Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

13.02.2023

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Każdy uczeń marzy o świadectwie z paskiem na koniec ósmej klasy. Jakie przedmioty wliczają się do średniej? Czy te z poprzednich lat również mogą wpłynąć na średnią ocen w ósmej klasie? Tłumaczymy!

Ósma klasa to bardzo ważny moment w życiu każdego ucznia. To właśnie ona kończy etap szkoły podstawowej. Nic dziwnego, że każdy uczeń chce mieć na koniec roku jak najlepsze oceny. To właśnie między innymi od nich będzie zależało, czy dostanie się do dobrego liceum lub technikum. Po zakończeniu ósmej klasy na świadectwie widnieją przedmioty z tego roku szkolnego, ale nie tylko. Sprawdź, jakie dokładnie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie szkoły podstawowej.

Spis przedmiotów szkolnych w ósmej klasie

W ósmej klasie szkoły podstawowej uczeń większość przedmiotów ma takich, które są mu już dobrze znane z poprzednich lat. Dochodzą jednak też nowe przedmioty, a niektóre znikają.

 

Przedmioty w ósmej klasie szkoły podstawowej to:

 • język polski;
 • pierwszy język obcy;
 • drugi język obcy;
 • matematyka;
 • historia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • biologia;
 • informatyka;
 • wychowanie fizyczne;
 • zajęcia z wychowawcą, godzina wychowawcza;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • edukacja dla bezpieczeństwa (w tym elementy przysposobienia obronnego).

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa typy klasyfikacji szkolnej:

 • roczną – jest to podsumowanie osiągnięć ucznia oraz ustalenie ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,

 • końcową - jest to podsumowanie osiągnięć ucznia oraz oraz ustalenie ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, a także z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

 

W klasie ósmej szkoły podstawowej uczeń podlega klasyfikacji końcowej. Oznacza to, że na jego świadectwie znajdą się oceny z ósmej klasy szkoły podstawowej oraz z przedmiotów, które uczeń realizował w poprzednich latach szkolnych, a nie obowiązywały one już w ósmej klasie. Są to takie przedmioty jak np.: plastyka, muzyka, technika oraz przyroda. Oceny z tych przedmiotów również wpływają na to, jaka będzie średnia ucznia na koniec roku szkolnego w ósmej klasie szkoły podstawowej.

 

Do średniej w ósmej klasie liczą się następujące przedmioty:

 • język polski;
 • język obcy;
 • matematyka;
 • historia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • biologia;
 • informatyka;
 • wychowanie fizyczne;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • przyroda;
 • edukacja dla bezpieczeństwa (w tym elementy przysposobienia obronnego);
 • plastyka;
 • muzyka;
 • technika.

 

świadectwo 8 klasa

 

Jak obliczyć średnią w ósmej klasie?

Obliczenie średniej na koniec ómej klasy jest bardzo proste. Średnia ocen jest tak zwaną średnią arytmetyczną, oznacza to, że każda ocena ma taką samą wagę. Wystarczy zsumować oceny ze wszystkich przedmiotów, a wynik podzielic przez liczbę tych przedmiotów.

 

Wartość ocen potrzebna do wyliczenia średniej na koniec ósmej klasy:

 • celujący – 6
 • bardzo dobry – 5
 • dobry – 4
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny – 1

Jeżeli uczeń był zwolniony z jakiegoś przedmiotu, np. z WF-u, to w takiej sytuacji nie bierze go pod uwagę, wyliczając średnią na koniec roku szkolnego.

Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej, a średnia w ósmej klasie

To, jaką uczeń będzie miał średnią na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej, poza punktami z egzaminu ósmoklasisty, wpływa na to, do jakiej szkoły średniej zostanie on przyjęty. Warto więc postarać się o jak najlepsze oceny na świadectwie z ósmej klasy.

 

Często już podczas roku szkolnego, a także w czasie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, uczniowie wiedzą, do jakiego liceum chcą się dostać. Gdy ósmoklasista podejmie już decyzję o wyborze szkoły średniej – warto zorientować się, za co przyznawane są punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

 

W punktacji do szkoły ponadpodstawowej trzeba uwzględnić:

 • punkty z egzaminu ósmoklasisty,
 • punkty ze świadectwa,
 • udział i sukcesy w konkursach,
 • inne osiągnięcia (w tym sportowe i artystyczne).


 

W rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej uczeń może zdobyć łącznie 200 punktów:

 • 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 • 100 punktów za świadectwo i dodatkowe konkursy.

 

Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę przedmioty punktowane, czyli oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora.


 

Oceny na świadectwie przelicza się na punkty w następujący sposób:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.

 

Gdy zsumuje się oceny z wybranych przedmiotów – uczeń może uzyskać maksymalnie 72 punkty. Pozostałe punkty można otrzymać np. za udział w konkursach, ukończenie szkoły z wyróżnieniem.


Ukończenie szkoły z wyróżnieniem – przysługuje 7 punktów;

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przysługuje 10 punktów,

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przysługuje 7 punktów.

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przysługuje 5 punktów.

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przysługuje 10 punktów,

Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przysługuje 4 punkty,

Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przysługuje 3 punkt

Komentarze (9)

Natali odpowiedz

A gdyby nie wszystkie oceny, to były one ujęte w świadectwie ukończenia 8 klasy szkoły. Szkoła musi to naprawić i wydać nowe, prawidłowe świadectwo?

Magda odpowiedz

Ale u nas nie ma muzyki,techniki i plastyki w 8 klasie

Kazimierz odpowiedz

Jak złożyć dokumenty do paru szkół jak mam jedno świadectwo

Mili odpowiedz

Ale w ósmej klasie są dwa języki obce więc w sumie średnia jest obliczana z 18-tu przedmiotów, bo jeszcze religia (jeśli dziecko uczęszcza) liczy się do średniej.

Gosc odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Super ,ale ze przyroda też to bzdura, przecież to nie średnia szkoła 😒

Uczeń W odpowiedzi do: Gosc odpowiedz

Przyroda też jest w 4 klasie SP ;)

To ja odpowiedz

Dzięki

Kw odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy Przyroda nie będzie się już liczyła do średniej w 8 klasie?

Mała W odpowiedzi do: Kw odpowiedz

Przyroda będzie się liczyć. Zapomnieli o tym wspomnieć.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia