Filologia angielska studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

07.04.2022

Filologia angielska studia w Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Absolwenci filologii angielskiej biegle posługują się językiem angielskim oraz znają jego zastosowanie praktyczne m.in. w: polityce, biznesie, nauce czy dyplomacji. Studenci tego kierunku rozwijają swoją świadomość kulturową oraz poznają historię, tradycję i literaturę wybranych obszarów anglojęzycznych.

Studia na kierunku filologia angielska w AFIB VISTULA WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Filologia angielska to studia filologiczne. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: praktycznemu zastosowaniu języka angielskiego; kulturze, historii i literaturze krajów anglojęzycznych; mediom anglojęzycznym. Studenci filologii angielskiej w tej szkole wyższej rozwijają również swoje kompetencje w zakresie np.: marketingu, zarządzania czy retoryki.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Accents in English
 • English Grammar & Style
 • Effective communication: writing, design and presentation
 • English in Corporate Culture
 • Rhetoric, Debating and Presentation Analysis
 • Textual Analysis
 • Public Speaking and Presentation
   

Sprawdź także:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Medioznawstwo i biznes międzynarodowy – Absolwent przygotowany jest m.in. do: rozumienia współczesnych mediów i nowych sposobów komunikacji; efektywnie komunikować się w biznesie.

Translatoryka – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania różnorodnych technik tłumaczenia pisemnego i ustnego dla różnych branż zawodowych.

Kultura i literatura krajów anglojęzycznych – Absolwent przygotowany jest m.in. do: wskazywania charakterystycznych cech różnorodności kulturowej krajów anglosaskich; prowadzenia działalności wydawniczej.
 

Praca po studiach

Angliści posługują się płynnie językiem angielskim oraz jednym z innych wybranych języków obcych. Dzięki zdolnościom lingwistycznym absolwenci filologii angielskiej mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach, w agencji tłumaczeń, w sferze medialnej czy w instytucji kultury. Niektórzy specjaliści mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • biura tłumaczeń
 • instytucje gospodarcze
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism
 • instytucje kultury
 • instytucje naukowe
 • branża turystyczna
 • dyplomacja
 • szkolnictwo
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na kierunek filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie powinni wypełnić aplikację online, która dostępna jest na stronie internetowej uczelni, a także dostarczyć wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na te studia powinny zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Celem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie jest umożliwienie studentom rozwoju ich indywidualnego potencjału, a także przygotowanie przyszłych specjalistów dziedzin społecznych, ekonomicznych i technicznych, którzy gotowi będą do krytycznego myślenia oraz odpowiedzialnego dowodzenia. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilka kierunków, znajdujących się w ofercie tej szkoły wyższej.

 

Komentarze (0)