Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Zarządzanie studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)| woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychUniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG), Politechnice Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG), Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Zarządzania UG), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW) oraz 9 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
Studia na kierunku zarządzanie cieszą się dużą popularnością – głównie ze względu na to, że kierunek ten kompleksowo przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kadry zarządzającej średniego lub wysokiego szczebla. W trakcie nauki studenci poznają m.in. gospodarcze, kulturowe i społeczne aspekty współczesnego rynku, a także psychologiczne podstawy ludzkiego działania. Studia te pozwalają przyszłym specjalistom rozwinąć w szczególności kompetencje miękkie – absolwenci zarządzania doskonale odnajdują się w zakresie komunikacji i bez problemu kreują swoją markę.
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Morskim w Gdyni (2 osoby na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Trójmieście: biznes elektroniczny, corporate finance management, design w biznesie, marketing i komunikacja społeczna... specjalności na zarządzaniu w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci zarządzania przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej w nowoczesnym środowisku biznesowym. W trakcie studiów przyszli specjaliści wykorzystują narzędzia informatyczne oraz skuteczne rozwiązania technologiczne, które stosowane są przez profesjonalnych przedsiębiorców na całym świecie. Doświadczeni absolwenci zarządzania mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub prowadzić istniejące już firmy zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Pokaż więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Pokaż więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Nauki o jakości stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku nauki o jakości

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na zarządzanie w Trójmieście powinni umiejętnie liczyć, a także poprawnie konstruować swoje wypowiedzi. Wśród przyszłych studentów zarządzania cenione są także zdolności lingwistyczne – dlatego dobrze, by kandydaci na liście przedmiotów maturalnych uwzględnili język obcy. W rekrutacji na ten kierunek brana pod uwagę może być również geografia.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zarządzanie w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka, 
 • geografia.

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Trójmieście

Zarządzanie w Katowicach można podjąć na trzech uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni. 
Zarządzanie można podjąć również na kilku niepublicznych szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.
Zarządzanie można studiować również jako specjalność w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Sopockiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.
Wszystkie uczelnie oferujące kierunek studiów zarządzanie dbają o przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej, poprzez liczne zajęcia teoretyczne, a także i praktyczne. 
 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Trójmieście

Zarządzanie w Trójmieście można studiować bezpłatnie jedynie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Trójmieście

Zarządzanie w formie niestacjonarnej w Trójmieście można podjąć na wielu uczelniach publicznych i niepublicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.
Zarządzanie można podjąć w formie niestacjonarnej również jako specjalność w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Sopockiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku. 
 

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Trójmieście

Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie w Trójmieście na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za kierunek studiów zarządzanie w Trójmieście wahają się od 4000 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów. 
 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Zarządzanie w Trójmieście w trybie niestacjonarnym niezależnie czy jest oferowane przez uczelnie państwowe czy prywatne – jest płatne. 
Zarządzanie w Trójmieście bezpłatnie można studiować jedynie w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych. 
 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

Studia na kierunku zarządzanie przygotowują studentów do dokonywania ważnych wyborów i kreatywnego rozwiązywania problemów, z którymi zmagają się współcześni przedsiębiorcy. Przyszli specjaliści przygotowują się do stawiania czoła nieustającym zmianom gospodarczym i skutecznego zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem. Studenci zarządzania zdobywają kompetencje cenione na rynku pracy, a także rozwijają się zawodowo, pogłębiając swoje pasje.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie w Trójmieście realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie. Tryb ten skierowany jest do osób, którym przede wszystkim zależy na zdobyciu wykształcenia wyższego. Studenci stacjonarni swoje umiejętności oraz wiedzę mogą rozwijać w profesjonalnych warunkach.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne umożliwiają studentom podjęcie pracy na pełnym etacie. Niestacjonarna nauka wiąże się jednak z ograniczonym kontaktem z innymi uczestnikami zajęć, dlatego studenci powinni być samodzielni i systematyczni.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Studia online

Studia online skierowane są do osób, które prowadzą aktywny i nieregularny tryb życia. Dzięki zdalnej nauce studenci mogą uczęszczać na zajęcia w podróży lub z domu.

