Studia psychologiczne i społeczne Kraków

Studia psychologiczne i społeczne Kraków

Studia psychologiczne i społeczne Kraków
Dodaj do ulubionych

30.01.2023

Studia psychologiczne Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia psychologiczne w Krakowie możesz podjąć w 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym (UP) w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II (UPJP2) w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat.

Studia psychologiczne i społeczne Kraków
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia psychologiczne i społeczne w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | terminy rekrutacji >

Jak wyglądają studia psychologiczne w Krakowie

Studia psychologiczne w Krakowie to kierunki studiów, które w głównej mierze skupiają się na psychicznym funkcjonowaniu człowieka oraz mechanizmach jego zachowania. Co ciekawe, współczesne kierunki psychologiczne nie zajmują się wyłącznie diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów, bowiem łączą się między innymi z biznesem, reklamą, doradztwem zawodowym, czy sportem.

Najpopularniejsze kierunki psychologiczne w Krakowie: Psychologia, Psychologia w zarządzaniu.

Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach psychologicznych

Absolwenci studiów psychologicznych odnajdują się w pracy między innymi w poradniach zdrowia psychicznego, placówkach oświatowych, agencjach reklamowych, ośrodkach medycznych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Krakowie na popularnych stanowiskach wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii wahają się od 3600 zł do 6500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia i stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia psychologiczne w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Etyka - mediacje i negocjacje stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kryminologia i resocjalizacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kulturoznawstwo międzynarodowe stacjonarne I stopnia
Migracje międzynarodowe stacjonarne I stopnia
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, jednolite
Relacje międzykulturowe stacjonarne I stopnia, II stopnia
Socjologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Studia azjatyckie stacjonarne II stopnia
Studia eurazjatyckie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu stacjonarne, niestacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są studia psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE
KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
PSYCHOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA
PSYCHOLOGIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Aktualności rekrutacyjne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia psychologiczne w Krakowie

Studia psychologiczne wymagają konkretnych przedmiotów maturalnych, jednak nie na wszystkie kierunki wymagania są takie same. Wszędzie liczy się oczywiście jak największa liczba punktów i większe szanse mają ci, którzy wybiorą maturę na poziomie rozszerzonym. A jakie przedmioty warto zdawać, by dostać się na studia psychologiczne?

To na pewno język polski i język obcy, a ponadto geografia, historia czy wiedza o społeczeństwie. Warto zwracać baczną uwagę na to, jakie przedmioty wymagane są na Waszym wymarzonym kierunku, bo niektóre uczelnie mogą wymagać dodatkowo wysokiej punktacji np. z biologii czy matematyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia psychologiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów psychologicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach psychologicznych w Krakowie:

 

Psychologia:

 • Akademia Ignatianum: 80
 • Uniwersytet Jagielloński: 340
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: 75
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia psychologiczne w Krakowie

Studia psychologiczne w Krakowie mogą być bezpłatne lub płatne. Wszystko zależy od tego jaką uczelnię wybierzemy i na który tryb nauki się zdecydujemy. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne realizowane w uczelniach publicznych. Oznacza to, że za studia niestacjonarne – ale również w uczelniach publicznych – należy ponosić opłaty. A jak to wygląda w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każda forma nauki – czyli stacjonarna i niestacjonarna – jest płatna.

 

Psychologia:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: od 6400 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: od 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia indywidualnie ustala termin, w którym publikuje wyniki naboru na studia. Na szczęście, nie powoduje to żadnego zamieszania, ponieważ wszystkie informacje wyświetlą się w profilu internetowego systemu rejestracji kandydata.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny: 14.07.2022
 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica: 12.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: 20.07.2022
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki: 11.07.2022
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 11.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński: 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać innej formy składania dokumentów. Najczęściej dostarczane są osobiście, wysyłane pocztą tradycyjną bądź przesyłane pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składamy wtedy, kiedy otrzymamy informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Taka informacja wyświetli się w systemie IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica: od 13.07.2022 do 18.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński: od 05.07.2022 do 07.07.2022
 • Uniwersytet Ekonomiczny: od 15.07.2022 do 19.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: od 21.07.2022 do 25.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne niestacjonarne w Krakowie

Rozmawiając na temat studiów niestacjonarnych należy skupić się na twardych i niepodważalnych argumentach, odsuwając polemikę na temat tego, czy studia niestacjonarne są lepsze, gorsze, czy też mniej albo bardziej atrakcyjne. To kwestia wyboru i podejścia do nauki.

Omawiając studia psychologiczne w Krakowie warto podkreślić, że każdy kto chce pozyskać wysokiej jakości wykształcenie otrzymuje do tego stosowne warunki. W aspekcie programu nauczania i zgłębianych zagadnień, jak również nabywanych umiejętności i kompetencji stacjonarne studia psychologiczne niczym nie różnią się od tych realizowanych w trybie niestacjonarnym. Różnice widoczne są w intensywności nauki oraz samym sposobie prowadzenia zajęć.

Studenci studiów stacjonarnych uczęszczają na wykłady w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, a studenci studiów niestacjonarnych, a dokładnie rzecz ujmując zaocznych, uczestniczą w tzw. zjazdach, organizowanych w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Taka forma kształcenia narzuca pewne ramy i zasady. Proces kształcenia i omawianych tematów wydaje się bardziej skondensowany i psychologiczne studia niestacjonarne bazują na większej samodzielności studentów.

Muszą oni zgłębiać wiadomości również we własnym zakresie, sami przygotowywać się do kolejnych zajęć i sami próbować wyszukiwać niezbędne informacje, jak również analizować je i wybierać, które z nich są rzeczywiście istotne dla ich rozwoju. Studiowanie dyscyplin psychologicznych w trybie niestacjonarnym nie jest niczym karkołomnym i każdy, kto rzeczywiście pragnie związać swoje życie z tą nauką nie będzie mieć problemów z osiągnięciem swoich edukacyjnych zamierzeń.

czytaj dalej studia psychologiczne niestacjonarne w Krakowie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W KRAKOWIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia psychologiczne w Krakowie

Myślicie o tym, by iść na studia psychologiczne? A może nawet nie wiecie, że tematyka, która Was interesuje związana jest właśnie z kierunkami społecznymi? Wszystkie studia, które mówią o człowieku i jego współrelacjach ze środowiskiem i innymi ludźmi to studia społeczne.

Najpopularniejszy kierunek to przede wszystkim: psychologia - czyli nauka o psychice człowieka o relacjach z otoczeniem

 

 

Studia psychologiczne i pokrewne społeczne w Krakowie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia psychologiczne i pokrewne społeczne w Krakowie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu, jednakże zdarzają się wciąż takie kierunki, na których kształcenie odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich (na przykład psychologia). Studia jednolite trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów.

Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata, natomiast stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Krakowskie uczelnie mają także bogatą ofertę studiów podyplomowych jak na przykład diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna czy edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Podyplomowo możesz kształcić się w formie niestacjonarnej najczęściej w trakcie dwóch semestrów.

Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast w trakcie studiów zaocznych kształcenie przebiega w weekendy. Niektóre kierunki możesz realizować wieczorowo od poniedziałku do piątku. To Ty decydujesz o tym, w jakim trybie chcesz zdobywać edukację.

czytaj dalej studia w Krakowie

 

 

Kierunki studiów psychologicznych w Krakowie

Kierunków psychologicznych i pokrewnych społecznych w Krakowie znajdziesz wiele.  Studia w tym zakresie są wbrew pozorom tworzone w interdyscyplinarny sposób, co umożliwi Ci znalezienie pracy w różnych branżach.

Poszczególne kierunki umożliwią Ci zgłębianie wiedzy w danych dziedzinach, uwzględniając przy tym głównie elementy psychologii i nauk społecznych, ale również pozwolą Ci zdobyć potrzebne umiejętności, nieocenione w pracy, jak negocjowanie, zarządzanie zespołem czy zdolność do pracy zespołowej. Zapoznaj się z ofertą poszczególnych uczelni. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

 

Studia psychologiczne Kraków - rekrutacja 2023/2024:

 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOKRYMINOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA DUCHOWOŚCI I FORMACJI
 • PSYCHOLOGIA EDUKACJI I COACHINGU
 • PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA
 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA Z PSYCHOTERAPIĄ
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE I REKLAMIE
 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

 

Gdzie studiować kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie?

Studia psychologiczne i pokrewne społeczne ma w swojej ofercie wiele krakowskich uczelni. Oznacza to, że poszczególne kierunki są realizowane w różnorodny sposób, a uwarunkowany jest on specyfiką uczelni. Spotkasz się z unikatowymi programami kształcenia i gronem wyspecjalizowanych praktyków, którzy będą przekazywać Ci wiedzę.

Kierunki związane stricte z naukami psychologicznymi znajdziesz między innymi na najstarszej uczelni w Polsce, to znaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim, który przedstawia obszerną listę propozycji kształcenia. Psychologię i inne kierunki znajdziesz także w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w Akademii Ignatianum, na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Papieskim.

Uczelnie w Krakowie są niezwykle popularne w skali nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Kształcenie w byłej stolicy Polski realizowane jest na wysokim poziomie, a poszczególne placówki akademickie dbają o wysokie standardy także poprzez nowoczesne podejście do tematu.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Akademia Ignatianum
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

 

Jak wybrać studia psychologiczne i społeczne w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie jest łatwą decyzją. Studia psychologiczne i społeczne są oblegane i opłacalne w pewnych kręgach i branżach. Nauki tego typu umożliwiają zdobycie wiedzy i kluczowych dla współczesnych pracodawców umiejętności. Z pewnością studiowanie w tym zakresie pozwoli Ci spełniać się zawodowo w wybranym przez Ciebie zakresie.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • mediator
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. badania opinii społecznych
 • specjalista ds. public relations
 • opiekun społeczny
 • analityk społeczny
 • psycholog biznesu
 • wychowawca
 • przedsiębiorca
 • specjalista ds. szkoleń
 • trener relacji biznesowych
 • analityk zachowań konsumentów

 

Absolwenci nauk psychologicznych i społecznych zatrudniani są w firmach konsultingowych, które zajmują się konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w działach sprzedaży i działach personalnych w przedsiębiorstwach, placówkach ochrony zdrowia, placówkach opieki społecznej, placówkach opieki penitencjarnej, urzędach państwowych i samorządowych, w ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, organizacjach, które zajmują się wspieraniem pracowników, w instytutach badawczych, firmach marketingowych, mediach, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, urzędach statystycznych.

Szukając dla siebie odpowiedniego kierunku, powinieneś/powinnaś zapoznać się z sytuacją panującą na aktualnym rynku pracy. Może być to wskazówka, która uzmysłowi, czego warto unikać, a na co postawić wszystkie karty. Nie uciekaj jednak przed zainteresowaniami. Z pewnością studiowanie tego, co najbardziej nas zajmuje, przekłada się na późniejszą satysfakcję zawodową, a także pomyślną karierę.

Aktualnie pracodawcy szukają bardzo różnych specjalistów, którzy są nieocenionym składnikiem zespołów firm różnych branż. Zdolności i kwalifikacje, które zdobędziesz na studiach psychologicznych i społecznych, w praktyce możesz wykorzystywać podczas pracy z ludźmi, która nie zawsze jest łatwa, ale to na niej opiera się sukces każdego przedsięwzięcia.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Krakowskie uczelnie mają szeroką ofertę kształcenia, a poszczególne kierunki studiów realizowane są na wysokim poziomie w innowacyjny sposób. Grono akademickie składa się z praktyków i profesorów znanych w całej Polsce. Programy zajęć zaś konstruowane są nowatorsko w zgodzie ze specyfiką uczelni.

Decydując się na kształcenie w danej placówce akademickiej, musisz wziąć pod uwagę kierunek, który chcesz realizować. Nie wszędzie oferuje się filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach, tak jak nie na każdej uczelni znajdziesz kryminologię i resocjalizację.

Warto zwrócić uwagę na renomę uczelni, a także na opinie absolwentów, którzy są głównym źródłem informacji po ukończonym kształceniu. Powinieneś/powinnaś zapoznać się szczegółowo z tym, jakie możliwości rozwoju daje Ci placówka, w której chcesz zdobywać edukację wyższą. Zapoznaj się z ofertą kół naukowych, wyjazdów krajowych i międzynarodowych, programem stażowym.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię
 

 

Czy warto iść na studia psychologiczne i społeczne w Krakowie?

Kraków jest jednym z największych miast akademickich. Jest to również miasto turystów, a dzięki temu oferuje bardzo wiele atrakcji przyjeżdżającym i zwiedzającym. Studenci mają szeroki dostęp do nauki, kultury i sztuki, a także mogą uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i imprezach masowych. Kraków jest wielokulturowy, co umożliwi Ci zapoznanie się z innymi nacjami, zrozumienie ich kultury i religii.

Studia to piękny czas zawierania długoletnich przyjaźni, poznawania ludzi, mających znaczenie dla naszej kariery zawodowej, zdobywania doświadczeń, znaczących dla rozwoju osobistego. W Krakowie nie trudno o mieszkanie w centrum, ale możesz także wybrać kwaterę w nowoczesnych akademikach. Uczelnie chętnie współpracują z firmami i instytucjami, tworząc programy stażowe i oferty praktyk, które stają się Twoimi pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Zarówno władze uczelni, jak i miasta starają się zapewnić dobry start absolwentom studiów psychologicznych i społecznych.

Uczelnie w Krakowie stawiają na rozwój swoich podopiecznych, dlatego zachęcają do brania udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach, takich jak granty badawcze, konferencje naukowe, a także koła naukowe. Studenci rozwijają swoje zdolności interpersonalne, ale dążą do edukacji również na własną rękę pod okiem wyspecjalizowanej kadry akademickiej. Kraków słynie z uczelni znanych nie tylko w kraju, ale i na całym świecie, a także szczyci się współpracą z profesorami cenionymi w swojej branży.

Warto studiować nauki psychologiczne i społeczne, ponieważ dzięki nim zdobędziesz potrzebne do pracy umiejętności oraz wiedzę, którą można wykorzystać w różnych dziedzinach. Kraków zaś jest pięknym miastem z bogatą historią i tradycjami, które jednocześnie nie ucieka od postępu wkraczającego w każdy element XXI wieku.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach psychologicznych

Absolwenci studiów psychologicznych i społecznych mogą znaleźć pracę w wielu bardzo różnych miejscach. Wszystko zależy od tego, jaki kierunek społeczny wybierzecie. Najogólniej rzecz ujmując, po studiach psychologicznych można szukać pracy w placówkach naukowych i badawczych, instytucjach naukowych, akademiach wyższych, ale także placówkach kulturalnych i oświatowych czy instytucjach związanych ze sztuką. Nie jest to jednak jedyna droga.

Po studiach społecznych o ukierunkowaniu lingwistycznym (np. amerykanistyce, studiach azjatyckich, studiach euroazjatyckich czy kulturoznawstwie ze specjalizacjami: Ukrainoznawstwo czy Rosjoznawstwo) możecie znaleźć pracę w firmach międzynarodowych, instytucjach politycznych czy ambasadach.

A chociażby po nowym kierunku, jakim jest kognitywistyka, absolwenci studiów społecznych mogą znaleźć się w zespole pracującym nad rozwojem technologii czy sztucznej inteligencji. Jak widać, wybór jest bardzo szeroki, a praca, jaką znajdziecie, zależy tylko od Was.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Kraków jest prawdziwą metropolią jeśli chodzi o studia psychologiczne i społeczne. Prym wiedzie tu oczywiście Uniwersytet Jagielloński, ale warto zwrócić uwagę również na mniejsze uczelnie, które oferują swoim przyszłym studentom ciekawy zestaw kierunków. Zacznijmy jednak od najbardziej znanej krakowskiej uczelni.

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Jagielloński organizuje studia psychologiczne i społeczne w poniższych jednostkach uczelnianych:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia),
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie),
 • Polityka społeczna (studia I i II stopnia)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ:

 • Amerykanistyka (studia I i II stopnia),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia),
 • Europeistyka (studia I i II stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I stopnia ze specjalnościami: Kulturoznawstwo międzynarodowe, Rosjoznawstwo, Ukrainoznawstwo),
 • Migracje międzynarodowe (studia I i II stopnia),
 • Politologia (studia I i II stopnia),
 • Relacje międzykulturowe (studia I i II stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia II stopnia),
 • Studia azjatyckie (studia I i II stopnia ze specjalnościami: studia bliskowschodnie moduł Izrael; moduł Świat arabski oraz studia dalekowschodnie moduł Chiny; moduł Indie i Azja Południowa; moduł Japonia; moduł Korea),
 • Studia eurazjatyckie (studia I i II stopnia)

Wydział Filozoficzny UJ:

 • Filozofia (studia I i II stopnia),
 • Kognitywistyka (studia I i II stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I stopnia ze specjalnością: buddologia i studia II stopnia ze specjalnością: porównawcze studia cywilizacji),
 • Nauki społeczne,
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia),
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie ze specjalnościami: Neuropsychologia i neurokognitywistyka oraz Psychologia stosowana),
 • Socjologia (studia I i II stopnia)

Wydział Polonistyki UJ:

 • Język polski w komunikacji społecznej (studia I i II stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I stopnia ze specjalnością: Teksty kultury)


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to druga krakowska uczelnia, na której otwarte są studia psychologiczne i społeczne. Tutaj zajęcia odbywają się na kierunkach:

Wydział Humanistyczny UP:

 • Filozofia (studia I stopnia ze specjalnością: filozofia z etyką (nauczycielska) i studia II stopnia),
 • Politologia (studia I stopnia i studia II stopnia ze specjalnościami: Administracja publiczna, Marketing i doradztwo polityczne, Polityka bezpieczeństwa publicznego, Polityka energetyczna, Polityka i bezpieczeństwo w przestrzeni miasta, Projektowanie polityk publicznych, Samorząd i lokalna polityka społeczna),
 • Socjologia (studia I stopnia i II stopnia ze specjalnościami: Kryminologia i dezorganizacja społeczna, Komunikacja audiowizualna),
 • Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia i II stopnia ze specjalnościami: Dyplomacja publiczna, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo międzynarodowe, Studia europejskie),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie kryzysowe),
 • Ekonomia społeczna (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Menedżer społeczny, Międzynarodowa polityka zrównoważonego rozwoju),

Wydział Filologiczny UP:

 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia I stopnia i studia II stopnia ze specjalnościami:  Menedżer i animator kultury, Coach medialny, Dziennikarstwo w nowych mediach, Specjalista ds. psychologii mediów i komunikowania),
 • Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa (studia II stopnia ze specjalnościami: Komunikacja międzykulturowa, Public relations i rzecznictwo, Dziennikarstwo w nowych mediach).

Wydział Pedagogiczny UP:

 • Psychologia (studia jednolite magisterskie ze specjalnościami: Psychologia edukacyjna, Psychologia kliniczna),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej, Bezpieczeństwo informacyjne w sektorze publicznym),
 • Praca socjalna (studia I stopnia ze specjalnościami: Asystent rodziny, Organizator pomocy instytucjonalnej i studia II stopnia ze specjalnościami: Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową, Aktywizacja i poradnictwo społeczne, Koordynator pomocy postpenitencjarnej)


PWSZ W OŚWIĘCIMIU STUDIA SPOŁECZNE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prowadzi zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych PWSZ w Oświęcimiu na kierunkach:

 • Politologia (studia I stopnia ze specjalnościami: Media i Prawa Człowieka, Polityka Bezpieczeństwa i studia II stopnia ze specjalnościami: Prawa człowieka, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Bezpieczeństwo lokalne i regionalne, Komunikowanie społeczne),
 • Praca Socjalna (studia licencjackie ze specjalnościami: Praca socjalna z osobami starszymi, Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi)


AGH STUDIA SPOŁECZNE

Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza na Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny AGH

 • Socjologia (studia I i II stopnia)

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować