Filologia angielska studia na Uniwersytecie Szczecińskim – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia na Uniwersytecie Szczecińskim – rekrutacja 2022/2023

Studia Szczecin - Uniwersytet Szczeciński

10.04.2022

Filologia angielska studia na Uniwersytecie Szczecińskim – rekrutacja 2022/2023 

Filologia angielska w Szczecinie to ciekawa propozycja dla osób, które są zainteresowane nie tylko kulturą, ale i językiem krajów anglojęzycznych. Poza wiedzą z zakresu gramatyki, literatury czy słownictwa, studenci mogą rozwijać się w zakresie wybranie przez siebie specjalności, dzięki czemu mogą oni zdobyć uprawnienia do pracy nauczyciela lub tłumacza.

Studia na kierunku filologia angielska w US
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Filologia angielska w Szczecinie opiera się na zagadnieniach językoznawczych oraz literaturoznawczych, jednak w planie nie braknie m.in. historii oraz zagadnień kulturowych.

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka praktyczna
 • Fonetyka
 • Sprawności zintegrowane
 • Wymowa
 • Pisanie
 • Historia i literatura krajów anglojęzycznych
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Podstawy psychopedagogiki
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Sprawności zintegrowane
 • Pisanie
 • Historia literatury

Studenci kierunku studiów Filologia angielska w Szczecinie zdobywają umiejętności językowe na poziomie C1, a także uczestniczą w zajęciach z wybranej specjalności, dzięki czemu mają oni m.in. przygotowanie pedagogiczne.  

Studia filologiczne w Szczecinie umożliwiają również studentom zdobycie wielu cennych kompetencji miękkich.

Sprawdź także:

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Nauczycielska – Absolwenci tej specjalności posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do pracy w szkole.

Kształcenie translatorskie – Absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza oraz posiadają rozległą wiedzę z zakresu specjalistycznych tłumaczeń.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku filologia angielska zajmują się kształceniem doświadczonych specjalistów z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa, a także nauczycieli czy tłumaczy, którzy bez wątpienia świetnie odnajdą się na rynku pracy.  

Absolwenci filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • W korporacjach międzynarodowych, hotelarstwie, turystyce, liniach lotniczych
 • Instytucjach i organach administracji publicznej, urzędach, ambasadach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • Biurach tłumaczeniowych
 • Żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych
 • Domach kultury, teatrach, muzeach i innych miejscach związanych z kulturą
 • Mass mediach
 • Wydawnictwach prasowych
 • Biurach projektów międzynarodowych działających samodzielnie lub wchodzących w skład innych instytucji

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Filologia angielska na Uniwersytecie Szczecińskim opiera się na konkursie świadectw. Aby przystąpić do rekrutacji, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie Szczecińskim

Uniwersytet Szczeciński jest publiczną uczelnią, która oferuje wiele kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, dzięki czemu każdy z kandydatów może dopasować do swoich potrzeb formę studiów. Studenci uniwersytetu mają również szansę na dołączenie do wielu kół naukowych, a także do wzięcia udziału w programach oferujących wymiany międzynarodowe. Uczelnia kładzie również szczególny nacisk na umiejętności praktyczne studentów, dzięki czemu każdy wkraczając na rynek pracy posiada doświadczenie w przyszłym zawodzie.

Komentarze (0)