Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

06.07.2022

„Studia i sport w UŁ” to specjalny program kierowany do studentów- sportowców. Dzięki niemu będą mogli osiągać wysokie wyniki, zarówno w sporcie, jak i w nauce.

Celem programu jest stworzenie możliwości komfortowego łączenia nauki z karierą sportową. Program obejmuje studentów już od pierwszego roku, niezależnie od poziomu, czy trybu kształcenia, co oznacza, że mogą skorzystać z niego studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jak również doktoranci.

 

Popularne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

O przyjęcie do programu mogą ubiegać się studentki i studenci, których wysoki poziom sportowy potwierdziły:

  • polskie związki sportowe: w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy mistrzowskiej międzynarodowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich,
  • polskie związki sportowe: w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy mistrzowskiej krajowej lub pierwszej klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich,
  • zagraniczne związki sportowe: w formie aktualnych zaświadczeń o udziale w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie, lub Mistrzostwach Świata (również akademickich), lub Mistrzostwach Europy (również akademickich), lub uzyskania miejsc 1–3 w mistrzostwach krajowych.

W jaki sposób zgłosić się do programu? Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej i złożyć kilka niezbędnych dokumentów, w tym między innymi plan szkolenia sportowego, określający rodzaj i terminarz aktywności sportowej oraz zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjno- promocyjnych uczelni. Kompletny zestaw dokumentów należy złożyć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu „Studia i sport w UŁ” odnaleźć można na stronie internetowej: uni.lodz.pl

Komentarze (0)