 

Program studiów i przedmioty

Wiedza, którą zdobędziesz w trakcie edukacji na Zarządzaniu w Trójmieście nie ograniczy się do jednej jedynej dziedziny nauki. Interdyscyplinarność tych studiów jest ich niewątpliwym atutem, jednak może przysporzyć nieco trudności ze względu na szerokie spektrum koniecznej do przyswojenia wiedzy. Zarządzanie należy do grona kierunków ekonomicznych, a ekonomia, jak pewnie wiesz, jest niesamowicie szeroką dziedziną społeczną, posługującą się aparatem nauk ścisłych.

Przykładowe przemdioty na kierunku zarządzanie w Trójmieście:

 • Historia gospodarcza
 • Mikroekonomia
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy prawa publicznego
 • Psychologia
 • Badania marketingowe
 • Polityki wspólnotowe
 • Autoprezentacja
 • Ekonometria

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na zarządzie przeważnie są osobami ambitnymi i samodzielnymi. Kierunek ten wymaga od studentów uniwersalnych predyspozycji – przyszli przedsiębiorcy muszą być komunikatywni, otwarci, oryginalni, pewni siebie, charyzmatyczni i zdeterminowani. Powinni także umiejętnie posługiwać się językiem obcym i płynnie poruszać się w przestrzeni medialnej. Dobrze, by studenci zarządzania byli wielozadaniowi, zorganizowani i odporni na stres.

Zarządzanie wiąże się także z zagadnieniami, które wymagać od studentów będą umiejętności matematycznych i analitycznych. Specjaliści tej dziedziny powinni skutecznie przewidywać różne zdarzenia i działać kreatywnie. Dobrze, by kandydaci interesowali się różnorodnymi branżami i naukami – w szczególności np.: finansami, ekonomią, psychologią, socjologią czy polityką.

Predyspozycje kandydatów na kierunek zarządzanie:

 • ambicja, samodzielność
 • komunikatywność, otwartość
 • oryginalność, kreatywność
 • pewność siebie, zdolność autoprezentacji
 • charyzma, determinacja
 • wielozadaniowość, odporność na stres
 • zdolności zarządcze, zdolności pracy zespołowej
 • umiejętności matematyczne, analityczne i logiczne

 

Wiedza i umiejętności:

Dynamiczny rozwój pomorskich uczelni otwiera przed studentami zarządzania nowe ścieżki rozwoju. Trójmiejskie uczelnie oferują przyszłym specjalistom liczne specjalizacje, dzięki którym młodzi przedsiębiorcy mogą nie tylko otworzyć własną działalność, ale również m.in.: pełnić usługi doradcze, dokonywać rzetelnej analizy sytuacji gospodarczej na polskim i międzynarodowym rynku czy planować szczegółowe działania podmiotów gospodarczych.

 

Wiedza

Studenci zarządzania w Trójmieście zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: ekonomii, finansów, bankowości czy prawa pracy. Uczestnicy zajęć uczą się praktycznego zastosowania matematycznych i statystycznych rozwiązań, a także poznają najważniejsze narzędzia technologiczne stosowane przez współczesnych przedsiębiorców.

W trakcie zajęć teoretycznych studenci zapoznają się z najważniejszymi kodeksami prawnymi i uczą się poprawnego interpretowania ich treści. Uczestnicy poznają charakterystykę polskiego i międzynarodowego rynku, zgłębią też zagadnienia poświęcone społecznym i psychologicznym aspektom zarządzania. Absolwenci zarządzania rozpoznają i diagnozują problemy związane z gospodarowaniem informacjami czy zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.

Wiedza, którą mają absolwenci zarządzania:

 • rozumieją ekonomiczne, finansowe i prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • stosują matematyczne i statystyczne rozwiązania
 • wykorzystują nowoczesne narzędzia technologiczne
 • umiejętnie analizują i interpretują treści prawne
 • rozumieją społeczny i psychologiczny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
 • rozpoznają i diagnozują problemy związane z gospodarowaniem informacjami lub zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi

 

Umiejętności

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu np. menadżera czy kierownika. W trakcie studiów uczą się tego, w jaki sposób efektywnie zarządzać m.in. przedsiębiorstwem, organizacją czy instytucją państwową lub prywatną. Uczestnicy zajęć pracują w zespołach pod okiem ekspertów i odbywają praktyki m.in. w międzynarodowych korporacjach, organizacjach społecznych czy urzędach.Studenci zarządzania nabywają zdolność komunikacji i perswazji w biznesie, dzięki czemu mogą oni skutecznie argumentować, negocjować czy przekonywać.

Przyszli specjaliści zarządzania zdobywają wiedzę oraz umiejętności podczas licznych warsztatów, laboratoriów czy gier symulacyjnych – w trakcie nauki odnajdują praktyczne zastosowanie modeli strategicznych i koncepcji. Absolwenci zarządzania przygotowani są do wykonywania podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Przyszli specjaliści uczą się tego, w jaki sposób skutecznie zarządzać projektami oraz stosować marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek.

Umiejętności, które mają absolwenci zarządzania:

 • efektywnie zarządzają przedsiębiorstwem, organizacją lub instytucją
 • umiejętnie pracują w zespołach, zarządzają pracą zespołu
 • tworzą strategie i koncepcje działania podmiotów gospodarczych
 • wykonują podstawowe funkcje zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach
 • zarządzają projektami i stosują marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek
 • skutecznie argumentują, negocjują i przekonują
Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Program studiów na kierunku informatyka w Trójmieście organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci I stopnia zarządzania przez 6 semestrów poznają m.in. prawne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne i gospodarcze podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym czasie też uczestnicy zajęć badają najczęstsze problemy gospodarcze i rozwijają swoje kompetencje miękkie.

Po ukończeniu studiów I stopnia osoby, które otrzymały tytuł licencjata, mogą rozpocząć swoją karierę zawodową lub kontynuować naukę na studiach II stopnia. Studenci na studiach magisterskich mają kolejne 4 semestry na uzupełnienie wiedzy z zakresu określonych aspektów zarządzania, a także na zdobycie wczesnego doświadczenia zawodowego.

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kompetencje absolwentów zarządzania cenione są w różnorodnych zawodach związanych z przedsiębiorczością czy marketingiem – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Specjaliści, którzy ukończyli zarządzanie na jednej z gdyńskich uczelni, skutecznie komunikują się ze współpracownikami, klientami oraz przedstawicielami profesjonalnego środowiska biznesu.

Jeśli cenisz sobie pracę z ludźmi i nie boisz się interakcji z kapryśnymi klientami, to znajdziesz zatrudnienie w:

 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach deweloperskich,
 • firmach szkoleniowych

 

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Zarządzanie?

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Niektóre zawody są oczywiście uzależnione od ukończonej uprzednio specjalności, jednak większość absolwentów decyduje się spróbować swoich sił m.in. w bankach, agencjach reklamowych lub marketingowych, firmach konsultingowych lub deweloperskich, a nawet w firmach kosmetycznych. Do najczęściej wybieranych stanowisk możemy zaliczyć np. specjalistę do spraw HR, doradcę personalnego, maklera oraz analityka finansowego. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Analityk finansowy

Może on podjąć zatrudnienie m.in. w firmach konsultingowych, bankach oraz we wszystkich firmach, które zajmują się finansami. Analityk finansowy na co dzień zajmuje się analizowaniem sytuacji finansowych swoich klientów, a także analizowaniem ryzyka finansowego podejmowanych inwestycji. Co za tym idzie, doradza swoim klientom odpowiednie działania i inwestycje. Mediana zarobków analityka finansowego wynosi około 6910 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw HR

Specjaliści do spraw HR pracują zazwyczaj w działach związanych z HR oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi i w kadrach. Specjalista do spraw HR zajmuje się prowadzenie dokumentacji pracowników, sporządzaniem umów, ewidencją czasu pracy, a także prowadzeniem rekrutacji. Mediana zarobków specjalisty do spraw HR wynosi około 5500 zł brutto miesięcznie.

Makler

Maklerzy papierów wartościowych pracują w bankach oraz domach maklerskich. Odpowiadają oni za obrót papierami wartościowymi swoich klientów, a także przyjmują zlecenia i wykonują je na giełdzie. Maklerzy mogą również doradzać swoim klientom w zakresie inwestycji. Mediana zarobków maklera wynosi około 7600 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca personalny

Doradca personalny może podjąć zatrudnienie m.in. firmach szkoleniowych, działach zajmujących się rekrutacją, zasobami ludzkimi, a także w kadrach. Zajmuje się on prowadzeniem rekrutacji, a co za tym idzie, rozmów z kandydatami na dane stanowisko. Zajmuje się również wdrażaniem nowych pracowników i może także prowadzić szkolenia, Mediana zarobków doradcy personalnego wynosi około 4220 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, jako specjalność w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, jako specjalność w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 205 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, PG, UMG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5000 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Zarządzanie studia w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów w Trójmieście ma ustalony limit miejsc, na który może przyjąć studentów. W przypadku zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim jest to około 205 miejsc.   

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie wyższe opiera się na konkursie świadectw, który stanowi podstawę do ułożenia listy osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie w Trójmieście, to: geografia, biologia, chemia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto mieć na uwadze, że na studia mogą dostać się tylko najlepsi wśród kandydatów.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii):
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): 205
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich):
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości):

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Nieco inaczej kwestia finansów wygląda w przypadku studiów niestacjonarnych, bowiem niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. Uczelnie w Trójmieście umożliwiają rozłożenie czesnego na raty.

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w Trójmieście: 

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: od 6200 zł  
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku: od 5200 zł 
 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii):
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): 5400 zł 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 5000 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni: od 5000 zł
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna:
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych:
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni:
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich):
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości):
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku:
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.   

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie w Trójmieście po zarejestrowaniu się w systemie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się opublikowania list? Daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Trójmieście, jednak zazwyczaj publikowane są około w połowy lipca.  

Kandydaci na zarządzanie w Trójmieście informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można również znaleźć takie informacje, jak uzyskana ilość punktów czy zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): do 10.07.2022  
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania): do 22.07.2022
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich): do 31.08.2022 
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości): do 29.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Trójmieście ustalają, aby kandydaci osobiście składali komplet dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Kandydaci na zarządzanie mogą sprawdzić na stronach poszczególnych uczelni, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników kandydaci na zarządzanie w Trójmieście, aby móc zacząć zajęcia już od października muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie w Trójmieście? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej.

Kandydaci muszą pamiętać o tym, jak ważne jest dopilnowanie terminów bowiem niedostarczenie dokumentów może grozić nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii): od 15.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania):  
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich): do 31.08.2022 
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości): do 22.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania UG) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim podejmiesz studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Zarządzanie, powinieneś zgłębić nieco informacji, dzięki którym cała aplikacja będzie zdecydowanie łatwiejsza, a ty unikniesz niepotrzebnych stresów, związanych z niepewnością w kwestii procedur rekrutacyjnych. Z pewnością wiesz już, że przedmioty wiodące dla opisywanego kierunku, czyli matematykę, geografię, język obcy oraz historię i wiedzę o społeczeństwie warto zdać na rozszerzeniu – nawet wysoki wynik z podstawowej matury może być niewystarczający, aby pokonać konkurencję.

Furtka możliwości otworzy się szeroko przez laureatami i finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik z poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu.

 

Procedura rekrutacyjna

Kiedy wybierzesz już uczelnię, której zechcesz powierzyć swoje wykształcenie, powinieneś zgłosić swoją kandydaturę poprzez zamieszczony na stronie internetowej formularz. Za jego pośrednictwem pochwalisz się  osiągniętymi wynikami na maturze lub ocenami z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Po upływie jakiegoś czasu, poświęconego na wybór najlepszych kandydatów, będziesz mógł ujrzeć swoje nazwisko na liście przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, jakie powinieneś dostarczyć na uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie celem finalizacji całokształtu postępowania rekrutacyjnego, to najprawdopodobniej:

 • Świadectwo maturalne
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopia jednego z powyższych dokumentów, w zależności od stopnia studiów, na które kandydujesz
 • Fotografia o wymiarach 35X45mm
 • Formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni lub dziekanatu.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

studia zarządzanie w Gdańsku

studia zarządzanie w Gdyni

studia zarządzanie w Sopocie

studia zarządzanie w Trójmieście

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Trójmieście

studia zarządzanie w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Karolina, studentka ostatniego roku Zarządzania w Trójmieście, mówi:

„Dzisiaj, chcąc pełnić istotne funkcje w biznesie, musisz być mistrzem zarządzania. Wszystko powinno mieć swój plan, harmonogram, zakres działania; bez tego, po prostu, ani rusz. Wiążę swoją przyszłość z szeroko pojętym biznesem, a żeby nie być przeciętnym szaraczkiem, tylko prawdziwym liderem, studiuję Zarządzanie. A studiuję w Trójmieście.”  

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie