Informatyka studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Informatyka studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

07.04.2022

Informatyka studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Kierunek Informatyka w Lublinie kształci przyszłych informatyków, programistów, a także specjalistów z branży IT. Nowoczesny program studiów, kładzie szczególny nacisk na umiejętności praktyczne studentów.  

Studia na kierunku informatyka w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Informatyka w Lublinie opiera się na zagadnieniach ścisłych m.in. z zakresu budowy komputerów, programowania, języków programowania, a także tworzenia sieci komputerowych.  

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Architektura systemów komputerowych
 • Podstawy programowania strukturalnego w języku C/C++
 • Algorytmy i struktury danych
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Bezpieczeństwo i kryptografia
 • Programowanie systemów mobilnych-android
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Architektura komputerów
 • Sieci komputerowe
 • Systemy inteligentnego budynku

Studenci na kierunku Informatyka w Lublinie poznają zagadnienia informatyczne oraz co najważniejsze, zdobywają umiejętności praktyczne, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy. Dodatkowo studenci rozwijają swoje kompetencje językowe z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym.

Studia informatyczne w Lublinie, rozwijają również u studentów kompetencje miękkie.

 

Sprawdź także:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie są świetną opcją dla osób, które chcą się rozwijać w zakresie branży IT. Studia informatyczne przygotowują studentów do pracy w wielu różnych firmach prywatnych oraz państwowych.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • konsultant IT
 • programista
 • programista urządzeń mobilnych
 • analityk i projektant systemów informatycznych
 • administrator systemów informatycznych
 • projektant i administrator systemów baz danych
 • projektant i administrator sieci komputerowych
 • analityk biznesowy
 • tester oprogramowania
 • specjalista informatyk

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Informatyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to publiczna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma 60 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy z interesującej studenta dziedziny. Rozmaita oferta edukacyjna obejmuje m.in. nauki prawne, teologiczne, humanistyczne, matematyczne, a także administracyjne. Dodatkowo każdy ze studentów może dołączyć do innych aktywności takich jak np. koła naukowe, czy chóry kościelne. 

Komentarze (0)