Zarządzanie studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – rekrutacja 2024/2025

Studia Szczecin - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12.02.2024

Zarządzanie studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie w Szczecinie jest ciekawą propozycją dla osób, które interesują się zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu, a także dla tych, którzy świetnie odnajdują się w roli lidera. Dodatkowo zajęcia o charakterze praktycznym pozwalają na zdobycie cennych umiejętności praktycznych.

Studia na kierunku zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie w Szczecinie pozwala studentom na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu marketingu, ekonomii, finansów, a także organizacji.   

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia,
 • ekonomia społeczna,
 • badania operacyjne,
 • matematyka,
 • podstawy prawa,
 • matematyka,
 • rachunkowość finansowa,
 • badania marketingowe,
 • prawo gospodarcze,
 • teoria organizacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • rachunkowość i podatki,
 • podstawy finansów,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • nauki o organizacji,
 • marketing (podstawy).

Studenci na kierunku studiów Zarządzanie w Szczecinie mają szansę na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu zarządzania, a także na zrozumienie zjawisk ekonomicznych, jakie zachodzą na rynku oraz zasad jakimi rządzi się gospodarka. Studenci zarządzania w czasie zajęć praktycznych mają również okazję do rozwijania kompetencji miękkich i społecznych, które są ważne przy pracy zespołowej. 

Studia z zarządzania w Szczecinie przykładają również szczególną uwagę na rozwój kompetencji językowych studentów.

 

Sprawdź także:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunki studiów

Szczecin kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Zarządzanie kształcą specjalistów i praktyków w zakresie m.in. zarządzania przedsiębiorstwami, zasobami ludzkimi oraz projektami. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia m.in. w:

 • przedsiębiorstwach
 • korporacjach
 • organizacjach rządowych i pozarządowych
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku
 • e-biznes
 • firmy public relations
 • mediach
 • agencjach doradztwa personalnego
 • agencjach public relations i reklamowych
 • departamenty planowania i rozwoju gospodarczego
 • kadry zarządzania zasobami ludzkimi

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest publiczną szkołą wyższą, która ma w swojej ofercie ponad 40 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet oferuje również wiele specjalności, które pozwalają na rozwijanie się studentów w zakresie interesujących ich dziedzin. Uczelnia kładzie nacisk na nowoczesny program studiów oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną, co przekłada się na efektywność uczenia się studentów. Studenci, wybierając tę uczelnię, mają okazję do zdobycia wielu cennych umiejętności oraz do przygotowania się do przyszłej pracy zawodowej.

Komentarze (0)