Studia filologiczne Warszawa

Studia filologiczne Warszawa

Studia filologiczne Warszawa

Największy wybór studiów

filologicznych w Warszawie

Odkryj kierunki filologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

12.04.2024

Studia filologiczne Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia filologiczne w Warszawie możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia filologiczne Warszawa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia filologiczne w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia filologiczne w Warszawie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia filologiczne w Warszawie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
African studies stacjonarne II stopnia
English philology stacjonarne, online I stopnia
English philology - studia online online I stopnia
Fennistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia angielska stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Filologia angielska - studia online online I stopnia
Filologia angielska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem koreańskim stacjonarne I stopnia
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim stacjonarne I stopnia
Filologia bałtycka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia białoruska z językiem angielskim stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia germańska stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Filologia germańska - studia online online I stopnia
Filologia hiszpańska stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Filologia hiszpańska - studia online online I stopnia
Filologia hiszpańska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia iberyjska stacjonarne II stopnia
Filologia klasyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia niemiecka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia niemiecka od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia norweska stacjonarne I stopnia
Filologia nowogrecka stacjonarne I stopnia
Filologia polska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia polskiego języka migowego stacjonarne II stopnia
Filologia romańska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rosyjska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filologia rosyjska od podstaw stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Filologia szwedzka stacjonarne I stopnia
Filologia włoska stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
German philology stacjonarne, online I stopnia
German philology - studia online online I stopnia
Germanistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Helwetologia - studia szwajcarskie stacjonarne II stopnia
Hispanistyka stosowana niestacjonarne I stopnia
Hungarystyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Iberystyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Iberystyka: hispanistyka stacjonarne I stopnia
Iberystyka: portugalistyka stacjonarne I stopnia
International legal communication stacjonarne II stopnia
Italianistyka stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Italianistyka - studia online online I stopnia
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka stacjonarne II stopnia
Międzykulturowe studia filologiczne stacjonarne I stopnia
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies stacjonarne II stopnia
Orientalistyka - afrykanistyka stacjonarne I stopnia
Orientalistyka - egiptologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - hebraistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - indologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - iranistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - japonistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - koreanistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego stacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia stacjonarne I stopnia
Orientalistyka - sinologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Orientalistyka - turkologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Studia wschodnie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Sztuka pisania stacjonarne I stopnia, II stopnia
Ukrainistyka z językiem angielskim stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są filologiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunki filologiczne:

FILOLOGIA ANGIELSKA

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki filologiczne w Warszawie

SORTOWANIE:

Studia filologiczne w Warszawie - podyplomowe

D
E
F
G
I
J
K
M
N
P
S
T
W
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja na studia filologiczne 2024/2025

Aby dostać się na studia filologiczne w Warszawie trzeba przede wszystkim postarać się o bardzo dobre wyniki z przedmiotów językowych (w tym z języka polskiego!), a także z przedmiotów sprawdzających wiedzę o świecie, czyli wiedzy o społeczeństwie, czy też historii i geografii.

Oczywiście musicie podjąć decyzję, nie musicie zdawać wszystkich możliwych egzaminów. Na studia filologiczne nie obowiązują dodatkowe egzaminy kwalifikacyjne, jest tylko konkurs świadectw.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia filologiczne w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 50,06 punktu na filologię polską, 74,1 punktu na filologię włoską oraz 87,44 punktu na orientalistykę - koreanistykę.

Na studia z filologii klasycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjmowano osoby, które w procesie rekrutacji przekroczyły barierę 63 punktów. W przypadku studiów na kierunku filologia polska próg wynosił 66 punktów.

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia filologiczne w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Warszawski na filologię angielską ubiegało się 16 kandydatów na jedno miejsce, a na orientalistykę - koreanistykę 24 kandydatów.

 

Limity miejsc na studia filologiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów filologicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach filologicznych w Warszawie:

 

Filologia angielska:

 • Uniwersytet Warszawski: 148

 

Filologia polska:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 80
 • Uniwersytet Warszawski: 300

 

Filologia romańska:

 • Uniwersytet Warszawski: 113

 

Filologia włoska:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 100
 • Uniwersytet Warszawski: 76

 

Germanistyka:

 • Uniwersytet Warszawski: 93

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia filologiczne w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie to niezwykle zróżnicowany obszar, który może podzielić nie tylko ze względu na kierunki i ich tematykę. Studia filologiczne możemy podzielić również na bezpłatne i płatne, a podział ten wynika z faktu, iż kierunki realizowane są przez różne uczelni i w różnych trybach kształcenia. Bezpłatne studia to studia stacjonarne prowadzone przez uczelnie publiczne. Oznacza to, że studiami płatnymi są studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Filologia angielska:

 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna: od 6500 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula: od 6900 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych: od 5080 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są zazwyczaj w lipcu, jednak każda uczelnia może informować o finale naboru innego dnia. Najważniejsze jest to, że o wszystkim dowiemy się z indywidualnego konta założonego w internetowych systemach rejestracji kandydatów.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski: lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może preferować inny sposób składania dokumentów. Kandydaci mogą być poproszeni o to, aby dostarczyć dokumenty osobiście, albo wysłać je pocztą tradycyjną, lub przesłać pocztą elektroniczną. O formie złożenia dokumentów kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem konta założonego w internetowym systemie rejestracji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Każda uczelnia przeprowadza nabór na studia według indywidualnie ustalonego harmonogramu. O tym, kiedy należy dostarczyć wymagane dokumenty dowiemy się oczywiście z internetowego systemu rejestracji kandydatów. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, aby wymagany zestaw dokumentów był kompletny oraz o tym, aby złożyć go w określonym czasie. Spóźnienia mogą spotkać się z poważnymi konsekwencjami.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne kierunki niestacjonarne w Warszawie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia filologiczne w Warszawie

Studia filologiczne w Warszawie to niezwykle bogata i różnorodna przestrzeń kształcenia, która oferuje nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranego języka, lecz również pozyskanie umiejętności sprawnego poruszania się po zagadnieniach literatury, kultury, publicystyki, czy sfery medialnej.

Najpopularniejsze kierunki filologiczne w Warszawie: filologia polska, slawistyka, filologia angielska, germanistyka, filologia angielska, filologia włoska, filologia romańska.

Współczesne studia filologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach filologicznych

Absolwenci studiów filologicznych znajdują zatrudnienie między innymi w szkołach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, portalach internetowych, marketingu medialnym.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą filologiczną wahają się od 3600 zł do 7700 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Typ studiów

Filologia kiedyś kojarzyła się tylko z kierunkami nauczycielskimi – z anglistyką, germanistyką czy polonistyką. Od paru ostatnich lat sytuacja diametralnie się zmieniła. Dlaczego? Bowiem świat stał się otwarty, wymiana międzynarodowa weszła nam w krew i wielkie korporacje, firmy o zasięgu globalnym, znajomość różnorodnych języków uznały za podstawę funkcjonowania.

Realizując studia filologiczne w Warszawie, mkniesz ku dobrze płatnej pracy i przyszłości międzynarodowej - uwaga: o ile uczysz się więcej niż jednego języka!

I to najlepiej rzadko spotykanego, szwedzkiego, białoruskiego, norweskiego czy chińskiego – i tu coraz częściej uczelnie spełniają marzenia przyszłych absolwentów realizując takie kierunki jak filologia ugrofińska, na której uczyć się będziecie trzech języków na raz – węgierskiego, fińskiego i polskiego.

Studia filologiczne w Warszawie to nie tylko zdobywanie wiedzy o języku, umiejętności komunikacyjnych i poznawanie języka z naukowego punktu widzenia – to również poznawanie dodatkowej wiedzy ogólnej, pozwalającej łatwiej odnaleźć się w rzeczywistości, takiej jak filozofia, edytorstwo, metodologia badań i świadomość kulturowa, związana z wymaganiami przekładów.

Studia filologiczne dziś nie polegają na wkuwaniu słówek i zapamiętywaniu historii gramatyki. Jeśli tylko języki obce Was fascynują, przekonajcie się sami, co możecie osiągnąć dzięki studiom filologicznym w Warszawie!

 

Studia filologiczne w Warszawie możemy podzielić w zależności od typu na:

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

 

Ten dwustopniowy podział dotyczy niemal wszystkich kierunków w Polsce. Jeśli kochasz naukę języków obcych oraz literaturę, to swoją przygodę ze studiami filologicznymi rozpoczniesz od kształcenia I stopnia. Trwać ono będzie 3 lata, więc sześć semestrów.

To czas, kiedy zdobędziesz najważniejsze kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą ci na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Studia I stopnia skończą się dla ciebie obroną pracy dyplomowej, dzięki której uzyskasz tytuł licencjata.

Warto, abyś swoją naukę kontynuował na studiach II stopnia. Uzupełnisz nie tylko wiedzę i umiejętności, lecz zadbasz również o pełnię wykształcenia.

Czekać na ciebie będzie szereg wykładów oraz ćwiczeń. Podczas kształcenia II stopnia przygotowywać się będziesz również do obrony pracy magisterskiej. Uzyskanie tego tytułu otworzy przed tobą wiele drzwi zawodowego rozwoju. Studia filologiczne na II stopniu trwają 2 lata.

 

 

Tryb studiów

Jeśli chcesz rozpocząć studia, musisz wybrać również tryb nauki. Masz do wyboru:

 • studia stacjonarne (dzienne)
 • studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Zastanów się, który z trybów będzie dla ciebie wygodniejszy. Studia stacjonarne wciąż cieszą się w Polsce dużą popularnością – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, wiedza zdobywana jest w sposób systematyczny.

Dodatkowo studia stacjonarne na państwowej uczelni są bezpłatne! Plusów tego trybu kształcenia jest bardzo dużo, ale czasami warto zdecydować się na naukę w trybie niestacjonarnym!

Studia zaoczne mają charakter weekendowych zjazdów naukowych. Pamiętaj jednak, że znaczną część materiału teoretycznego będziesz opanowywać we własnym zakresie, co później zostanie zweryfikowane podczas egzaminów.

Tryb niestacjonarny jest jednak dużo bardziej elastyczny i pozwala na łącznie ze sobą wielu aktywności – na przykład studiów i pracy. Należy wziąć jedynie pod uwagę, że studia niestacjonarne wiążą się zawsze z uiszczaniem opłat za czesne.

czytaj dalej studia w Warszawie

Czy studia filologiczne w Warszawie są trudne?

Studia filologiczne to rozrastająca się przestrzeń kształcenia, którą wybierają osoby zainteresowane nie tylko nauką języka, ale również kulturą, literaturą czy obyczajami. Studia filologiczne wydają się wyjątkowe, bowiem wybierane są – przynajmniej najczęściej – przez prawdziwych pasjonatów, którzy oprócz języka pragną poznać coś więcej. A jakiej odpowiedzi udzielimy na powyższe pytanie? Studia filologiczne w Warszawie nie są trudne, choć zwracając uwagę na to, jak bogaty jest to obszar kształcenia, mogą się składać z kierunków mniej bądź bardziej wymagających. Warto pamiętać, że studia filologiczne to nie tylko Filologia polska czy Filologia angielska, a więc kierunki przybliżające i tak bliżej lub dalej znaną tematykę, ale również kierunki, które dopiero zaznaczają swoją obecność, w gronie których wymienić można między innymi: Filologię nowogrecką, Helwetologię, Sinologię czy Turkologię.

 

 

Kierunki studiów filologicznych w Warszawie

Wybierasz studia filologiczne? Wspaniale! Zastanów się jednak nad tym, jaki kierunek przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Do wyboru jest całkiem sporo propozycji przygotowanych przez uczelnie w Warszawie. Zastanów się, czy jakiś język pasjonuje cię w szczególności? Czy może chciałbyś bliżej przyjrzeć się literaturze wybranego kręgu kulturowego?

Studia filologiczne obejmują przede wszystkim te kierunki, które opierają się na intensywnej nauce języka (lub języków) i poznaniu zaplecza historycznego, kulturowego, społecznego danego kręgu.

W praktyce oznacza to, że wśród propozycji stołecznych ośrodków akademickich odnajdziesz kierunki takie jak: filologia rosyjska, hiszpańska, romańska i wiele, wiele innych!

Studia filologiczne to także szansa, by zgłębić tajniki języka polskiego oraz naszej rodzimej literatury! Wtedy czeka na ciebie kierunek taki jak filologia polska.

Oprócz tego uczelnie w Warszawie przygotowują także takie propozycje kształcenia, które pozwalają na naukę wybranego języka od podstaw! Możesz mieć zatem pewność, że na studiach filologicznych znajdziesz kierunek, który spełni Twoje oczekiwania.

 

Kierunki filologiczne w Warszawie - rekrutacja 2024/2025

 

 

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

 

Gdzie studiować studia filologiczne w Warszawie?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: językoznawstwa, literaturoznawstwa, a także z zakresu wybranej przez siebie specjalności. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy w wydawnictwach, mediach, szkołach językowych, międzynarodowych korporacjach, biurach tłumaczeń.

Studia filologiczne w Warszawie znalazły się w ofercie wielu ośrodków akademickich. W praktyce oznacza to, że możesz swobodnie wybierać wśród propozycji stołecznych szkół wyższych. Możesz zdecydować się zarówno na kształcenie na uczelni publicznej, jak i prywatnej.

Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje twój upatrzony kierunek studiów. Pamiętaj, aby dobrze przeanalizować każdą ofertę przygotowaną przez uczelnie w Warszawie i wybrać propozycję, która najpełniej odzwierciedlać będzie twoje intelektualne oczekiwania.

Możesz mieć pewność, że jeśli decydujesz się rozpocząć studia filologiczne w Warszawie, na pewno uda ci się znaleźć satysfakcjonującą propozycję kierunkową.

 

Gdzie studiować kierunku filologiczne w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna;
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
 • Europejska Uczelnia w Warszawie;
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa;
 • Społeczna Akademia Nauk;
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

czytaj dalej uczelnie w Warszawie


Kierunki filologiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Uniwersytet Warszawski.

czytaj dalej uczelnie publiczne w Warszawie

 

 

Kierunki filologiczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna;
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
 • Europejska Uczelnia w Warszawie;
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa;
 • Społeczna Akademia Nauk;
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

czytaj dalej uczelnie prywatne w Warszawie

Czy studia filologiczne w Warszawie to studia z przyszłością?

Studia filologiczne pozwalają pozyskać wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności, których wartość zdecydowanie rośnie. Studia filologiczne w Warszawie to studia z przyszłością, ponieważ otwierają przed absolwentami morze zawodowych możliwości i myli się ten, kto uważa, że po ukończeniu studiów można zająć się jedynie nauczaniem. Nic bardziej mylnego. Owszem, sfera edukacyjna to jedna z możliwości, ale tych jest znacznie więcej. Absolwenci studiów filologicznych bardzo często pracują w mediach, dyplomacji, biurach tłumaczeń, agencjach public relations czy też różnego rodzaju przedsiębiorstwach międzynarodowych. Zawodowych opcji jest bardzo wiele.

 

POPULARNE KIERUNKI W WARSZAWIE POLECANE DLA CIEBIE

Pokaż wszystkie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA FILOLOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA FILOLOGICZNE

dowiedz się więcej

 


UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO STUDIA FILOLOGICZNE

Kolejną uczelnią, jaka oferuje kształcenie na kierunkach filologicznych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym to możecie wybrać Wydział Nauk Humanistycznych i kierunki:

dowiedz się więcej

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE STUDIA FILOLOGICZNE

 • Filologia. Specjalności: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie, Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Kulturoznawczo- literaturoznawcza, Komunikacja w środowisku europejskim;
 • Lingwistyka stosowana.

dowiedz się więcej

 


LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE STUDIA FILOLOGICZNE

 • Filologia angielska. Specjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji;
 • Filologia polska. Specjalizacje: Nauczycielska
 • Filologia niemiecka. Specjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji;
 • Filologia rosyjskaSpecjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji.

dowiedz się więcej 


UCZELNIE NIEPUBLICZNE STUDIA FILOLOGICZNE

Ciekawą propozycją lingwistyczną jest prywatna uczelnia, jedyna w Polsce, która specjalizuje się w edukacji językowej – jest nią Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie. Do wyboru macie tutaj trzy kierunki – Anglistykę, Rusycystykę i Germanistykę, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia, które możecie realizować w czterech różnych specjalnościach: nauczycielskiej, tłumaczeniowej, łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowej i komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji. To ciekawa propozycja przez wzgląd na to, że szkołę tworzą sami specjaliści filolodzy i lingwiści!

Kolejną szkołą, o której warto wspomnieć jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, która opracowała ofertę filologiczną dopasowaną do potrzeb współczesnego świata, a więc łączącą co najmniej dwa języki obce oraz stawiającą na praktyczne umiejętności filologów, tutaj możecie wybrać się na studia:

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (0)