Zarządzanie - Szczecin

Zarządzanie - Szczecin

Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Pokaż więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej

14.05.2024

Zarządzanie - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Zarządzanie w Szczecinie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Zarządzanie - Szczecin
Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dają studentów zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. badania marketingowe, prawo gospodarcze czy rachunkowość i podatki.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w firmach zajmujących się public relation, agencjach reklamowych, biurach marketingowych czy firmach konsultingowych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Zarządzanie Szczecin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Szczecinie

W Szczecinie zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychZachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice Morskiej w Szczecinie, Uniwersytecie Szczecińskim oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychCollegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych, Akademi Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie, Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczeciniem Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 190 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferują również Politechnika Morska w Szczecinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ZUT, PM, USZ oraz na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3800 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunenk zarządzanie - uczelnie w Szczecinie:

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, chemia, fizyka i astronomia, historia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski. zarządzanie Szczecin - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci zarządzania muszą wykazać się znajomością przedmiotów ścisłych – wśród kandydatów na ten kierunek w szczególności cenione są zdolności analityczne i matematyczne.

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie

Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Morska w Szczecinie (Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Szczecin stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Ekonomiczny) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Studenci Zarządzania zdobywają wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z zagadnień reprezentujących różne dyscypliny. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • informatyka w zarządzaniu
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zachowanie konsumentów
 • rachunkowość zarządcza
 • kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Nabywane umiejętności

Program studiów przewiduje zajęcia poświęcone dynamice współczesnego rynku, na którym w przyszłości pracować będą przyszli przedsiębiorcy. W trakcie zajęć teoretycznych studenci zapoznają się z najważniejszymi kodeksami prawnymi i uczą się poprawnego interpretowania ich treści. Uczestnicy poznają charakterystykę polskiego i międzynarodowego rynku, zgłębią też zagadnienia poświęcone społecznym i psychologicznym aspektom zarządzania.

Studenci zarządzania realizują różnorodne zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i profesjonalnych narzędzi. Absolwenci tego kierunku umiejętnie przeprowadzają rzetelną analizę strategiczną firmy, a także sprawnie przygotowują i realizują plany działań marketingowych i PR. Specjaliści zarządzania bez problemu i skutecznie kreują markę produktu i przedsiębiorstwa oraz tworzą niezbędne do funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa biznesplany.

Studenci zarządzania dowiadują się tego, w jaki sposób kierować sposób kierować zespołem pracowniczym – poznają metody motywowania ludzi do działania, a także uczą się optymalizacji ich pracy. Absolwenci tego kierunku sprawnie porozumiewają się w języku obcym, a także efektywnie prezentują się na arenie polskiej i międzynarodowej. Absolwenci tego kierunku sprawnie zarządzają m.in. finansami, informacjami, zasobami ludzkimi czy projektami. Studia te pozwalają studentom także na rozwinięcie zdolności informatycznych.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na zarządzaniu w Szczecinie

Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Sprawdź specjalności na zarządzanie w Szczecinie

 

Czy warto iść na studia z zarządzania

Zarządzanie bez wątpienia należy do grona kierunków perspektywicznych, jak również należy do grona kierunków, których programy modyfikują się i dostosowują do potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Taki charakter pozwala pozyskać wiedzę praktyczną, na którą istnieje duże zapotrzebowanie, jak również wiedzę, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Magnesem przyciągającym do nauki mogą być również specjalności, ponieważ większość uczelni prowadzących ten kierunek oferuje studentom różne drogi rozwoju.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Zarządzanie studia podyplomowe w Szczecinie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie

Studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź

Zarządzanie w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po zarządzaniu

Umiejętności absolwentów zarządzania mogą zostać wykorzystane w wielu dziedzinach zawodowych. Przyszli przedsiębiorcy mogą rozpocząć własną działalność lub kierować istniejącą już firmą. Ponadto absolwenci tego kierunku szkoleni są w zakresie doradztwa. Absolwenci tego kierunku mogą aplikować na różnorodne stanowiska, które związane są m.in. z koordynowaniem pracy zespołu, zarządzaniem przedsiębiorstwem czy prowadzeniem działań doradczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie:

 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • agencje reklamowe
 • firmy public relations
 • biura marketingu
 • departamenty planowania i rozwoju gospodarczego
 • kadry zarządzania zasobami ludzkimi
 • firmy konsultingowe
 • firmy logistyczne
 • własna firma
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych i rynku krajowym

 

Ile zarabia się po zarządzaniu?

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie mają wyraźne predyspozycje do działania w roli nowoczesnych menedżerów, wyróżniających się obszerną wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, jak również umiejętnościami analitycznymi i technicznymi w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych oraz kompetencjami społecznymi, bez których niemożliwa jest prawidłowa i skuteczna komunikacja. A jak mogą wyglądać ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista ds. marketingu – 4570 złotych
 • specjalista ds. sprzedaży – 4520 złotych
 • specjalista ds. zarządzania jakością – 6200 złotych
 • product manager – 6960 złotych

Jak wygląda rekrutacja na zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Ile osób na miejsce na zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie w Szczecinie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 205 kandydatów.

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów w Szczecinie ma ustalony limit miejsc, na który może przyjąć studentów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie wyższe opiera się na konkursie świadectw, który stanowi podstawę do ułożenia listy osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie w Szczecinie, to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Warto mieć na uwadze, że na studia mogą dostać się tylko najlepsi wśród kandydatów.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Szczecinie: 

 • Politechnika Morska w Szczecinie: 64
 • Uniwersytet Szczeciński: 190

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się opublikowania list? Daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Szczecinie, jednak zazwyczaj publikowane są około w połowy lipca.  

Kandydaci na zarządzanie w Trójmieście informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można również znaleźć takie informacje, jak uzyskana ilość punktów czy zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Politechnika Morska w Szczecinie: lipiec 2024
 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Szczecinie ustalają, aby kandydaci osobiście składali komplet dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Kandydaci na zarządzanie mogą sprawdzić na stronach poszczególnych uczelni, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników kandydaci na zarządzanie w Szczecinie, aby móc zacząć zajęcia już od października muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie w Szczecinie? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej.

Kandydaci muszą pamiętać o tym, jak ważne jest dopilnowanie terminów bowiem niedostarczenie dokumentów może grozić nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania): lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Gdzie warto studiować zarządzanie?

Kandydaci na studia w Szczecinie, którzy planują podjąć kształcenie w zakresie zarządzania mają do wyboru kilka propozycji kształcenia. Dwie pochodzą od uczelni publicznych.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Politechnika Morska
 • Uniwersytet Szczeciński

dowiedz się więcej

 

Kandydaci coraz częściej zastanawiają się nad wyborem uczelni niepublicznych. Osoby zainteresowane studiami z obszaru zarządzania mogą skorzystać z jednej oferty.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Szczecinie:

 • Uniwersytet WSB Merito

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Szczecinie? Ceny w 2024 roku wahają się od 3800 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. 

Zarządzanie studia w Szczecinie - ceny 2023: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 5200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie: od 5150 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie w Szczecinie można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie na dwóch uczelniach publicznych:

 • Politechnice Morskiej w Szczecinie
 • Uniwersytecie Szczecińskim

Studia na kierunku zarządzanie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym w Szczecinie oferują również następujące uczelnie prywatne:

 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Ponadto zarządzanie jako specjalność na innym kierunku oferuje kilka szkół wyższych w tym mieście:

 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)
 • Politechnika Morska w Szczecinie (logistyka)
 • Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (bezpieczeństwo i higiena pracy)
 • Uniwersytet Szczeciński (finanse i rachunkowość)
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie 
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (zarządzanie i inżynieria produkcji)

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatną naukę na kierunku zarządzanie w Szczecinie rozpocząć można na kilku uczelniach publicznych w ramach studiów stacjonarnych:

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie można podjąć w następujących szkołach wyższych w Szczecinie:

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dowiedz się więcej zarządzanie w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku zarządzanie w Szczecinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3800 zł do 5200 zł. ceny - zarządzanie Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie studia niestacjonarne na zarządzaniu są płatne. Bezpłatną naukę na tym kierunku można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Szczecin studia i stopnia

Zarządzanie Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Szczecin studia stacjonarne

Zarządzanie Szczecin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Szczecinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zarządzanie w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Szczecinie

Zarządzanie znajduje się na samym szczycie kierunków, które chciałbyś podjąć, ale wciąż nie jesteś do końca pewien, czy to właściwy wybór dla ciebie? Renomę kierunku (lub jej ewentualny brak) najlepiej potwierdzają opinie jego studentów i absolwentów, dlatego z pewnością okażą się one dla ciebie cenne.

Krzysztof, student trzeciego roku Zarządzania w Szczecinie, mówi:

„Pozycja lidera podczas wszystkich prac grupowych prawie zawsze była moja. Doskonale się w tym czułem i potrafiłem doprowadzić zespół do osiągnięcia sukcesu. Dlatego postanowiłem pójść o krok dalej i połączyć pasję do zarządzania z podobnym kierunkiem kształcenia. Niedługo skończę studia i jestem pewien, że świetlana przyszłość zawodowa będzie stała przede mną otworem.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek ZARZĄDZANIE

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia