Studia psychologiczne i społeczne Kraków

Studia psychologiczne i społeczne Kraków

Studia psychologiczne i społeczne Kraków

Największy wybór studiów

psychologicznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki psychologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia psychologiczne Kraków | woj. małopolskie

Myślicie o tym, by iść na studia psychologiczne lub społeczne? A może nawet nie wiecie, że tematyka, która Was interesuje związana jest właśnie z kierunkami społecznymi? Wszystkie studia, które mówią o człowieku i jego współrelacjach ze środowiskiem i innymi ludźmi to studia społeczne. Najpopularniejszymi kierunkami są przede wszystkim: psychologia - czyli nauka o psychice człowieka o relacjach z otoczeniem, ale również dziennikarstwo i komunikacja społeczna (w tym również reklama, marketing czy Public Relations), polityka społeczna (mówiąca m. in. o zarządzaniu usługami społecznymi w instytucjach lokalnych i międzynarodowych), kulturoznawstwo (związane z nauką o twórczości artystycznej człowieka) czy praca socjalna (która skupia się na pozamedycznej opiece nad drugim człowiekiem). Wymienione kierunki to tylko niektóre z tych, które wliczane są do studiów psychologicznych i społecznych, a które można studiować na kilku uczelniach krakowskich. Poniżej przedstawiamy dokładny spis dostępnych kierunków z podziałem na wydziały i odpowiadające im uczelnie.

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia psychologiczne w Krakowie

Studia psychologiczne i społeczne wymagają konkretnych przedmiotów maturalnych, jednak nie na wszystkie kierunki wymagania są takie same. Wszędzie liczy się oczywiście jak największa liczba punktów i większe szanse mają ci, którzy wybiorą maturę na poziomie rozszerzonym. A jakie przedmioty warto zdawać, by dostać się na studia psychologiczne i społeczne? To na pewno język polski i język obcy, a ponadto geografia, historia czy wiedza o społeczeństwie. Warto zwracać baczną uwagę na to, jakie przedmioty wymagane są na Waszym wymarzonym kierunku, bo niektóre uczelnie mogą wymagać dodatkowo wysokiej punktacji np. z biologii czy matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach psychologicznych

Absolwenci studiów psychologicznych i społecznych mogą znaleźć pracę w wielu bardzo różnych miejscach. Wszystko zależy od tego, jaki kierunek społeczny wybierzecie. Najogólniej rzecz ujmując, po studiach psychologicznych można szukać pracy w placówkach naukowych i badawczych, instytucjach naukowych, akademiach wyższych, ale także placówkach kulturalnych i oświatowych czy instytucjach związanych ze sztuką. Nie jest to jednak jedyna droga.

Po studiach społecznych o ukierunkowaniu lingwistycznym (np. amerykanistyce, studiach azjatyckich, studiach euroazjatyckich czy kulturoznawstwie ze specjalizacjami: Ukrainoznawstwo czy Rosjoznawstwo) możecie znaleźć pracę w firmach międzynarodowych, instytucjach politycznych czy ambasadach. A chociażby po nowym kierunku, jakim jest kognitywistyka, absolwenci studiów społecznych mogą znaleźć się w zespole pracującym nad rozwojem technologii czy sztucznej inteligencji. Jak widać, wybór jest bardzo szeroki, a praca, jaką znajdziecie, zależy tylko od Was.

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

D
E
I
K
M
N
P
S
Rozwiń

WARTO TO WIEDZIEĆ

Kraków jest prawdziwą metropolią jeśli chodzi o studia psychologiczne i społeczne. Prym wiedzie tu oczywiście Uniwersytet Jagielloński, ale warto zwrócić uwagę również na mniejsze uczelnie, które oferują swoim przyszłym studentom ciekawy zestaw kierunków. Zacznijmy jednak od najbardziej znanej krakowskiej uczelni.

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Jagielloński organizuje studia psychologiczne i społeczne w poniższych jednostkach uczelnianych:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia),
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie),
 • Polityka społeczna (studia I i II stopnia)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ:

 • Amerykanistyka (studia I i II stopnia),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia),
 • Europeistyka (studia I i II stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I stopnia ze specjalnościami: Kulturoznawstwo międzynarodowe, Rosjoznawstwo, Ukrainoznawstwo),
 • Migracje międzynarodowe (studia I i II stopnia),
 • Politologia (studia I i II stopnia),
 • Relacje międzykulturowe (studia I i II stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia II stopnia),
 • Studia azjatyckie (studia I i II stopnia ze specjalnościami: studia bliskowschodnie moduł Izrael; moduł Świat arabski oraz studia dalekowschodnie moduł Chiny; moduł Indie i Azja Południowa; moduł Japonia; moduł Korea),
 • Studia eurazjatyckie (studia I i II stopnia)

Wydział Filozoficzny UJ:

 • Filozofia (studia I i II stopnia),
 • Kognitywistyka (studia I i II stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I stopnia ze specjalnością: buddologia i studia II stopnia ze specjalnością: porównawcze studia cywilizacji),
 • Nauki społeczne,
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia),
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie ze specjalnościami: Neuropsychologia i neurokognitywistyka oraz Psychologia stosowana),
 • Socjologia (studia I i II stopnia)

Wydział Polonistyki UJ:

 • Język polski w komunikacji społecznej (studia I i II stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I stopnia ze specjalnością: Teksty kultury)


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to druga krakowska uczelnia, na której otwarte są studia psychologiczne i społeczne. Tutaj zajęcia odbywają się na kierunkach:

Wydział Humanistyczny UP:

 • Filozofia (studia I stopnia ze specjalnością: filozofia z etyką (nauczycielska) i studia II stopnia),
 • Politologia (studia I stopnia i studia II stopnia ze specjalnościami: Administracja publiczna, Marketing i doradztwo polityczne, Polityka bezpieczeństwa publicznego, Polityka energetyczna, Polityka i bezpieczeństwo w przestrzeni miasta, Projektowanie polityk publicznych, Samorząd i lokalna polityka społeczna),
 • Socjologia (studia I stopnia i II stopnia ze specjalnościami: Kryminologia i dezorganizacja społeczna, Komunikacja audiowizualna),
 • Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia i II stopnia ze specjalnościami: Dyplomacja publiczna, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo międzynarodowe, Studia europejskie),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo ekonomicznych interesów państwa, Walka informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie kryzysowe),
 • Ekonomia społeczna (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Menedżer społeczny, Międzynarodowa polityka zrównoważonego rozwoju),

Wydział Filologiczny UP:

 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia I stopnia i studia II stopnia ze specjalnościami:  Menedżer i animator kultury, Coach medialny, Dziennikarstwo w nowych mediach, Specjalista ds. psychologii mediów i komunikowania),
 • Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa (studia II stopnia ze specjalnościami: Komunikacja międzykulturowa, Public relations i rzecznictwo, Dziennikarstwo w nowych mediach).

Wydział Pedagogiczny UP:

 • Psychologia (studia jednolite magisterskie ze specjalnościami: Psychologia edukacyjna, Psychologia kliniczna),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej, Bezpieczeństwo informacyjne w sektorze publicznym),
 • Praca socjalna (studia I stopnia ze specjalnościami: Asystent rodziny, Organizator pomocy instytucjonalnej i studia II stopnia ze specjalnościami: Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną, Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową, Aktywizacja i poradnictwo społeczne, Koordynator pomocy postpenitencjarnej)


PWSZ W OŚWIĘCIMIU STUDIA SPOŁECZNE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prowadzi zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych PWSZ w Oświęcimiu na kierunkach:

 • Politologia (studia I stopnia ze specjalnościami: Media i Prawa Człowieka, Polityka Bezpieczeństwa i studia II stopnia ze specjalnościami: Prawa człowieka, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Bezpieczeństwo lokalne i regionalne, Komunikowanie społeczne),
 • Praca Socjalna (studia licencjackie ze specjalnościami: Praca socjalna z osobami starszymi, Praca z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi)


AGH STUDIA SPOŁECZNE

Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza na Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny AGH

 • Socjologia (studia I i II stopnia)

 

 

Komentarze (0)