy finansów, marketing, techniki sprzedaży, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz język obcy.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę np. w bankach, firmach konsultingowych, firmach deweloperskich, agencjach marketingowych oraz reklamowych.

Dowiedz się więcej

 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Kierunek studiów Zarządzanie proponowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną, realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Zarządzanie jest aktualnie jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jeśli zastanawiasz się, czy jesteś odpowiednim kandydatem na ten kierunek, a przy tym interesujesz się naukami o zarządzaniu, analizowaniem finansów czy tworzeniem biznesplanów to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. Dodatkowo Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna oferuje swoim studentom kilka specjalności, są to:

 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • marketing w sporcie i sporcie elektronicznym,
 • international business,
 • marketing w biznesie i biznesie elektronicznym.

 

Wybierając Zarządzanie, dowiesz się jak zarządzać nie tylko personelem czy zespołem, ale także całym przedsiębiorstwem i jego finansami. W trakcie zajęć nauczysz się również jak tworzyć biznesplany i analizować ryzyko inwestycyjne, które jest niezwykle ważne nie tylko dla małych i średnich firm, ale także dla korporacji. Poza wiedzą zdobytą z zakresu przedmiotów ścisłych, będziesz rozwijać się w zakresie nauk społecznych takich jak psychologia oraz poznasz techniki komunikowania się niewerbalnego.

Na studentów kierunku studiów Zarządzanie czekają przedmioty z zakresu np. ekonomii, nauk społecznych, gospodarki, finansów i rachunkowości, języka obcego, a także marketingu.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę m.in. w działach odpowiedzialnych za zarządzanie, w kadrach, administracji, firmach konsultingowych oraz w bankach.

Dowiedz się więcej

 

Sopocka Szkoła Wyższa

Zarządzanie jest również specjalnością na kierunku studiów Ekonomia, będącym propozycją Sopockiej Szkoły Wyższej i jest on realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesujesz się ekonomią i jej wpływem na gospodarkę, a w przyszłości chciałbyś pracować na stanowiskach kierowniczych, to ten kierunek studiów może cię zainteresować. Spocka Szkoła Wyższa zawarła w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w wybranych przez siebie dziedzinach, są to:

 • ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną,
 • finanse i ekonomia i biznesu,
 • ekonomia menedżerska,
 • transport i logistyka.

 

Decydując się na kierunek studiów Ekonomia o specjalności ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną, zdobędziesz nie tylko szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, finansów czy gospodarki, ale także i zarządzania firmą i zasobami ludzkimi. W tracie studiów rozwiniesz swoje umiejętności miękkie, które pomogą ci usprawnić i zrozumieć jak właściwie się komunikować, a także jak prowadzić negocjacje i mediacje.

Program studiów na kierunku Ekonomia opiera się na takich przedmiotach jak m.in. mikro i makroekonomia, bankowość, finanse, logistyka, język obcy czy zarządzanie. Dodatkowo studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w wybranej przez siebie instytucji.

Po odebraniu dyplomu absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w bankach, administracji, organizacjach rządowych, agencjach reklamowych, firmach konsultingowych lub mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Zarządzanie jest także jedną z opcji do wyboru na kierunku studiów Pedagogika, który jest propozycją Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Pedagogika jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie są to dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Jeśli interesuje cię praca z dziećmi, a także interesujesz się psychologią i w przyszłości chciałbyś zajmować się pracą w tych dziedzinach, to kierunek studiów pedagogika może być dla ciebie interesującą opcją. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni oferuje swoim studentom kilka specjalności, są to m.in.

 • psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • doradca i asystent rodziny,
 • pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne,
 • pedagogika pracy i polityka personalna,
 • profilaktyka społeczna i pomoc socjalna,
 • pedagogika kryminologiczno-sądowa.

 

Decydując się na studiowanie pedagogiki o specjalności psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi nauczysz się jak zarządzać zespołem, a także jak dobierać do zespołu nowych odpowiednich współpracowników. Dodatkowo studia przygotują cię do pracy w kadrach poprzez zajęcia sekretu psychologii, która przybliżą ci sekrety mobilizacji pracowników oraz negocjacji i mediacji. W czasie studiów będziesz również uczyć się języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym, które umożliwić jej pracę na rynku międzynarodowym.

W czasie studiów będziesz uczestniczyć takich przedmiotach jak m.in. psychologia, pedagogika, zarządzanie, marketing, prawo oraz język obcy. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki, które studenci muszą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę m.in. w administracji, kadrach, działach odpowiedzialnych za zarządzania zasobami ludzkimi, działach PR, agencjach reklamowych oraz marketingowych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

O zarządzaniu możesz się uczyć na kierunku studiów Bezpieczeństwo morskie, który jest propozycją Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku i jest on realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Bezpieczeństwo morskie jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które interesują się morzem i zawodowo chciałyby zajmować się zapewnianiem bezpieczeństwa na wodzie. Wybierając Bezpieczeństwo morskie na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, możesz zdecydować się na jedną z oferowanych specjalności, są to:

 • zarządzanie bezpieczeństwem morski,
 • zarządzanie kryzysowe na morzu,
 • morska straż graniczna,
 • bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich,
 • terroryzm morski,
 • transport morski,
 • BHP na statkach i obiektach morskich.

 

Studiując Bezpieczeństwo morskie o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem morskim, zdobędziesz niezbędną wiedzę o żegludze, a także zagrożenia jakie można spotkać na morzu. Dodatkowo poznasz prawa, na których opiera się bezpieczeństwo morskie oraz dowiesz się jak zapobiegać np. terroryzmowi czy nielegalnemu handlu na morzu. Jako student nauczysz się również jak zarządzać morską infrastrukturą.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo morskie obejmuje takie przedmioty jak m.in. bezpieczeństwo obszarów morskich, geografia morza i wybrzeża, logistyka, a także język obcy na poziomie B2.

Jako absolwent możesz szukać zatrudnienia m.in. jako organizator, strateg, pracownik działu kadr lub administracji. Absolwent może również szukać zatrudnienia w służbach mundurowych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

Zarządzanie oferowane przez Wyższą Szkołę Społeczno – Ekonomiczną w Gdańsku jest realizowane s systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

 

Kierunek studiów zarządzanie jest przeznaczony dla osób, które chcę pracować na kierowniczych stanowiskach oraz interesują się  szeroko pojętym zarządzaniem, a także mają umiejętność analitycznego myślenia. Studiując na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, takich jak:

 • zarządzanie instytucjami artystycznymi,
 • zarzadzanie państwem,
 • zarządzanie strategią rolniczą,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zarządzanie zasobami ludzkim,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji.

 

Będąc studentem Zarządzania, będziesz uczyć się i zdobywać wiedzę z zakresu ekonomii, a także nauk społecznych. Poznasz struktury, a także systemy zarządzania w firmach oraz instytucjach rządowych. Szczegółowa wiedza będzie uzależniona od wybranej specjalności. Dodatkowo każdy ze studentów będzie uczęszczać na zajęcia z języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co umożliwi ci korzystanie z obcojęzycznych materiałów naukowych oraz pracę na arenie międzynarodowej.

Przedmioty, które czekają na studentów Zarządzania, są często uzależnione od wybranej specjalności. Blok przedmiotów ogólnych opiera się m.in. na zarządzaniu, finansach, ekonomii, gospodarce, języku obcym oraz naukach społecznych.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w bankach, biurach maklerskich oraz w firmach deweloperskich i szkoleniowych.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim podejmiesz studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie, powinieneś zgłębić nieco informacji, dzięki którym cała aplikacja będzie zdecydowanie łatwiejsza, a ty unikniesz niepotrzebnych stresów, związanych z niepewnością w kwestii procedur rekrutacyjnych. Z pewnością wiesz już, że przedmioty wiodące dla opisywanego kierunku, czyli matematykę, geografię, język obcy oraz historię i wiedzę o społeczeństwie warto zdać na rozszerzeniu – nawet wysoki wynik z podstawowej matury może być niewystarczający, aby pokonać konkurencję.

Furtka możliwości otworzy się szeroko przez laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik z poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu.

 

Procedura rekrutacyjna

Kiedy wybierzesz już uczelnię, której zechcesz powierzyć swoje wykształcenie, powinieneś zgłosić swoją kandydaturę poprzez zamieszczony na stronie internetowej formularz. Za jego pośrednictwem pochwalisz się  osiągniętymi wynikami na maturze lub ocenami z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Po upływie jakiegoś czasu, poświęconego na wybór najlepszych kandydatów, będziesz mógł ujrzeć swoje nazwisko na liście przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, jakie powinieneś dostarczyć na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie celem finalizacji całokształtu postępowania rekrutacyjnego, to najprawdopodobniej:

 • Świadectwo maturalne
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopia jednego z powyższych dokumentów, w zależności od stopnia studiów, na które kandydujesz
 • Fotografia o wymiarach 35X45mm
 • Formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni lub dziekanatu.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Karolina, studentka ostatniego roku Zarządzania w Trójmieście, mówi:

„Dzisiaj, chcąc pełnić istotne funkcje w biznesie, musisz być mistrzem zarządzania. Wszystko powinno mieć swój plan, harmonogram, zakres działania; bez tego, po prostu, ani rusz. Wiążę swoją przyszłość z szeroko pojętym biznesem, a żeby nie być przeciętnym szaraczkiem, tylko prawdziwym liderem, studiuję Zarządzanie. A studiuję w Trójmieście.”  

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)