ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Studia w Bydgoszcz

organizacja i zarządzanie w administracji

 

Odkryj studia organizacja i zarządzanie w administracji w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Organizacja i zarządzanie w administracji studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Organizacja i zarządzanie w administracji to nowoczesna forma kształcenia, która pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania kompetencjami personalnymi i społecznymi.

Kompleksowo opracowany program kształcenia pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do organizacji i zarządzania w administracji publicznej i niepublicznej, a także kompetencje komunikacyjne i prowadzenia dialogu z interesariuszami administracji przy zachowaniu najwyższych standardów relacji międzyludzkich i etyki zawodowej. Nauczysz się wykorzystywać techniki negocjacyjne i mediacyjne, a także stosować aparat badawczy w praktyce urzędniczej.

Absolwenci zatrudniani są w urzędach administracji rządowej i samorządowej, urzędach administracji skarbowej i celnej, działach administracyjnych firm, działach kadrowych, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Mogą także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)