Rekrutacja na studia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rusza już 1 maja!

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rusza już 1 maja!

Studia Wrocław - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

28.04.2023

Rekrutacja na studia na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rusza już 1 maja!

Maturzysto, proszę o uwagę. Prawdopodobnie pochłonął cię już wir przedegzaminacyjnych przygotowań. Odetchnij na chwilę, bo zapomnisz o pierwszym etapie rekrutacji na UPWr! Już 1 maja o godzinie 12:00 nastąpi otwarcie systemu IRK i rozpoczęcie rejestracji, będzie ona możliwa do 13 lipca.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024 oferuje 24 kierunki studiów przyrodniczych i inżynierskich. Najbardziej obleganymi kierunkami w ubiegłym roku były: weterynaria, żywienie człowieka i dietetyka oraz architektura krajobrazu. UPWr zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji na studia we Wrocławiu każdegu, kto swoją przyszłość planuje związać ze wierzętami, środowiskiem, inżynierią, czy żywnością. 
Wiemy, że sama myśl o maturach przyprawia cię o mdłości, dlatego przychodzimy z pomocą. Ułatwimy ci przejście przez proces rekrutacyjny na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu!
W terminie 1 maja - 13 lipca musisz zarejestrować się w systemie IRK. Następnie 14 lipca o godzinie 12:00 uczelnia ogłosi listę rankingową. Od 17 do 19 lipca odbędzie się przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych 12 lipca. Z kolei 20-21 lipca, po uprzednim obniżeniu progu punktowego, przyjmowane będą dokumenty od osób zakwalifikowanych 19 lipca.
W komplecie dokumentów powinny znaleźć się: podanie z systemu IRK, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie z dziekanatu, jeśli nie masz jeszcze dyplomu, kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) lub wypis z indeksu oraz dowód osobisty do wglądu przez komisję w celu weryfikacji tożsamości. 
Jeżeli dokumenty będą dostarczane za pośrednictwem poczty lub kuriera, zamiast dowodu osobistego do koperty należy załączyć oświadczenie o zgodności danych kandydata.
Wreszcie 21 lipca po godzinie 18:00 ogłoszone zostaną listy wpisane w poczet studentów UPWr. 

Komentarze (0)