Stypendia - stawki, zasady, terminy, wnioski

Stypendia - stawki, zasady, terminy, wnioski

Stypendia - stawki, zasady, terminy, wnioski

Stypendia - komu? ile? dlaczego?

Stypendia to temat, który nierzadko w poukładane życie studenckie wprowadza niejasności i wiele pytań. Komu się należą? Na jakiej podstawie? W jakiej wysokości? Wszyscy wiedzą, że istnieje wsparcie finansowe z ramienia uczelni, bądź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale pomimo tego i tak dochodzi do sytuacji, kiedy osoba, której przysługuje pomoc finansowa nie wnioskuje o jej przyznanie, gdyż nie wie jak to się robi, obawia się skomplikowanej biurokracji, albo nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że może się o nią ubiegać.

Należy wiedzieć, że z pomocy materialnej mogą korzystać wszyscy studenci, niezależnie od tego na jakiej uczelni studiują (publicznej bądź prywatnej), i w jakim trybie odbywają naukę. Czas rozwiać wszystkie wątpliwości i jasno wytłumaczyć komu należy się wsparcie i w jaki sposób można je otrzymać. Chociaż z pozoru zasady przyznawania stypendiów wydają się nieprzejrzyste, my objaśnimy je w taki sposób, by złożenie wniosku o ich przyznanie było łatwe i nie spędzało snu z powiek.

Student w ramach wsparcia materialnego ma prawo ubiegać się o następujące rodzaje pomocy finansowej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

więcej>

Komentarze (0)