Studia rolnicze Koszalin

Studia rolnicze Koszalin

Studia rolnicze Koszalin

Największy wybór studiów

rolniczych w Koszalinie

Odkryj kierunki rolnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia rolnicze Koszalin | woj. zachodniopomorskie

Rolnictwo było, jest i będzie. Ale żeby się rozwijało, potrzeba osób, które będą realizować innowacyjne pomysły. Wykształceniu tych osób pomogą studia rolnicze.

Studia rolnicze w Koszalinie realizowane są na Politechnice Koszalińskiej, a zawarte są w jednym kierunku, o nazwie Technika rolnicza i leśna. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i projektowaniem w sferze agroprocesów i bioenergii. Studenci nabywają podstawowe umiejętności z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

W zależności od wybranej specjalności studenci zdobywają wiedzę w zakresie produkcji rolniczej, przechowalnictwa i przetwórstwa produktów spożywczych, przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Uzyskują szerokie umiejętności projektowania procesów technologicznych, organizacji i prowadzenia badań w zakresie: produkcji roślinnej i zwierzęcej, energii odnawialnej oraz przetwórstwa spożywczego.

Absolwenci studiów rolniczych w Koszalinie mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianym obszarze produkcji i przetwórstwa żywności oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pracują w firmach produkujących i dostarczających środki produkcji na potrzeby małej energetyki i gospodarki żywnościowej, firmach konsultingowych oraz w instytucjach rządowych i regionalnych, których zakres działalności nie tylko dotyczy rolnictwa, ale również szkół i urzędów.

Jeśli chcesz zostać specjalistą i aktywnie działać na rzecz rozwoju rolnictwa, przygotuj się do tego należycie. Wybierz studia rolnicze w Koszalinie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KOSZALINIE SĄ STUDIA ROLNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia rolnicze w Koszalinie

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia rolnicze na Politechnice Koszalińskiej, należy, co oczywiste, przystąpić do konkursu świadectw. Jakie przedmioty są najważniejsze w procesie rekrutacji? Język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia i matematyka. Warto zdawać te przedmioty na maturze, naturalnie na poziomie rozszerzonym.

Praca po studiach rolniczych w Koszalinie

Studia rolnicze w Koszalinie dostarczają wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać na drodze zawodowej. A jej kierunek uzależniony jest od tego, jaką ukończyliśmy specjalność. Absolwenci Bioinżynierii rolno- spożywczej posiadają wiedzę w zakresie technologii produkcji rolno- spożywczej, techniki rolniczej, odnawialnych źródeł energii oraz agroturystyki, praktycznego przygotowania do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Absolwenci Inżynierii przetwórstwa spożywczego zdobywają wiedzę, dzięki której mogą kierować produkcją w zakładach przetwórstwa spożywczego, w zakładach wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa higieniczno- sanitarnego produkcji żywności. Mogą także prowadzić własne zakłady przetwórcze.

Absolwenci Inżynierii agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego przygotowani są ściśle do pracy na obszarach wiejskich. Mogą podjąć pracę w takich dziedzinach jak: energetyka odnawialna, rachunkowość rolnicza, produkcja ekologicznej żywności, obrót maszynami rolniczymi i środkami produkcji.

Absolwenci specjalności o nazwie Odnawialne źródła energii posiadają umiejętności i wiedzę z zakresu technologii produkcji roślin energetycznych i pozyskania energii z biomasy, energii wiatrowej i fotowoltaiki, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i energii geotermalnej, produkcji energii z odpadów organicznych, gospodarki energetycznej, produkcji biomasy energetycznej i jej wykorzystanie w konwersji energii, projektowania procesów technologicznych i eksploatacji urządzeń służących do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA STUDIA ROLNICZE

Wydział Mechaniczny:

- Technika rolnicza i leśna. Specjalności: Bioinżynieria rolno- spożywcza, Odnawialne źródła energii, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Kształtowanie i ochrona agroekosystemów.

dowiedz się więcej 

Politechnika Koszalińska, na Wydziale Nauk Ekonomicznych oferuje studia podyplomowe, na kierunku: Ekonomika rolnictwa i aeroenergetyki.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)