Tematy rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Tematy rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

Tematy rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

23.05.2023

Tematy rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023

O godzinie 9:00 ósmoklasiści zasiedli do egzaminu. Na rozwiązanie arkusza mieli 120 minut, czyli dwie godziny. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogą uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z części testowej, w której znalazły się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte oraz z części pisemnej.

Otwarta wypowiedź pisemna jest największą zmorą uczniów. Zdający napawani są stresem, który związany jest również ze znajomością lektur obowiązkowych – to do jednej z nich muszą odwołać się w swoim wypracowaniu. Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023 pojawił się fragment "Balladyny", której autorem jest Juliusz Słowacki.

Ósmoklasiści od samego poranka doszukiwali się przecieków z języka polskiego. Wśród wyszukiwań królowały: "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, "Zemsta" Aleksandra Fredry, druga część "Dziadów" Adama Mickiewicza oraz... "Balladyna" Juliusza Słowackiego. Prognozy polonistów i uczniów sprawdziły się! W treści arkusza znalazł się fragment "Balladyny".

W ostatnim poleceniu arkusza czytamy:

"Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.

  • Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi wskazanej w temacie: napisz rozprawkę albo opowiadanie.
  • W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.
  • Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 wyrazów.
  • Zapisz wypracowanie w wyznaczonym miejscu. Nie pisz na marginesie"

Uczniowie podają, że na egzaminie ósmoklasisty 2023 pojawiły się następujące tematy:

  • rozprawka, na temat "czy to jakimi jesteśmy ludźmi zależy od nas samych?"
  • opowiadanie, na temat "czy ten, kto dąży do celu, go otrzymuje".

Zdecydowana większość zdających wybrała temat pierwszy: rozprawkę. W swojej pracy odwoływali się do

  • "Opowieści wigilijnej" – Charles Dickens
  • "Małego Księcia" – Antoine de Saint-Exupéry
  • "Kamienie na szaniec" – Aleksander Kamiński
  • "Quo vadis" – Henryk Sienkiewicz.

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty

co można wnieść na egzamin ósmoklasisty

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia