OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PEDAGOGIKĄ RODZINY

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PEDAGOGIKĄ RODZINY

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PEDAGOGIKĄ RODZINY

Studia w Trójmieście

opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny

Odkryj studia opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Dysfunkcje wychowawcze w obrębie środowiska rodzinnego mogą skutkować nieprzystosowaniem społecznym małoletnich, rozpadem rodziny, a nawet problemami psychologicznymi dorosłych jej członków. Opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką rodziny jest propozycją kształcenia, dzięki której wkroczysz na ścieżkę rozwoju w obrębie dziedzin społecznych i nabędziesz predyspozycje niezbędne do zatrudnienia na wielu odpowiedzialnych stanowiskach.

Tradycyjne przedmioty z obszaru nauk pedagogicznych oraz specjalistyczne treści kształcenia pozwolą ci zrozumienie teoretycznych podstaw działalności opiekuńczych i wychowawczych, poznanie zasad profilaktyki i terapii uzależnień, umiejętności w obszarze wdrażania działań resocjalizacyjnych oraz związanych z terapią rodzinną.

Po ukończeniu kształcenia będziesz mógł poszukać zatrudnienia w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach interwencyjnych, domach dziecka, placówkach resocjalizacyjnych i oświatowych, a nawet w więziennictwie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z PEDAGOGIKĄ RODZINY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)