Dziś na maturze 2023 rozszerzony WOS i język niemiecki

Dziś na maturze 2023 rozszerzony WOS i język niemiecki

Dziś na maturze 2023 rozszerzony WOS i język niemiecki

10.05.2023

Dziś na maturze 2023 rozszerzony WOS i język niemiecki

Piąty dzień matur rozpoczął się o godzinie 9:00 wraz z egzaminem z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Do arkuszy zasiadło ponad 17 tysięcy osób. 11 873 abiturientów napisze formułę 2023, a 5 306 formułę 2015.

O godzinie 14:00 ponad 4 tysiące uczniów napisze język niemiecki na poziomie rozszerzonym, z kolei 329 osoby zasiądą do arkusza z języka niemieckiego na poziomi dwujęzycznym. 10 maja jest również pierwszym dniem matur w części ustnej z języków: polskiego, obcych, mniejszości narodowych.

Trzydniowy maraton obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym zakończył się w poniedziałek, wraz z burzliwym przebiegiem matury z matematyki. Absolwenci mają obowiązek przystąpić do trzech matur na poziomie podstawowym oraz jednej, z wybranego przedmiotu, na poziomie rozszerzonym. Zdecydowana większość zdających zdecydowała się na angielski, przystąpienie do egzaminów zadeklarowało ponad 206,5 tys. abiturientów.

Oprócz części pisemnej uczeń, aby zdać maturę musi uzyskać co najmniej 30% na dwóch egzaminach ustnych z języków: polskiego oraz jednego wybranego języka obcego nowożytnego. Część ustna zostanie przeprowadzona zgodnie z indywidualnym harmonogramem szkół od 10 do 23 maja. Egzamin ustny trwa zawsze trzydzieści minut, z czego połowa czasu poświęcana jest na przygotowanie do odpowiedzi. Kolejne piętnaście minut składa się z wypowiedzi monologowej absolwenta oraz rozmowie z zespołem przedmiotowym.

Maturzyści, przystępujący do formuły 2015 z języka polskiego będą losowali jedno zadanie. Składać się ono będzie zarówno z polecenia, jak i tekstu. Matura ustna w formule 2023 będzie przebiegał nieco inaczej. Egzamin będzie składał się z dwóch zadań:

  • jawnego, sprawdzającego znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych - pula pytań dostępna jest na stronie CKE
  • dotyczącego zagadnienia związanego z literaturą lub innym rodzajem sztuki, zdający na podstawie dołączonego tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego omawia dane zagadnienie.

najpopularniejsze dzisiaj

matura ustna język polski 2023

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

rekrutacja na studia 2023 terminy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia