UAM. Startują informatyczne studia magisterskie!

UAM. Startują informatyczne studia magisterskie!

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27.01.2023

UAM. Startują informatyczne studia magisterskie!

W przyszłym miesiącu, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozpoczną się studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka. Na studentów czekają nowe specjalności oraz liczne projekty badawczo- rozwojowe.

Studia na kierunku informatyka w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Informatyka, realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki, prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pierwsza forma kształcenia oferuje studentom trzy specjalności: Sztuczną inteligencję, Cyberbezpieczeństwo oraz Projektowanie algorytmów, natomiast druga jedną specjalność: Sztuczną inteligencję.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak między innymi: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, programowanie gier komputerowych, zabezpieczenia protokołów sieciowych, zaawansowane algorytmy rozproszone, czy systemy rozmyte. Ponadto, udoskonalą umiejętności z zakresu uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego.

Specjalności

Sztuczna inteligencja – specjalność umożliwiająca pozyskanie kwalifikacji niezbędnych do pracy w zakresie krytycznej analizy systemów inteligentnych, twórczego ich rozwoju oraz ich efektywnego zastosowania w rozmaitych dziedzinach życia. W toku kształcenia studenci uczestniczyć będą w zajęciach dotyczących między innymi: inżynierii uczenia maszynowego, wizualizacji danych, czy komputerowego wspomagania tłumaczenia.

Cyberbezpieczeństwo – specjalność dedykowana wszystkim zainteresowanym bezpieczeństwem danych cyfrowych. W ramach specjalności studenci dowiedzą się, w jaki sposób opracowuje się nowe rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także rozwiną zdolności analityczne.

Projektowanie algorytmów – specjalność, dzięki której można zaznajomić się z różnymi metodami tworzenia algorytmów, a także pozyskać umiejętności formułowania problemów obliczeniowych, analizowania możliwości ich rozwiązania oraz implementowania dla nich wydajnych algorytmów.

Projekty badawczo- rozwojowe

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to nie tylko bogate programy nauczania i ciekawe specjalności. To także liczne projekty badawczo- rozwojowe, powiązane z tematami prac magisterskich. We wcześniejszych edycjach studiów magisterskich studenci Informatyki realizowali następujące projekty:

  • TransFix – system automatycznej translacji i korekty tekstów,
  • BitSearch – system analizy wydźwięku tweetów o kryptowalutach,
  • Rozpoznawania komend głosowych w grach,
  • Rekomendacje giełdowe na bazie treści z mediów społecznościowych,
  • Analiza porównawcza emocji w wypowiedziach.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpocznie się w środę, 1 lutego. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie internetowej uczelni: rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/informatyka,267

Komentarze (0)