Psychologia. Nowy kierunek w ofercie dydaktycznej WSBPI Apeiron

Psychologia. Nowy kierunek w ofercie dydaktycznej WSBPI Apeiron

Studia Kraków - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

25.07.2022

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie uruchamia nowy kierunek. Będzie nim Psychologia, realizowana w ramach jednolitych studiów magisterskich.

Studia na kierunku psychologia w APEIRON KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek największy nacisk kłaść będzie na rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych. Koncepcja kształcenia zakłada przekazywanie aktualnej wiedzy popartej długoletnim doświadczeniem ekspertów w danych dziedzinach, dzięki czemu studenci otrzymają dostęp do praktycznej wiedzy w zakresie między innymi prowadzenia diagnozy psychologicznej, czy stosowania różnych form terapeutycznych.

Ponadto, kierunek oferować będzie siedem specjalności, w gronie których znajdą się: Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa, Psychokryminalistyka, Neuropsychologia, Psychologia wojskowa i policyjna, Psychologia w biznesie, Psychotraumatologia. Dzięki specjalnościom studenci będą mogli zaznajomić się między innymi z zasadami diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zasadami sporządzania ekspertyz zgodnych z wymogami wymiaru sprawiedliwości, metodami mediacji i negocjacji, czy narzędziami resocjalizacji skazanych.

 

 

 

Absolwenci Psychologii w WSBPI Apeiron będą wyróżniać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Każdy z nich dysponować będzie umiejętnościami z zakresu udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych oraz posługiwania się metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa.

Więcej szczegółowych informacji na temat kierunku odnaleźć można na stronie internetowej uczelni: apeiron.edu.pl

Komentarze (0)