Matura 2023 WYNIKI CKE opublikowała wstępne rezultaty

Matura 2023 WYNIKI CKE opublikowała wstępne rezultaty

Matura 2023 WYNIKI CKE opublikowała wstępne rezultaty

14.07.2023

Wyniki matury 2023 CKE opublikowała wstępne rezultaty

Wyniki matur 2023 w terminie głównym maturzyści poznali we piątek 7 lipca 2023 roku o godzinie 8:30 rano. Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego, absolwenci mogli sprawdzić w systemie ZIU oraz bezpośrednio w szkole. Tego samego dnia szkołom zostały wydane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach. 

W do matury 2023 w terminie główym w maju przystąpiło 253 495 osób. Jak podało CKE Maturę 2023 zdało 84,4% wszystkich osób podchodzących do egzaminów co stanowi wzrost o 6,2 pkt proc. względem 2022 r. Prawo do poprawki w sierpniu 2023 ma 11,3% (o 4,2 pkt proc. mniej niż w 2022 r.), natomiast  4,3% (o 2 pkt proc. mniej niż w 2022 r.) osób musiało przełknąć gorycz porażki i poczekać na swoją szansę do przyszłego roku.

Poniżej prezentujemy wyniki matur w posczególnych szkołach.

Wyniki matury

Średnie wyniki matur 2023

Tradycynie najczęściej oblewanym przedmiotem okazała się matematyka, gdzie nie zdało jej 12 % osób oraz język polski 3%.

 

Ile osób zdawało maturę w 2023 roku

Do egzaminu maturalnego w 2023 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 253 495 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 151 076 osoby, natomiast grono absolwentów techników 102 419 osób. Do matury przystąpiło również 113 obywateli Ukrainy.

 

Zdawalność matury 2023 - przedmioty

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym 2023 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 97% (cz. pisemna), 99% (cz. ustna)
 • Matematyka: 88%

Języki obce:

 • angielski: 97% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna)
 • niemiecki: 90% (cz. pisemna), 95% (cz. ustna)
 • rosyjski: 95% (cz. pisemna), 99% (cz. ustna)
 • włoski: 98% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna)
 • francuski: 98% (cz. pisemna), 100% (cz. ustna)
 • hiszpański: 93% (cz. pisemna), 98% (cz. ustna)

 

wyniki matur przedmioty obowiązkowe

 

Liczba niezdanych egzaminów maturalnych 2023

 • 1 egzamin - 11,28%
 • 2 egzaminy - 2,99%
 • 3 egzaminy - 1,01%
 • 4 egzaminy - 0,24%
 • 5 egzaminów - 0,04%

 

liczba niezdanych matur 2023

 

Średnie wyniki matur 2023

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym)

 • język polski to 66 proc. (formuła 2023), 57 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka to 71 proc. (formuła 2023), 51 proc. (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 85 proc. (formuła 2023), 73% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.
 • język niemiecki - 69 proc. (formuła 2023), 51% (formuła 2015) możliwych do uzyskania punktów.

 

średnie wyniki matur 2023

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym (absolwenci liceum w formule 2023)

 • biologia – 48%
 • chemia – 47%
 • filozofia – 46%
 • fizyka – 43%
 • geografia – 53%
 • historia – 45%
 • historia muzyki – 53%
 • historia sztuki – 46%
 • informatyka – 45%
 • język polski - 50%
 • język angielski - 69%
 • język niemiecki - 58%
 • matematyka 50%
 • WOS – 42%

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym (absolwenci technikum w formule 2015)

 • biologia – 26%
 • chemia – 14%
 • filozofia – 22%
 • fizyka – 16%
 • geografia – 37%
 • historia – 27%
 • historia muzyki – 25%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 30%
 • język polski - 49%
 • język angielski - 57%
 • język niemiecki - 47%
 • matematyka - 17%
 • WOS – 22%

 


najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

rekrutacja na studia 2023 terminy


 

Porównanie wyników matur 2023, 2022 i 2021

 

2023

2022

2021

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych

253495 100%

268257

100%

273 419

100%

osoby, które zdały egzamin

214025 84,4%

209837

78,2%

203 593

74,5%

osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu

28 604 11,3%

41587

15,5%

48 366

17,7%

osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

10 866 4,3%

16833

6,3%

21 460

7,8%

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym (w maju 2023, 2022 i 2021 r.) – odsetek sukcesów

 

Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe 2023

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (formuła 2023) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: 

 • język angielski – 78% absolwentów 2023 r.
 • matematyka – 32% absolwentów 2023 r.
 • język polski – 27% absolwentów 2023 r.
 • biologia – 24% absolwentów 2023 r.
 • geografia – 21% absolwentów 2023 r.
 • chemia – 14% absolwentów 2023 r.
 • historia – 8% absolwentów 2023 r.
 • fizyka – 8% absolwentów 2023 r.
 • wiedza o społeczeństwie – 7% absolwentów 2023 r.

 

wyniki matur 2023 przedmioty dodatkowe

 

Wyniki matur 2023 - unieważnienie egzaminu

Egzamin maturalny 2023 (w terminie głównym) został unieważniony 118 osobom (najmniej w ostatnim dziesięcioleciu). Najczęstszą przyczyną okazała się niesamodzielność oraz naruszenie przepisów przeprowadzania.

Unieważnienie egzaminu maturalnego w trakcie i po

 • niesamodzielność: 22
 • naruszenie przepisów przeprowadzania: 39
 • wniesienie/korzystanie z urządzeń telek.:  48
 • zakłócanie przebiegu egzaminu: 0
 • zagubinie/zniszczenie arkusza: 0
 • inne przypadki: 9

 

Zdawalność matury 2023 - typ szkoły

Zdawalność matury w terminie głównym 2023

 • Liczba osób przystępujących do matury 2023 - 253 495 osób
 • Liczba osób, które zdały maturę 2023 - 214 025 (84%) osób
 • Liczba osób, które nie zdały matury 2023 - 39 470 (15,6%) osób

 

Ile osób zdało maturę w 2023 roku (podział na szkoły)

 • absolwenci liceum, którzy zdali maturę 2023 - 137 583 (91% zdających)
 • absolwenci technikum, szk. art, szk. branż., którzy zdali maturę 2023 - 76 442 (74,6% zdających)

 

Ile osób nie zdało matury w 2023 roku (podział na szkoły)

 • absolwenci liceum, którzy nie zdali matury 2023 - 13 493 (8,9% zdających)
 • absolwenci technikum, szk. art, szk. branż., którzy nie zdali matury  2023 - 25 977 (25,4%% zdających)

 

Wyniki matur 2023 - absolwenci liceów

Egzamin maturalny (w terminie głównym) zdało 91% absolwentów liceów ogólnokształcących, w tym z języka polskiego zdało 98%, egzamin z matematyki zdało 94 % absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 98 %.

 

Wyniki matur 2023 - absolwenci techników, szk. art. i szk. branż.

Egzamin maturalny (w terminie głównym) zdało 74% absolwentów technikum, szkół artystycznych oraz szkół branżowych II stopnia, w tym z języka polskiego zdało 95%, egzamin z matematyki zdało 80% absolwentów, a ci którzy wybrali język angielski, zdało 95%.

 

Wyniki matur 2023 - województwa

Absolwenci z województw małopolskiego oraz mazowieckiego (w terminie głównym) poradzili sobie najlepiej. W województwie małopolskim 88% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, a w mazowieckim 86%.

 

wyniki matury 2023 województwa

 

Wyniki matur 2023 - województwa (formuła 2023)

Wśród absolwentów zdających maturę w formule 2023 najlepsze wyniki (w terminie głównym) uzyskano w woj. małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. Maturę zdało w nich 93% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie zachodniopomorskim, łódzkim oraz lubelskim, gdzie maturę zdało 89% absolwentów.

 

wyniki matur formuła 2023

 

Wyniki matur 2023 - województwa (formuła 2015)

Wśród absolwentów zdających maturę w formule 2015 najlepsze wyniki (w terminie głównym) uzyskano w woj. małopolskim. Maturę zdało w nich 81% maturzystów. Najgorzej poszło absolwentom w województwie dolnośląskim, gdzie maturę zdało 68% absolwentów.

 

wyniki matury 2023 formuła 2015

 

Matura 2023 wyniki kiedy?

Maturzyści dowiedzą się, jak wypadli podczas egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym w piątek 7 lipca 2023 r. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30% punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych

Informacje o wynikach będą dostępne na stronach OKE w zakładce uczeń, a także już od samego rana w szkole. Sprawdzając wyniki online, należało się przygotować na problemy stron OKE i CKE spowodowanych przeciążeniem.

 

Wyniki matur 2023 - data

 • Data: 7 lipca 2023 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2023 - termin
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 7 lipca 2023 r., godz. 8:00-10:00
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 7 lipca 2023 r.

 

Matura 2023 wyniki o której godzinie?

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone około godziny 8:30 rano. Uczeń będzie mógł je sprawdzić w portalu przygotowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz szkole, w której zdawał egzamin.

Matura 2023 wyniki gdzie?

Wyniki matur 2023 - online

Maturzyści, aby sprawdzić swoje wyniki egzaminów maturalnych będą musieli zalogować się na stronie OKE w systemie ZIU. Każdy uczeń otrzyma wcześniej od dyrektora szkoły swój indywidualny login i hasło. Do systemu można również zalogować się profilem zaufanymJak się okazuje jest to bardzo popularne rozwiązanie. Najchętniej maturzyści logoują się przez swoje telefony komórkowe.

Dyrektorzy szkół mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO

 

Wyniki matur 2023 - stacjonarnie

Wyników matur nie trzeba sprawdzać online, można to zrobić również osobiście w placówce, do której uczęszczał uczeń. Wyniki matur można również sprawdzić bez logowania się do systemu ZIU – w tym celu należy udać się do szkoły i odebrać świadectwo z wynikami.

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

 

Wyniki matur na stronach Okręgowych Komisji Egazminacyjnych

 

WOJEWÓDZTWA OKE
pomorskie, kujawsko-pomorskie OKE Gdańsk
śląskie OKE Jaworzno
małopolskie, podkarpackie, lubelskie OKE Kraków
podlaskie, warmińsko-mazurskie OKE Łomża
łódzkie, świętokrzyskie OKE Łódź
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie OKE Poznań
mazowieckie OKE Warszawa
dolnośląskie, opolskie OKE Wrocław

 

 

Wyniki matury 2023 - ile trzeba mieć punktów, by zdać?

W 2023 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać conajmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).

Matura 2023 wyniki - jak się zalogować, żeby je sprawdzić?

Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby zalogować się do systemu ZIU w celu sprawdzenia swoich wyników matur 2023:

 1. Należy wejść do "systemu ZIU”.
 2. W polach: login i hasło trzeba wpisać dane otrzymane wcześniej od dyrektora szkoły. W przypadku zagubienia hasła, należy kliknąć w link "nie pamiętam hasła". Wtedy system wyśle wygenerowane nowe hasło na podany adres e-mail.
 3. Po zalogowaniu można zmienić hasło.
 4. Należy wybrać egzamin maturalny - wtedy pokażą się procentowe wyniki egzaminu.
 5. Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

Zaloguj się do systemu ZIU

 

WAŻNE: Warto wiedzieć również, że każdy uczeń będzie miał prawo do wglądu swoich prac, jednak wymaga to wcześniejszego zgłoszenia do OKE.

Matura 2023 wyniki problem z zalogowaniem?

Dlaczego nie można sprawdzić wyników? Dlaczego strona nie działa?

W dniu ogłoszenia wyników maturalnych (7 lipca 2023 roku) niektórzy uczniowie mogą mieć problem z zalogowaniem się do systemu ZIU. Wynika to z przeciążenia systemu i faktu, że prawdopodobnie większość uczniów od razu chce sprawdzić swoje wyniki maturalne.

Z pewnością część osób będzie sobie zadawać pytanie, dlaczego strona nie działa, działa bardzo wolno, zawiesza się lub wyskakuje Błąd 503 (Service Unavailable). Wszystko to jest właśnie spowodowane przeciążeniem serwera.

Należy wtedy po kilku minutach odświeżyć stronę (nie należy jednak robić tego od razu i zbyt często, ponieważ serwer będzie jeszcze bardziej przeciążony). Jeśli po wprowadzeniu danych, ponownie na stronie wyskoczy błąd, należy sprawdzić, czy wprowadzone dane z loginem i hasłem są poprawne. Być może w ferworze emocji i stresu nastąpiła drobna pomyłka podczas logowania.

Odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

Już 7 lipca 2023 roku maturzyści będą mogli odebrać zaświadczenie o swoich wynikach maturalnych. Absolwenci, którzy nie będą mogli odebrać zaświadczenia osobiście mogą upoważnić kogoś do jego obioru (należy w tym celu napisać odpowiednie upoważnienie i okazać je w swojej placówce).

przykładowe upoważnienie

Kiedy odbędzie się matura poprawkowa w 2023 roku?

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w terminie poprawkowym 21 sierpnia 2023 r. - część ustna oraz 22 sierpnia 2023 r. - część pisemna. Daty poszczególnych egzaminów można sprawdzić w harmonogramie opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

sprawdź harmonogram matur 2023

Żeby przystąpić do matury poprawkowej należy terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

WAŻNE: Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustej,

pod warunkiem że:

Matura 2023 wyniki matury poprawkowej kiedy?

Absolwenci zdający maturę w terminie poprawkowym, informację o wynikach otrzymają 8 września 2023 roku. W tym dniu będą mogli również otrzymać świadectwo.

Wyniki matur poprawkowych 2023

 • Data: 8 września 2023 r.
 • Godzina: 8:00-10:00
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur poprawkowych 2023 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 8 września 2023 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 8 września 2023 r.

 

Terminy matur 2023

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

więcej: terminy matur 2023

Kiedy składać dokumenty na studia 2023

Kandydaci na studia mogą rejestrować się w elektronicznych systemach rekrutacji (IRK, ERK) już od 1 marca 2023 roku, choć większość szkół wyższych umożliwia to od maja lub czerwca 2023 r. Maturzyści poznają wyniki matur 7 lipca 2023 roku. Zazwyczaj pierwsze listy rankingowe na uczelniach, pojawiają się już po kilku dniach.

W I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na większości polskich uczelni publicznych składanie dokumentów (dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia) odbywa się w terminie od 7 lipca do 27 lipca 2023 r.

W przypadku nie wypełnienia miejsc na poszczególne kierunki studiów zostają uruchamanie kolejne tury rekrutacji. Niektóre uczelnie przyjmują aplikacje na studia nawet do 15 października 2023.

Terminy składania dokumentów na studia na popularnych uczelniach

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski: od 21.07.2023 do 25.07.2023
 • Politechnika Warszawska: od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: od 21.07.2023 do 26.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński: od 20.07.2023 do 21.07.2023
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: od 18.07.2023 do 21.07.2023
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 17.07.2023 do 21.07.2023
 • Politechnika Lubelska: od 17.07.2023 do 19.07.2023
 • Uniwersytet Wrocławski: od 18.07.2023 do 21.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: od 17.07.2023 do 19.07.2023 

Sprawdź terminy elektronicznej rejestracji i jak wygląda rekrutacja na studia 2023.

Jakie były wyniki matur w 2022 roku

Do egzaminu maturalnego w 2022 r. z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 269 490 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia.

Grono absolwentów liceów obejmowało 165148 osoby, natomiast grono absolwentów techników 103953 osób. Do matury przystąpiło również 389 absolwentów branżowych szkół drugiego stopnia oraz 34 uchodźców z Ukrainy.

 

Ile osób zdało maturę w 2022 roku

 • osoby, które zdały maturę 2022 - 229 045 (85% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy zdali maturę 2022 - 147 506 (86% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy zdali maturę 2022 - 81 414 (78,3% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy zdali maturę 2022 - 125 (31,5% zdających)

 

Ile osób nie zdało matury w 2022 roku

 • osoby, które nie zdały matury 2022 - 40 445 (15% zdających)
 • absolwenci liceum, którzy nie zdali matury 2022 - 17 642 (10,7% zdających)
 • absolwenci technikum, którzy nie zdali matury  2022 - 22 539 (21,7%% zdających)
 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy nie zdali matury  2022 - 264 (67,9% zdających)

 

Średnie wyniki matur 2022

Średnie wyniki egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (w terminie głównym i dodatkowym)

 • język polski to 54 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • matematyka to 58 proc. możliwych do uzyskania punktów,
 • język angielski - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów.

 

Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym

 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • matematyka 33%
 • WOS – 30%

 

Zdawalność matury 2022

Procentowa zdawalność matury w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym 2022 z podziałem na przedmioty obowiązkowe (wszystkie typy szkół):

 • Język polski: 96%
 • Matematyka: 86%

Języki obce:

 • angielski: 95%
 • niemiecki: 89%
 • rosyjski: 91%
 • włoski: 93%
 • francuski: 99%
 • hiszpański: 96%

Zobacz także

wyniki matur 2022

jak liczyć punkty matura 2023

nowa lista pytań jawnych matura 2023

kierunki studiów 2023

Komentarze (4)

Danuta odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Jak to jest, że średnie wyniki rozszerzenia z matematyki w nowej formule 2923 wynosi 50 %a w starej 2915 tylko 17 %? Gorzej ich uczyli czy trudniejszy egzamin dali? Jak to się ma do rekrutacji na studia? Pewnie absolwenci techników (w tym mój syn, który napisał podstawę na 98%a rozszerzenie na 54%)nie będą mieli szansy dostać się na studia. To niesprawiedliwe wg mnie.

taria W odpowiedzi do: Danuta odpowiedz

Gorzej uczyli. Jeśli masz jeszcze dostęp do starych planów lekcji syna, policz sobie, ile w całym cyklu kształcenia miał godzin matematyki w tygodniu. Np. nowy pierwszoklasista w najlepszym w Polsce technikum mechatronicznym będzie miał w ciągu 5 lat nauki 20 godzin matematyki. (W technikach nie rozszerzających matematyki jest jej 14 godzin). Nauczyciel w technikum uczy więc głównie materiału potrzebnego do zdania matury podstawowej, a na tematy z rozszerzonej zostaje mu niewiele czasu. Tymczasem licealista z klasy "mat-fiz" czy "mat-geo" przeciętnego warszawskiego liceum ma 24-27 godzin matematyki w cyklu nauki. To jest zupełnie inny komfort pracy nauczyciela, i nawet, jeśli jego licealiści mają zbliżone możliwości intelektualne do uczniów technikum, ich wyniki maturalne będą lepsze. Z drugiej strony, nie ma co ukrywać że do techników trafiają uczniowie statystycznie słabsi z matematyki, niż do liceów. Zdolny uczeń ma o wiele mniejszą szansę spotkania w klasie kolegi/koleżanki na swoim poziomie, który może służyc koleżeńską pomocą lub motywować do rywalizacji. To też przekłada się na wyniki.

jul W odpowiedzi do: Danuta odpowiedz

przeciez technikum nie skupia sie tak na maturze w przeciwienstwie do liceum, to logiczne, że mają niższe wyniki. poza tym to tylko wina twojego syna, ze ma taki a nie inny wynik

.............. odpowiedz

Mowimy czekamy na sierpien ojojoj zobaczymy jutro eeeeeeeeeeeeeeeeeee co 3,4 nie zdaje

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJMzdCNXnPFkcRnpvBHk_LeXE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bb5e1-uczelnia-metropolitarna.jpg Uczelnia Metropolitalna
 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach