Dziś matura 2023 z informatyki

Dziś matura 2023 z informatyki

Dziś matura 2023 z informatyki

22.05.2023

Dziś matura 2023 z informatyki

O godzinie dziewiątej, absolwenci szkół średnich zasiadli do matury z informatyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin w Formule 2015 rozwiązuje 5 270 osób (4,6 proc. zdających). Abiturienci mają 210 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

Należy pamiętać, że w przypadku przedmiotu do wyboru na poziomi rozszerzonym nie ma progu zdawalności. 30% nie jest wymagane, nawet niższy wynik zagwarantuje ci otrzymanie świadectwa dojrzałości. Jednakże rezultat procentowy z egzaminu może przesądzić o tym, czy dostaniesz się na wymarzoną uczelnię.

Maturę z informatyki na poziomie rozszerzonym zdają głównie osoby wybierające się na studia ścisłe. Po tym egzaminie możesz składać papiery m.in. na: informatykę, budownictwo, automatykę i robotykę, fizykę techniczną, czy mechatronikę

Egzamin w Formule 2015 podzielony jest na dwie części, na które zdający mają 210 minut. Pierwsza, godzinna część, obejmuje zestaw zadań bez użycia komputera. Resztę czasu maturzyści przeznaczą na rozwiązywanie zadań na komputerze.

W przypadku maturzystów zdających egzamin w Formule 2023, test składa się tylko z jednej części z wykorzystaniem komputera. W arkuszu egzaminacyjnym część zadań wymaga jedynie zapisu odpowiedzi w arkuszu papierowym. Rozwiązanie większości zadań wymaga użycia komputera i zapisania komputerowej realizacji rozwiązania. W zadaniach tego typu rozwiązanie, w którym brakuje komputerowej realizacji, nie będzie oceniane. Na egzaminie z informatyki rozszerzonej maturzyści mogą uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Wśród wymagań egzaminacyjnych opublikowanych w informatorze Centralnej Komisji Edukacyjnej, znalazły się zagadnienia takie jak: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, współtworzenie zasobów w sieci, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

Jak wskazuje informator CKE, około 60% punktów z egzaminu będzie można uzyskać za rozwiązanie zadań dotyczących analizy algorytmów. Na maturzystów czeka rozwiązanie zadań wymagające uzupełnienia luk w podanym zdaniu lub krótkim tekście, zadań stworzenia krótkiego tekstu, a także takich, które wymagają zaprojektowania i zapisania algorytmu. Prawie 90% wszystkich zadań na maturze z informatyki to zadania otwarte.

Zobacz także

arkusze maturalne CKE

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia